[NASIL] Samba Üzerinden Yerel Ağda Kolay ve Hızlı Dosya Paylaşımı

fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-services
[sudo] password for fatih: 
sudo: /etc/init.d/nfs-kernel-services: komut bulunamadı
fatih@FatihPC:~$ sudo apt-get install nfs-common
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor    
Durum bilgisi okunuyor... Bitti   
Aşağıdaki paket otomatik olarak kurulmuş ve artık bu pakete gerek duyulmuyor:
 libqt4-test
Bu paketi kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 rpcbind
Önerilen paketler:
 open-iscsi watchdog
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
 keyutils libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind
0 paket yükseltilecek, 5 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
442 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 1.354 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] e
İndir: 1 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0.25-5.1 [32,0 kB]
İndir: 2 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 libtirpc1 amd64 0.2.5-1.2 [80,6 kB]
İndir: 3 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 keyutils amd64 1.5.9-9 [52,7 kB]
İndir: 4 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 rpcbind amd64 0.2.3-0.6 [46,0 kB]
İndir: 5 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 nfs-common amd64 1:1.3.4-2.1 [231 kB]
0 sn.'de 442 kB alındı (810 kB/s)  
Daha önce seçili olmayan libnfsidmap2:amd64 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 237223 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Daha önce seçili olmayan libtirpc1:amd64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../libtirpc1_0.2.5-1.2_amd64.deb ...
Paket açılıyor: libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Daha önce seçili olmayan keyutils paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../keyutils_1.5.9-9_amd64.deb ...
Paket açılıyor: keyutils (1.5.9-9) ...
Daha önce seçili olmayan rpcbind paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
Paket açılıyor: rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Daha önce seçili olmayan nfs-common paketi seçiliyor.
Paket açılacak: .../nfs-common_1%3a1.3.4-2.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: nfs-common (1:1.3.4-2.1) ...
Ayarlanıyor: libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Ayarlanıyor: keyutils (1.5.9-9) ...
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Ayarlanıyor: libtirpc1:amd64 (0.2.5-1.2) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.7.6.1-2) ...
/usr/bin/mandb: iconv_open ("UTF-8//IGNORE", "LATIN-1"): Geçersiz argüman
Ayarlanıyor: rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Ayarlanıyor: nfs-common (1:1.3.4-2.1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Adding system user `statd' (UID 118) ...
Adding new user `statd' (UID 118) with group `nogroup' ...
Not creating home directory `/var/lib/nfs'.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.24-11+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
fatih@FatihPC:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
Paket listeleri okunuyor... Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor    
Durum bilgisi okunuyor... Bitti   
Aşağıdaki paket otomatik olarak kurulmuş ve artık bu pakete gerek duyulmuyor:
 libqt4-test
Bu paketi kaldırmak için 'sudo apt autoremove' komutunu kullanın.
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
 nfs-kernel-server
0 paket yükseltilecek, 1 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
124 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 334 kB ek disk alanı kullanılacak.
İndir: 1 http://depo.pardus.org.tr/pardus onyedi/main amd64 nfs-kernel-server amd64 1:1.3.4-2.1 [124 kB]
0 sn.'de 124 kB alındı (594 kB/s)     
Daha önce seçili olmayan nfs-kernel-server paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor ... 237358 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: .../nfs-kernel-server_1%3a1.3.4-2.1_amd64.deb ...
Paket açılıyor: nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1) ...
Ayarlanıyor: nfs-kernel-server (1:1.3.4-2.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /lib/systemd/system/nfs-server.service.
Job for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
nfs-server.service couldn't start.

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Job for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nfs-kernel-server, action "start" failed.
● nfs-server.service - NFS server and services
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-01-08 16:07:56 +03; 23ms ago
 Process: 3157 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=1/FAILURE)

Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: Starting NFS server and services...
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: No options for /home/fatih…ing
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: /etc/exports [1]: Neither …m".
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]:  Assuming default behaviour ('no_su…').
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]:  NOTE: this default has changed sin…0.x
Oca 08 16:07:56 FatihPC exportfs[3157]: exportfs: Failed to stat /home/fatih…ory
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Control process exi…us=1
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: Failed to start NFS server and services.
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Unit entered failed…ate.
Oca 08 16:07:56 FatihPC systemd[1]: nfs-server.service: Failed with result …de'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Failed to start nfs-kernel-server, ignoring.
Tetikleyiciler işleniyor: systemd (232-25+deb9u1) ...
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.7.6.1-2) ...
fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-common start
fatih@FatihPC:~$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start
[....] Starting nfs-kernel-server (via systemctl): nfs-kernel-server.serviceJob for nfs-server.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nfs-server.service" and "journalctl -xe" for details.
 failed!
fatih@FatihPC:~$

Formdan anydesk kurulumuna bakıp, kurulup çalıştırın ve bilgisayar adını verirmisiniz. Uzak bağlantı alalım.

Tam olarak Ne yapmalıyım? Özür dilerim anlamadım.

Anydesk Yükleme (Uzak Masaüstü Bağlantı Programı) linkindeki adımları takip ederek uzak bağlantı programını kurunuz ve programı çalıştırınız. Oluşacak olan makina adını bana özelden mesaj olarak gönderin.

2 Beğeni

Debian 9 ile beraber systemd’ye geçiş yapılmadı mı?
init.d komutu çalışmaz gibime geliyor.

systemd’ye geçmesi init.d nin çalışmayacağı anlamına gelmez.

İkisi de aynı iylevi gören yazılımlar değil mi?
Çakışmıyor mu?

Aynı işlevi görmeleri, çakışmalarına neden sebep olsun?

1 Beğeni