Terminal ekranından girilen parolanın "*" karakteri ile gösterilmesi


(kaan) #1

Terminalden sudo nano /etc/sudoers komutu girilerek açılan editörde
Defaults env_reset satırına pwfeedback komutu eklenir.
Sonuç olarak satır şu şekilde gözükmelidir:
Defaults env_reset,pwfeedback
CTRL+O - ENTER - CTRL+X tuşları ile kaydedilerek editörden çıkılır.
Terminali kapatıp, yeni bir terminal açarak sudo ile herhangi bir komutu kullanarak test edebilirsiniz.