Pardus Kurumsal ÇKYS


(ibrahim) #1

Pardus 17.4 ve önceki sürümlerde ckys.jnlp dosyası çalıştırılmak istendiğinde hata vermektedir. jnlp dosyasını aşağıda belirttiğim şekilde düzenlediğimde çalıştırabildim. ekteki dosyanın uzantısını değiştirip test edebilirsiniz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <jnlp spec="1.0" xmlns:jfx="http://javafx.com" codebase="https://ckys.saglik.gov.tr:443/forms"> <information> <title>Oracle Forms Services</title> <vendor>Oracle Corporation</vendor> <homepage href="http://www.oracle.com"/> <description>Oracle Forms Services with WebUtil applet launcher.</description> <description kind="short">Oracle Forms Applet with WebUtil</description> </information> <security> <all-permissions/> </security> <update check="always" policy="prompt-run"/> <resources> <!-- Application Resources --> <j2se version="1.7+" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se"/> <jfx:javafx-runtime version="2.2+"/> <jar href="https://ckys.saglik.gov.tr:443/forms/java/frmall.jar" download="eager" main="true" /> <jar href="https://ckys.saglik.gov.tr:443/forms/java/frmwebutil.jar" download="lazy" main="false" /> <extension name="Extensions" href="https://ckys.saglik.gov.tr:443/forms/java/extensions.jnlp"/> </resources> <applet-desc name="Oracle Forms" main-class="oracle.forms.engine.Main" height="1" width="1"> <param name="serverURL" value="/forms/lservlet?ifcfs=https://ckys.saglik.gov.tr:443/forms/frmservlet?config=ckys_jnlp&#38;ifsessid=&#38;acceptLanguage=tr-TR,tr;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4"/> <param name="height" value="500"/> <param name="width" value="650"/> <param name="networkRetries" value="30"/> <param name="separateFrame" value="true"/> <param name="splashScreen" value="https://ckys.saglik.gov.tr:443/tsimyardimURL/sb.gif"/> <param name="background" value="https://ckys.saglik.gov.tr:443/tsimyardimURL/sb.gif"/> <param name="lookAndFeel" value="oracle"/> <param name="colorScheme" value="teal"/> <param name="customColorScheme" value=""/> <param name="serverApp" value=""/> <param name="logo" value="icons/s_icon.gif"/> <param name="imageBase" value="CodeBase"/> <param name="formsMessageListener" value=""/> <param name="recordFileName" value=""/> <param name="EndUserMonitoringEnabled" value="false"/> <param name="EndUserMonitoringURL" value=""/> <param name="heartBeat" value="25"/> <param name="MaxEventWait" value=""/> <param name="allowAlertClipboard" value="true"/> <param name="disableValidateClipboard" value="false"/> <param name="enableJavascriptEvent" value="true"/> <param name="digitSubstitution" value="context"/> <param name="legacy_lifecycle" value="false"/> <param name="JavaScriptBlocksHeartBeat" value="false"/> <param name="highContrast" value="false"/> <param name="disableMDIScrollbars" value=""/> <param name="clientDPI" value=""/> <param name="applet_stop_timeout" value="800"/> <param name="guiMode" value=""/> <param name="idleTimeout" value="12000"/> <param name="ssoLogoutRedirect" value=""/> <param name="ssoMode" value="false"/> <param name="ssoLogout" value="false"/> <param name="logoutTargetURLParamname" value=""/> <param name="mediaBase" value="codebase"/> <param name="webstartRequest" value="true"/> <param name="WebUtilLogging" value="on"/> <param name="WebUtilLoggingDetail" value="normal"/> <param name="WebUtilErrormode" value="console"/> <param name="WebUtilDispatchMonitorInterval" value="5"/> <param name="WebUtilTrustInternal" value="true"/> <param name="WebUtilMaxTransferSize" value="16384"/> </applet-desc> </jnlp>

ckys.txt (3.5 KB)


(Mesut Canatan) #2

İlk fırsatta deneyeceğim İbrahim Bey. Şimdiden teşekkür ediyorum.