Etap 5.2 z-kitap problemi

Antalya ekibindeki arkadaşlar buradan ya da EBA’dan ne yaptıklarını anlatırlarsa çok memnun olacağım gerçekten. EBA’da bir sürü anlatım videoları koymuşlar sağolsunlar yoğun çalışıyorlar. Z-kitap için de bir anlatım yapmalarını umut ediyorum. :slight_smile:
İmaj yüklemek istemiyoruz, balık tutmayı öğrenirsek daha hoş olur.

1 Beğeni

Bence exe uzantılı z kitapların çalışmasını sağlamak yerine yayın evlerinin .deb uzantılı veya .jar uzantılı z kitaplar hazırlamalarına eğilmek daha doğru olur. Sonuçta özgür yazılıma geçiyoruz ama hala microsoft ürünlerini çalıştırmaya uğraşıyoruz. Mantıksal bir hata var.

1 Beğeni

Hocam haklısınız ama bir önceki sürümde çalışan z kitap bu sürümde çalışmıyor bizde sebebini öğrenmek istiyoruz.

Önceki sürümde çalıştığından emin olduğunuz bir z-kitabı buradan paylaşabilir misiniz?

Teşekkürler, pazartesi deneyecem inşallah.

Z kitapların çoğu fernus tarafından derlenmiş ve herhangi bir linux üzerine kurulu wine ile çalışmamaktadır.
Antalya ekibinden olsa gerek @hbozdag burada wine kodlarında uzun uğraşlar sonucu buldukları hatayı düzeltmek suretiyle daha fazla z kitap çalıştırmayı başardıklarını, bunu da kendi hazırladıkları buradaki imaja entegre ettiklerini belirtmektedir.
İlgili tartışmada wine de ne gibi değişiklikler yaptıklarını açıklamayacakları açıkça anlaşılmakdadır. Acizane benim beklentim Antalya ekibinin bu bilgiyi Pardus ekibi ile paylaşması, hiç olmazsa bunun bir şekilde Pardus Ekibi tarafından oluşturulan ETAP imajına entegre edilmesi/güncelleme imkanının sunulmasıdır.
PC de sadece Pardus DDE bulunduran bir öğretmen olarak Windows’a geri dönmek ve diğer arkadaşlara da tavsiye etmek istemiyorum. Hele hele Samsun İl MEM kararıyla Pardus rüzgarını yakalamışken…

3 Beğeni

Hocam size sonuna kadar katılıyorum. Linux dağıtımlarını kullanan ve üzerine çalışmalar yapan insanların “özgür yazılım” felsefesini benimsediklerini ve çalışmalarını herkesin erişimi ve kullanımına açmalarını bekleriz. Sonuçta insanlığa ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne faydası olacak bir durumda kendilerini geri planda tutmayacaklarını umuyorum.

4 Beğeni

Arkadaslar sosyal dersi hocamızın kullandığı z-kitap çalışmadı. Wine “Ciddi hata ile karşılaştı” uyarısı veriyor. Hata ayrıntısı aşağıda.

Unhandled exception: page fault on read access to 0x08f87c58 in 32-bit code (0x009718c5).
Register dump:
 CS:0023 SS:002b DS:002b ES:002b FS:0063 GS:006b
 EIP:009718c5 ESP:0033fbcc EBP:08f87c3c EFLAGS:00210206( R- -- I  - -P- )
 EAX:08f87c3c EBX:7b410000 ECX:00000001 EDX:00227c3c
 ESI:7b410040 EDI:08d60000
Stack dump:
0x0033fbcc: 08c60050 00bf1501 0000006a 003300e4
0x0033fbdc: 00227c3c 7b43fa30 0096e501 003d8000
0x0033fbec: 0000047c 0033fc38 00bf15c8 7b410000
0x0033fbfc: 00bf15d4 0097dd4e 0033fc60 0097ddf4
0x0033fc0c: 0033fc38 fffffffe 00000000 00000000
0x0033fc1c: 00000000 00000000 08c60050 08c6000c
Backtrace:
=>0 0x009718c5 in 2018-6-sinif-sosyalimo-defteri (+0x5718c5) (0x08f87c3c)
0x009718c5: movl	0x1c(%ebp),%edx
Modules:
Module	Address			Debug info	Name (109 modules)
PE	 400000- 1f2d000	Export     2018-6-sinif-sosyalimo-defteri
ELF	7a800000-7a93b000	Deferred    opengl32<elf>
 \-PE	7a820000-7a93b000	\        opengl32
ELF	7b400000-7b7e8000	Deferred    kernel32<elf>
 \-PE	7b410000-7b7e8000	\        kernel32
ELF	7bc00000-7bcf6000	Deferred    ntdll<elf>
 \-PE	7bc10000-7bcf6000	\        ntdll
ELF	7c000000-7c003000	Deferred    <wine-loader>
ELF	7d2af000-7d2b7000	Deferred    libffi.so.6
ELF	7d2b7000-7d30e000	Deferred    libdbus-1.so.3
ELF	7d30e000-7d39d000	Deferred    libgmp.so.10
ELF	7d39d000-7d3cd000	Deferred    libhogweed.so.2
ELF	7d3cd000-7d402000	Deferred    libnettle.so.4
ELF	7d402000-7d416000	Deferred    libtasn1.so.6
ELF	7d416000-7d459000	Deferred    libp11-kit.so.0
ELF	7d459000-7d45e000	Deferred    libkeyutils.so.1
ELF	7d45e000-7d46b000	Deferred    libkrb5support.so.0
ELF	7d46b000-7d470000	Deferred    libcom_err.so.2
ELF	7d470000-7d4a4000	Deferred    libk5crypto.so.3
ELF	7d4a4000-7d57a000	Deferred    libkrb5.so.3
ELF	7d57a000-7d58e000	Deferred    libavahi-client.so.3
ELF	7d58e000-7d59d000	Deferred    libavahi-common.so.3
ELF	7d59d000-7d6e6000	Deferred    libgnutls-deb0.so.28
ELF	7d6e6000-7d737000	Deferred    libgssapi_krb5.so.2
ELF	7d737000-7d7b4000	Deferred    libcups.so.2
ELF	7d7b4000-7d7eb000	Deferred    uxtheme<elf>
 \-PE	7d7c0000-7d7eb000	\        uxtheme
ELF	7d7eb000-7d7f2000	Deferred    libxfixes.so.3
ELF	7d7f2000-7d7fe000	Deferred    libxcursor.so.1
ELF	7d7fe000-7d811000	Deferred    libxi.so.6
ELF	7d811000-7d815000	Deferred    libxcomposite.so.1
ELF	7d815000-7d821000	Deferred    libxrandr.so.2
ELF	7d821000-7d82d000	Deferred    libxrender.so.1
ELF	7d82d000-7d834000	Deferred    libxxf86vm.so.1
ELF	7d834000-7d838000	Deferred    libxinerama.so.1
ELF	7d838000-7d83e000	Deferred    libxdmcp.so.6
ELF	7d83e000-7d842000	Deferred    libxau.so.6
ELF	7d842000-7d868000	Deferred    libxcb.so.1
ELF	7d868000-7d9ba000	Deferred    libx11.so.6
ELF	7d9ba000-7d9cf000	Deferred    libxext.so.6
ELF	7d9ec000-7da76000	Deferred    winex11<elf>
 \-PE	7da00000-7da76000	\        winex11
ELF	7da76000-7da99000	Deferred    imm32<elf>
 \-PE	7da80000-7da99000	\        imm32
ELF	7dbd0000-7dbf9000	Deferred    libexpat.so.1
ELF	7dbf9000-7dc3c000	Deferred    libfontconfig.so.1
ELF	7dc3c000-7dc69000	Deferred    libpng12.so.0
ELF	7dc69000-7dd1b000	Deferred    libfreetype.so.6
ELF	7dd38000-7dd62000	Deferred    msacm32<elf>
 \-PE	7dd40000-7dd62000	\        msacm32
ELF	7dd62000-7de19000	Deferred    winmm<elf>
 \-PE	7dd70000-7de19000	\        winmm
ELF	7de19000-7de57000	Deferred    winhttp<elf>
 \-PE	7de20000-7de57000	\        winhttp
ELF	7de57000-7de93000	Deferred    ws2_32<elf>
 \-PE	7de60000-7de93000	\        ws2_32
ELF	7de93000-7deba000	Deferred    mpr<elf>
 \-PE	7dea0000-7deba000	\        mpr
ELF	7deba000-7df31000	Deferred    wininet<elf>
 \-PE	7dec0000-7df31000	\        wininet
ELF	7df31000-7dfcd000	Deferred    urlmon<elf>
 \-PE	7df40000-7dfcd000	\        urlmon
ELF	7dfcd000-7e105000	Deferred    oleaut32<elf>
 \-PE	7dfe0000-7e105000	\        oleaut32
ELF	7e105000-7e184000	Deferred    rpcrt4<elf>
 \-PE	7e110000-7e184000	\        rpcrt4
ELF	7e1b0000-7e1cd000	Deferred    libz.so.1
ELF	7e1cd000-7e321000	Deferred    ole32<elf>
 \-PE	7e1e0000-7e321000	\        ole32
ELF	7e321000-7e339000	Deferred    libresolv.so.2
ELF	7e33a000-7e356000	Deferred    jsproxy<elf>
 \-PE	7e340000-7e356000	\        jsproxy
ELF	7e356000-7e37e000	Deferred    iphlpapi<elf>
 \-PE	7e360000-7e37e000	\        iphlpapi
ELF	7e37e000-7e3f2000	Deferred    ddraw<elf>
 \-PE	7e390000-7e3f2000	\        ddraw
ELF	7e3f2000-7e536000	Deferred    wined3d<elf>
 \-PE	7e400000-7e536000	\        wined3d
ELF	7e536000-7e573000	Deferred    d3d9<elf>
 \-PE	7e540000-7e573000	\        d3d9
ELF	7e573000-7e5b1000	Deferred    winspool<elf>
 \-PE	7e580000-7e5b1000	\        winspool
ELF	7e5b1000-7e625000	Deferred    shlwapi<elf>
 \-PE	7e5c0000-7e625000	\        shlwapi
ELF	7e625000-7e875000	Deferred    shell32<elf>
 \-PE	7e630000-7e875000	\        shell32
ELF	7e875000-7e95f000	Deferred    comdlg32<elf>
 \-PE	7e880000-7e95f000	\        comdlg32
ELF	7e95f000-7ea8c000	Deferred    gdi32<elf>
 \-PE	7e970000-7ea8c000	\        gdi32
ELF	7ea8c000-7ec69000	Deferred    user32<elf>
 \-PE	7eaa0000-7ec69000	\        user32
ELF	7ec69000-7ed87000	Deferred    comctl32<elf>
 \-PE	7ec70000-7ed87000	\        comctl32
ELF	7ed87000-7ee00000	Deferred    advapi32<elf>
 \-PE	7ed90000-7ee00000	\        advapi32
ELF	7ee00000-7ee0d000	Deferred    libnss_files.so.2
ELF	7ee0d000-7ee19000	Deferred    libnss_nis.so.2
ELF	7ee19000-7ee32000	Deferred    libnsl.so.1
ELF	7ef9d000-7efe3000	Deferred    libm.so.6
ELF	7efe7000-7f000000	Deferred    version<elf>
 \-PE	7eff0000-7f000000	\        version
ELF	f73d5000-f73da000	Deferred    libdl.so.2
ELF	f73da000-f7587000	Deferred    libc.so.6
ELF	f7588000-f75a4000	Deferred    libpthread.so.0
ELF	f75a7000-f75b0000	Deferred    libnss_compat.so.2
ELF	f75c1000-f7778000	Dwarf      libwine.so.1
ELF	f777a000-f779c000	Deferred    ld-linux.so.2
ELF	f779f000-f77a0000	Deferred    [vdso].so
Threads:
process tid   prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
	00000023  0
	0000001e  0
	00000018  0
	00000013  0
	00000010  0
	0000000f  0
00000011 winedevice.exe
	0000001b  0
	00000017  0
	00000016  0
	00000012  0
0000001c plugplay.exe
	00000020  0
	0000001f  0
	0000001d  0
00000021 winedevice.exe
	0000002a  0
	00000025  0
	00000024  0
	00000022  0
00000028 explorer.exe
	0000002d  0
	0000002c  0
	0000002b  0
	00000029  0
0000002e (D) Z:\home\etapadmin\Belgeler\Esra\2018-6-sinif-sosyalimo-defteri.exe
	0000002f  0 <==
System information:
Wine build: wine-3.0.3
Platform: i386 (WOW64)
Version: Windows 7
Host system: Linux
Host version: 3.16.0-7-amd64

Çalıştırmayı denediğimiz z-kitabı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz
https://drive.google.com/open?id=1c0qtWNDRmTsndNnOayPrqorS_udGbsTS

Rica etsem bunu Antalya imajında deneyip geri bildirim yapar mısınız?

Antalya imajında açıldı dosya hocam.

1 Beğeni

Geri dönütünüz için çok teşekkür ederim, demek Wine ile ilgili birşeyler yapılması gerekiyor. Çözüm için ne yapıldıysa tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor. Araştırıp bakalım biraz.

2 Beğeni

Çözümü paylaşın dedik ama Antalya ekibinden ses yok

2 Beğeni

Merhaba arkadaşlar. Pardus 17 için bir çalışmamız var. Vestel in amd tahtalarda ki donma sorununa yol açan donanım problemini gidermesini bekliyoruz. Bu sebepten süreç uzadı… Yarın vestel arge birimi Manavgat a gelerek yerinde inceleme yapacak çözüm hakkında rapor tutacaklar. Kısa sürede süreç tamamlanması halinde pardus 17 bir etap imajı yayınlayacağız. Sürecin tekrar uzaması halinde yeni yayınlanan pardus 5.2 üzerinde yapacağımız çalışmayı sizlerle paylaşacağız. (Pardus Geliştirme/Yaygınlaştırma Ekibi - Ramazan ANDIRICI, Hayrettin BOZDAĞ ve Bayram KARAHAN )

PDT Etap 3.5 indirme linki
https://drive.google.com/folderview?id=1xLVSukYwaCh84a5PAh6v1MS_qIls8DFR

3 Beğeni

Teşekkürler Ramazan Hocam. Ancak Şu Z kitaplar ile ilgili çözümünüzü paylaşmazmısınız bizimle :slight_smile:

3 Beğeni

Selamün Aleyküm Üstad
Sizden ricamız, wine üzerinde yaptığınız değişiklikleri paylaşmanız.
Böylece bu değişiklikler wine’nın kendi resmi sürümüne dahil edilir ve bu sorun kökten çözülür.

3 Beğeni

Bir yayıncı firmanın bilişim sistemleri sorumlusu ile görüşüp z-kitaplarini yaptırdıkları yazılım şirketi ile iletişime geçtim. Z-kitaplarinin Pardus etap 5.2 ile birlikte gelen Wine 3.0.3’te çalışmadığını söyledim. O da bazı grupların imajında (sanırım Antalya imajıni kastetti) çalıştığını söyledi. Olayı Pardus geliştiricilerinin çözmesi gerektiğini söyledi.

Bence ortada ciddi bir yanlışlık var. Windows bağımlılığından kurtulalım derken Pardus’umuz Wine bağımlısı olacak. Pardus .exe uzantılı dosyaları Wine ile açmak zorunda olmamalı.

Görüştüğüm bir yayın evine durumu arz edip M.E.B.'nın komple eni sonu Pardus’a geçeceğini, bu sebeple sektörde linux sistemlere uygun z-kitap üreten yayıncıların ve çalıştıkları yazılım şirketlerinin, sektorde bu konuda ilk olup çok iyi kazanabileceklerinden bahsettim fakat sanırım durumun ciddiyetini tam olarak kavrayamadılar.

İş yükünden dolayı çözüm Pardus ekibinden bekleniyor. Durum böyle görünüyor.

Bence birşeyler yapmalıyız, sosyal medyayı kullanarak ulaşabildiğimiz kadar öğretmene durumu anlatıp yayıncı kuruluşlara mail atarak farkındalık oluşturabiliriz. Wine kalıcı ve sağlıklı bir çözüm değil. exe den kurtulmamız lazım. Flash olarak ya da HTML5 veya crossplatform desteği olan bir çözüm bulunmalı.

Görüştüğüm yazılımcı firma yetkilisi bana şu bağlantıyı gönderdi

Burada çeşitli yayıncıların z-kitaplarinin çalıştırılma yöntemi ile ilgili bir tablo var, bazıları etap da direkt çalışıyormuş. Tabloyu incelerseniz anlarsınız zaten.

Tekrar söylüyorum bence çözüm Wine ile olmamalı arkadaşlar. Bu yeni bir bağımlılık demektir. Windows’ta exe uzantılı z-kitap üretecekler, biz de Wine ayarlarını kurcalayip dosyayı açmaya çalışacaz, bu resmen hamallık. (Şu anda bu yönde yapılan çalışmaları kastetmiyorum yanlış anlaşılmasın lütfen, Antalya MEM’i duyarlılığı ve gayretinden ötürü tebrik ediyorum)

Bence Wine, sadece kısa vadede çözüm olarak düşünülmeli.

5 Beğeni

+∞
Sonuna kadar katılıyorum

WineHQ Forums’a orta seviyeden düşük ingilizcemle durumu arz ettim. :grinning: Bir tanesi çalıştırmayı başardı. Bu konuda yardımcı olabilirseniz deneyelim. fake-dll dosyasını silip denemişler sanırım.

https://forum.winehq.org/viewtopic.php?f=8&t=31592

rm -rf $put your wineprefix here!/.wine/drive_c/windows/system32/kernel32.dll

Sistemimdeki wineprefix’i nasıl öğrenebilirim?

Bir de cevap veren kişi uygulanacak bu işlemin sanırım yeni bir wineprefix dosyası içerisinde yapılmasını tavsiye etmiş. Bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim. WineHQ forumda attığım mesajın onaylanması uzun sürüyor malesef.

2 Beğeni

Merhabalar öncelikle
Bir yayın evine ait kitapların zkitap versiyonlarını üreten uygulamalar hazırlıyorum 4 senedir bu işle uğraşıyorum aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. İlk yazdığım uygulama standart ve windows platformu için hazırlanmıştı ama pardus olayıyla beraber javafx de bir uygulama geliştirdim ve java 8 ile çalışacak her işletim sisteminde çalışan bir akıllı tahta programı geliştirdim.
Benim asıl hedefim öğretmenlerin içeriklerini bir platform halinde böyle bir akılı tahta uygulamasında ücretsiz gösterecek bir platform oluşturmak sizlerin bu konudaki düşüncesi nedir acaba ?
Aşağı web site linkini bırakıyorum denemek için de gidip indirebilirsiniz içersinde 20 sayfalık bir deneme kitabı da buluyor.Uygulama hakkındaki yorumları ve eksikleri de belirtebilirsiniz.Hala geliştirmekte olduğumu unutmadan sadece eksikleri belirtirseniz sevinirim.
İyi günler

http://aldehit.com/portfolio/rekitapv5/

6 Beğeni

Olayı Pardus geliştiriciler neden çözsün? Bu yazılım geliştirici ile alakalı bir durum. Windows tabanlı hazırlanan bir yazılım neticede. C# dilinden başka dil bilmediklerini söylemeye utanıyorlar galiba. Java ile jar dosyası halinde hazırlanan kitaplar tüm platformlarda sorunsuz çalışabilir örneğin. Fakat yazılım geliştirici Java bilmiyor olsa gerek.

1 Beğeni

Neden JRE değil de JDK gerekiyor? JRE yeterli olmuyor mu? Öğrenmek için soruyorum yanlış anlamayın lütfen.

java -jar ReKitap.jar komutu ile çalıştırabildim.

İçerik anlamında eleştri yapmam pek sağlıklı olmaz, branş hocasına sormak lazım.

Teknik anlamda bir fasikül test için kalem ve forforlu kalem özelliği, soruya odaklanarak yakınlaştırma, çözümlerini görebilme v.s. elbette güzel olmuş. Diğer özellikleri kullanamadım EBA Video butonu henüz aktif değil galiba. Sade, basit ve anlaşılır bir görüntüsü var fakat sağda görünen butonlar daha estetik olabilir, çözünürlükleri kötü gibi görünüyor. Yuvarlak butonların kenar hatlarında pikseller kare kare göze batıyor biraz.

Elinize sağlık.