Boot menude pardus görünmez oldu

Boot menude pardus görünmez oldu.

Windows var pardus yok.

Harddiskten başlat seçeneği ile pardus açılıyor.

grub-customizer ile bakıldığında listede hangi başlatıcılar görüyorsunuz?

Format atmadan önce grub-customizer yükleniyordu.

şimdi hata alıyorum.

pardus@pardus:~/Downloads$ sudo apt-get install libgtkmm-3.0-1
[sudo] password for pardus: 
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor    
Durum bilgisi okunuyor... Bitti   
libgtkmm-3.0-1 paketi mevcut değil, ancak başka paket içerisinden işaret edilmiş.
Bu durum bu paketin kayıp, eskidiği için bırakılmış, ya da başka bir
yazılım kaynağında bulunduğu anlamına gelebilir.
Yine de aşağıdaki paketler onun yerine geçecek:
 libgtkmm-3.0-1v5

E: 'libgtkmm-3.0-1' paketi için kurulum adayı yok
pardus@pardus:~/Downloads$

Pardus 17 kullanıyorsanız: Pardus 17.0 grub-customizer yükleme - XFCE - Pardus Forumları - TÜBİTAK ULAKBİM linkindeki şekilde kurulum yapabilirmisiniz?

Evet kurdum.

system setup vardı altta o yok olmuş.

/boot/grub/grub.cfg dosyasının içeriğini paylaşırmısın.

#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
 set have_grubenv=true
 load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
  set default="${next_entry}"
  set next_entry=
  save_env next_entry
  set boot_once=true
else
  set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
 menuentry_id_option="--id"
else
 menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
 set saved_entry="${prev_saved_entry}"
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z "${boot_once}" ]; then
  saved_entry="${chosen}"
  save_env saved_entry
 fi
}
function load_video {
 if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
  insmod all_video
 else
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod ieee1275_fb
  insmod vbe
  insmod vga
  insmod video_bochs
  insmod video_cirrus
 fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
  font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
fi
  font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
 set gfxmode=640x480
 load_video
 insmod gfxterm
 set locale_dir=$prefix/locale
 set lang=tr_TR
 insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
 set timeout=30
else
 if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=15
 # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
 # unavailable.
 else
  set timeout=15
 fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_gpt
insmod ext2
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
else
 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
fi
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/pardus-grub.png; then
 set color_normal=white/black
 set color_highlight=black/white
else
 set menu_color_normal=cyan/blue
 set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
	set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry 'Pardus GNU/Linux' --class pardus --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363' {
	load_video
	insmod gzio
	if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
	insmod part_gpt
	insmod ext2
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
	else
	 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
	fi
	echo	'Linux 4.9.0-3-amd64 yükleniyor ...'
	linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363 ro initrd=/live/initrd.img quiet splash
	echo	'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
	initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
}
submenu 'Pardus GNU/Linux için gelişmiş seçenekler' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363' {
	menuentry 'Pardus GNU/Linux, Linux 4.9.0-3-amd64 ile' --class pardus --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-advanced-d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
		fi
		echo	'Linux 4.9.0-3-amd64 yükleniyor ...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363 ro initrd=/live/initrd.img quiet splash
		echo	'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
	menuentry 'Pardus GNU/Linux, with Linux 4.9.0-3-amd64 (recovery mode)' --class pardus --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.9.0-3-amd64-recovery-d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363' {
		load_video
		insmod gzio
		if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
		insmod part_gpt
		insmod ext2
		if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
		else
		 search --no-floppy --fs-uuid --set=root d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363
		fi
		echo	'Linux 4.9.0-3-amd64 yükleniyor ...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.9.0-3-amd64 root=UUID=d02faa12-fecf-4ad4-9b39-903af05bf363 ro single initrd=/live/initrd.img
		echo	'Başlangıç ramdiski yükleniyor ...'
		initrd	/boot/initrd.img-4.9.0-3-amd64
	}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
 source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
 source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###

canlı usb ile açabildim.Harddiskten başlat seçeneği ile de açılmaz oldu.

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

satırından sonra aşağıdaki satırları yapıştırın ve gerekli düzenlemeyi yaparak kaydedip deneyelim.
windowsun kurulu olduğu disk bölümü /dev/sda1…sda2… gibi ayrıca windowsun kurulu olduğu bölümün uuid= 361C95391C94F4D9 değiştirin.

sudo blkid komutu ile uuid leri görebilirsiniz.

menuentry "Windows (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
	insmod part_msdos
	insmod ntfs
	set root='(/dev/sda,msdos1)'
	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 361C95391C94F4D9
	chainloader +1
}

isoyu yeniden yazın winoovsu sonra kurarsanız PARDUS’u göstermez gizler.Siz diski bölerek Mint ya da Manjaro ya da MEBİS- ya da ARCHMAN kurun pardusu da diğerlerini de göreceksiniz.

kopyalayıp yapıştırdım.

Boot menude hala pardus yok.

Harddiskten başlat seçeneği ilede çalışmıyor.siyah ekranda imleç yanıp sönüyor.