[NASIL] Samba Üzerinden Yerel Ağda Kolay ve Hızlı Dosya Paylaşımı


(Şevket YAĞDIRAN) #21
fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-services
[sudo] password for fatih: 
sudo: /etc/init.d/nfs-kernel-services: komut bulunamadı
fatih@FatihPC:~$ sudo apt-get install nfs-common
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor    
Durum bilgisi okunuyor... Bitti   
Aşağıdaki paket otomatik olarak kurulmuş ve artık bu pakete gerek duyulmuyor:
 libqt4-test
Bu paketi kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 rpcbind
Önerilen paketler:
 open-iscsi watchdog
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
0 paket yükseltilecek, 5 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
442 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 1.354 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] e
İndir: 1 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0.25-5.1 [32,0 kB]
İndir: 2 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2.5-1.2 [80,6 kB]
İndir: 3 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 keyutils amd64 1.5.9-9 [52,7 kB]
İndir: 4 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 rpcbind amd64 0.2.3-0.6 [46,0 kB]
İndir: 5 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 nfs-common amd64 1:1.3.4-2.1 [231 kB]
0 sn.'de 442 kB alındı (810 kB/s)  
Daha önce seçili olmayan libnfsidmap2:amd64 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 237223 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Daha önce seçili olmayan libtirpc1:amd64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../libtirpc1_0.2.5-1.2_amd64.deb ...
Paket açılıyor: libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Daha önce seçili olmayan keyutils paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../keyutils_1.5.9-9_amd64.deb ...
Paket açılıyor: keyutils (1.5.9-9) ...
Daha önce seçili olmayan rpcbind paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
Paket açılıyor: rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Daha önce seçili olmayan nfs-common paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../nfs-common_1%3a1.3.4-2.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: nfs-common (1:1.3.4-2.1) ...
Ayarlanıyor: libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Ayarlanıyor: keyutils (1.5.9-9) ...
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Ayarlanıyor: libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.7.6.1-2) ...
/usr/bin/mandb: iconv_open ("UTF-8//IGNORE", "LATIN-1"): Geçersiz argüman
Ayarlanıyor: rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Ayarlanıyor: nfs-common (1:1.3.4-2.1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Adding system user `statd' (UID 118) ...
Adding new user `statd' (UID 118) with group `nogroup' ...
Not creating home directory `/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
fatih@FatihPC:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor    
Durum bilgisi okunuyor... Bitti   
Aşağıdaki paket otomatik olarak kurulmuş ve artık bu pakete gerek duyulmuyor:
 libqt4-test
Bu paketi kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
 nfs-kernel-server
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
124 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 334 kB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 nfs-kernel-server amd64 1:1.3.4-2.1 [124 kB]
0 sn.'de 124 kB alındı (594 kB/s)     
Daha önce seçili olmayan nfs-kernel-server paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 237358 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../nfs-kernel-server_1%3a1.3.4-2.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1) ...
Ayarlanıyor: nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /lib/systemd/system/nfs-server.service.
Job for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
nfs-server.service couldn't start.

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Job for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nfs-kernel-server, action "start" failed.
● nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-01-08 16:07:56 +03; 23ms ago
 Process: 3157 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=1/FAILURE)

Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: Starting NFS server and services...
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: No options for /home/fatih…ing
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: /etc/exports [1]: Neither …m".
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]:  Assuming default behaviour ('no_su…').
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]:  NOTE: this default has changed sin…0.x
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: Failed to stat /home/fatih…ory
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Control process exi…us=1
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: Failed to start NFS server and services.
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Unit entered failed…ate.
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Failed with result …de'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Failed to start nfs-kernel-server, ignoring.
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.7.6.1-2) ...
fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-common start
fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
[....] Starting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.serviceJob for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
 failed!
fatih@FatihPC:~$

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #22

Formdan anydesk kurulumuna bakıp, kurulup çalıştırın ve bilgisayar adını verirmisiniz. Uzak bağlantı alalım.


(Şevket YAĞDIRAN) #23

Tam olarak Ne yapmalıyım? Özür dilerim anlamadım.


(𝗄𝖺𝖺𝗇) #24

Anydesk Yükleme (Uzak Masaüstü Bağlantı Programı) linkindeki adımları takip ederek uzak bağlantı programını kurunuz ve programı çalıştırınız. Oluşacak olan makina adını bana özelden mesaj olarak gönderin.


(Kemal Oktay Aktoğan) #25

Debian 9 ile beraber systemd’ye geçiş yapılmadı mı?
init.d komutu çalışmaz gibime geliyor.


(𝗄𝖺𝖺𝗇) #26

systemd’ye geçmesi init.d nin çalışmayacağı anlamına gelmez.


(Kemal Oktay Aktoğan) #27

İkisi de aynı iylevi gören yazılımlar değil mi?
Çakışmıyor mu?


(𝗄𝖺𝖺𝗇) #28

Aynı işlevi görmeleri, çakışmalarına neden sebep olsun?


(system) #30