Kitap yazmak yardım

Bir web tasarım,programlama kitabı yazacağım hatta yazdım ancak bunu sanal ortamda kitap olarak düzenlemek istiyorum libreoffice bunun için yeterli olur mu ?
veya kitap yazmak için tasarlanmış bir program var mı?

Sayfa boyutu punto yazı tipi falan nasıl olmalı?

İlk kez bilgisayar üzerinde kitap yazacağım için bilemedim normalde makaleler yazıyorum.

Yardımcı olanlara şimdiden teşekkürler.

kitabın yayınlandığında buradan paylaşmayı unutma

1 Beğeni

İsteğiniz bu tarz bir şey mi bilmiyorum ama GitHub’ın kitaplar için bir oluşumu olması lazım. Kitabı oradan yazıp yayınlayabiliyorsunuz. Belki işinize yarar, araştırabilirsiniz.

Tam olarak neye ihtiyaç duyduğunuzu bilmemekle beraber “calibre” uygulamasına göz atmanızı tavsiye ederim. Bir e-kitap uygulamasıdır. Pardus depolarında mevcuttur.

sudo apt-get install calibre

Selamlar;

Herhangi bir text ediötü ile yazabilirsiniz. (Hala daktilo kullanan bir sürü yazar var. Amacınız masaüstü yayıncılık ise tasarım vs. gibi noktalar girer işin içine.)

Libreoffice ve benzerleri sadece işinizi biraz daha kolaylaştırmak için var. Her durumda zaten yazmışsınız kitabınızı. Bence ne istediğinizi biraz daha açık yazmalısınız. (Düz yazıyı al, PDF’e çevir yayınla dışında.)
Anladığım kadarıyla sizin için libreoffice fazla fazla yeterli olacaktır.

Not: Kitabı yazmışssınız, hangi programı kullandığınız yazarken?

Merhaba,

kitabini Libreoffice in writer programmi ile kolayca yazbilirsin. Fakat bana göre, libreoffice ve word tarzi programmlarin layout ve design konullarindaki sorunlari cok gicik. O yüzden Latex i denemenizi tavsiye ederim. Latex i ögrenmek biraz zaman ve emek ister, ama cabuk ögrenirsiniz. Latex ile layout ve kitabin design konularinda kolaylikla güzel bir sistem üzerinden yol alabilirsiniz.

Latex iki bölümden olusan bir programmdir Yazma isleri icin kullanilan bölüm, yani editorün adi TexMaker dir bu gördügümüz ve ünstünde yazi yazdigimiz bölümdür, ikinci bölümü ise latex in kütüphaneleri dir.

latexi indirmek icin söyle devam edin.

kütüphaneyi indirmek icin:

sudo apt-get install texlive-full

Editörü indirmek icin:

sudo apt-get install texmaker

Ardindan texmaker programini baslatip internete girerek kullanimini ögrenin.

Bir Tavsiyem:Önce Örnek bir kitap codu indirerek onun üstünde degisiklikler ve oynama yaparak en kolay yoldan ögrenebilirsiniz.

Bu kullanacabileceginiz bir Örnek koddur:

Özet

% Koma-Skript Vorlage für ein Buch
\documentclass[
pdftex,
oneside,
halfparskip,
headsepline,
footsepline,
12pt
]{scrbook}

% Beginn der Präambel

% Pakete für Latin1 Zeichnensätze.
% UNIX:
%\usepackage[latin1]{inputenc}
% Windows:
\usepackage[ansinew]{inputenc}

% Paket für TS1 Zeichensätze
\usepackage[T1]{fontenc}

% Paket für die Indexerstellung.
\usepackage{makeidx}
\makeindex

% Dil Ayarlari
\usepackage[turkish]{babel}

% Paket mit weiteren Symbolen
\usepackage{textcomp}

% Paket zum Erweitern der Tabelleneigenschaften
\usepackage{array}

% Paket für Grafiken
% \usepackage{graphicx}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
% \usepackage{epstopdf}
% Pfad für Bilder, hier: alle Bilder im Unterverzeichnis Bilder
% \graphicspath{{Bilder/}}

% Paket für Mathematische Symbole
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}

% Pakete für Type 1 Fonts (bessere Darstellung in PDF)
%\usepackage{mathptmx} % Times + passende Mathematik-Fonts
%\usepackage[scaled=.92]{helvet} % skalierte Helvetica als \sfdefault
% \usepackage{courier} % Courier als \ttdefault

% Paket für Drehungen von Elementen
\usepackage{rotating}

% Package für Farben
\usepackage{color}

% Paket für Links innerhalb des PDF Dokuments
\definecolor{LinkColor}{rgb}{0,0,0.5}
\usepackage[%
pdftitle={Titel},%
]{hyperref}
\hypersetup{colorlinks=true,%
linkcolor=LinkColor,%
citecolor=LinkColor,%
filecolor=LinkColor,%
menucolor=LinkColor,%
urlcolor=LinkColor}

% Paket für Listings
\usepackage[savemem]{listings}
\lstloadlanguages{TeX}

\definecolor{lbcolor}{rgb}{0.85,0.85,0.85}

\lstset{language=[LaTeX]TeX,
numbers=left,
stepnumber=1,
numbersep=5pt,
numberstyle=\tiny,
breaklines=true,
breakautoindent=true,
postbreak=\space,
tabsize=2,
basicstyle=\ttfamily\footnotesize,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
extendedchars=true,
backgroundcolor=\color{lbcolor}}

% Index erzeugen
\makeindex

% Allows Author-Year Bibliographies, added as a section
\usepackage{natbib}

% Setzen von Zählern
\setcounter{secnumdepth}{7}
\setcounter{tocdepth}{7}

% Festlegen von Kopf- und Fusszeilen
\usepackage{scrpage2}
\pagestyle{scrheadings}

% Kopfzeile:
% \ihead{innen}
% \chead{Mitte}
% \ohead{außen}

% Fußzeile:
% \ifoot{innen},
% \cfoot{Mitte},
% \ofoot{außen}

\ohead{\bfseries\thepage}
% Seitenzahl fett an den äußeren Rand der Kopfzeile.
\automark[section]{chapter}
% Kapiteltitel bei ungeraden Seiten (standardgemäß mittig) in die Kopfzeile.

% Paket für die Darstellung von “Text, wie er eingegeben wird”
% \begin{verbatim} \end{document}\end{verbatim} erzeugt die Ausgabe von
% \end{document} im Typewrites-Style und beendet nicht das Dokument.
\usepackage{verbatim}

% Paket für phonetische Zeichen
\usepackage{tipa}

% Paket für Boxen
\usepackage{fancybox}

% Ende der Präambel

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% üst tarafda ayarlamalar yapilir misal olarak dil ayarlari ve sayfalarin numaralari gibi
% ayarlar
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Beginn des Dokumentes
\begin{document}

% Vorgeplänkel
\frontmatter

% Definieren des Titels
\title{Kitabin adi misal olarak buraya yazilir}
\author{burayada kitabi yazan adamin ismi yazilir}
\date{}

% Einfügen des Titels
\maketitle

% Umbenennen von Überschriften von Verzeichnissen
\renewcommand{\contentsname}{Kitabin icerekleri}
% Einfügen von Verzeichnissen
\tableofcontents

% Der eigentliche Text …
\mainmatter

\chapter{1.Bölüm}

% Einfügen eines Abschnittes
\section{altbölüm 1}
% Setzen einer Marke für diesen Abschnitt
\label{sec:Abschnitt1}

% Der eigentliche Text …
\backmatter

% Burada bitis bölümü dür
% Ende des Dokumentes
\end{document}
\grid

1 Beğeni

Libreyle yazarsın ama iyi bilmen gerekiyor. Şablon kullanımı içindekiler oluşturma çapa kullanımı resimlere işaret gönderme

Libre ofis de kullanabilirsin OPEN ofis de kullanabilirsiniz Latex de Open ofis in son sürümü 41.6 debian için de var

OpenOffice.org
Başlangıç Kılavuzu
ERSAN SARI 371 SAYFA PDF

@Tamyerli Tabiki yayınlarım forumda böyle şeyler olması pardusa ilgiyi arttırabilir aslında :slight_smile:

@edge35 Yok yayınlamak değil kitabı yazıp matbaya verilebilecek bir hale getirebileceğim bir program lazım

@efeyaryukey Deneyeceğim teşekkürler

@DARKELF Sadece birazını yazdım onuda deftere el ile :slight_smile:
Nasıl anlatabileceğimi bilemedim şu şekilde hem e kitap hemde bildiğimiz gibi kitabı kağıda basacam roman gibi :slight_smile:

@Bilo35x Bu program tam işime uygun ama türkçe olmaması bir sorun yada ben mi bulamıyorum dil seçeneklerini

@boreas Libreoffice Microsoftan daha karmaşık geliyor bana nedense

@pardus44 İnceleyeceğim Teşekkürler

Ben evde onlyoffice kullanıyorum.
MS office en yakın ofis paketi bence.
Kurulum yapmadan bulut üzerinde deneyin isterseniz önce.

Diğer arkadaşlar için ise, kendi bilgisayarınıza kurup bulut hizmeti verebiliyorsunuz… Süer bir set bence.

1 Beğeni

Güzel onada bir bakayım

@AlperenYavuz Editörün mü Türkcesi? Codun ve ayarlarin kendisi latex’te inglizcedir.

evet editör türkçe olması lazım :confused:

Merhaba,

ne yaziki türkce yok. Ama Ayarlar girip dil ayarlarina girerek dili degistirebilirsiniz. Ingilizcesi Options → interface language olmasi gerekiyor.

selamlar,

Master PDF çok güzel bir pdf düzenleme programı ancak ücretli. Deneme sürümü için: Master PDF Editor for Linux. Download Master PDF Editor for Linux.

Türkçe dil desteği var.

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.