19.1 XFCE ses sorunu

19.1 XFCE den hiçbir şekilde ses alamıyorum.Yeni kullanıcıyım.

berkill@pardus:~$ sudo apt install inxi
[sudo] password for berkill:
Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
Aşağıdaki ek paketler kurulacak:
dnsutils libglew2.1 libirs161 mesa-utils tree
Önerilen paketler:
rblcheck libcpanel-json-xs-perl | libjson-xs-perl libxml-dumper-perl
glew-utils
Aşağıdaki YENİ paketler kurulacak:
dnsutils inxi libglew2.1 libirs161 mesa-utils tree
0 paket yükseltilecek, 6 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.
1.109 kB arşiv dosyası indirilecek.
Bu işlem tamamlandıktan sonra 2.918 kB ek disk alanı kullanılacak.
Devam etmek istiyor musunuz? [E/h] e
İndir: 1 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 libirs161 amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1 [237 kB]
İndir: 2 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 dnsutils amd64 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1 [365 kB]
İndir: 3 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 inxi all 3.0.32-1-1 [262 kB]
İndir: 4 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 libglew2.1 amd64 2.1.0-4 [161 kB]
İndir: 5 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 mesa-utils amd64 8.4.0-1+b1 [34,9 kB]
İndir: 6 Index of /pardus/ ondokuz/main amd64 tree amd64 1.8.0-1 [49,3 kB]
1 sn.'de 1.109 kB alındı (1.992 kB/s)
Daha önce seçili olmayan libirs161:amd64 paketi seçiliyor.
(Veritabanı okunuyor … 258571 dosya veya dizin kurulu durumda.)
Paket açılacak: …/0-libirs161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1_amd64.deb …
Paket açılıyor: libirs161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) …
Daha önce seçili olmayan dnsutils paketi seçiliyor.
Paket açılacak: …/1-dnsutils_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1_amd64.deb …
Paket açılıyor: dnsutils (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) …
Daha önce seçili olmayan inxi paketi seçiliyor.
Paket açılacak: …/2-inxi_3.0.32-1-1_all.deb …
Paket açılıyor: inxi (3.0.32-1-1) …
Daha önce seçili olmayan libglew2.1:amd64 paketi seçiliyor.
Paket açılacak: …/3-libglew2.1_2.1.0-4_amd64.deb …
Paket açılıyor: libglew2.1:amd64 (2.1.0-4) …
Daha önce seçili olmayan mesa-utils paketi seçiliyor.
Paket açılacak: …/4-mesa-utils_8.4.0-1+b1_amd64.deb …
Paket açılıyor: mesa-utils (8.4.0-1+b1) …
Daha önce seçili olmayan tree paketi seçiliyor.
Paket açılacak: …/5-tree_1.8.0-1_amd64.deb …
Paket açılıyor: tree (1.8.0-1) …
Ayarlanıyor: inxi (3.0.32-1-1) …
Ayarlanıyor: libirs161:amd64 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) …
Ayarlanıyor: dnsutils (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) …
Ayarlanıyor: tree (1.8.0-1) …
Ayarlanıyor: libglew2.1:amd64 (2.1.0-4) …
Ayarlanıyor: mesa-utils (8.4.0-1+b1) …
Tetikleyiciler işleniyor: man-db (2.8.5-2) …
Tetikleyiciler işleniyor: libc-bin (2.28-10) …
berkill@pardus:~$ inxi -SMAx
System:
Host: pardus Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 8.3.0
Desktop: Xfce 4.12.4 Distro: Pardus GNU/Linux 19.1 (Ondokuz)
Machine:
Type: Laptop System: ASUSTeK product: X555UB v: 1.0
serial:
Mobo: ASUSTeK model: X555UB v: 1.0 serial:
UEFI: American Megatrends v: X555UB.303 date: 01/24/2019
Audio:
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1f.3
Sound Server: ALSA v: k4.19.0-6-amd64
berkill@pardus:~$ cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC256
Codec: Intel Skylake HDMI
berkill@pardus:~$ cat /proc/asound/modules
0 snd_hda_intel
berkill@pardus:~$ lsmod | grep snd
snd_soc_skl 114688 0
snd_soc_skl_ipc 73728 1 snd_soc_skl
snd_soc_sst_ipc 16384 1 snd_soc_skl_ipc
snd_soc_sst_dsp 36864 1 snd_soc_skl_ipc
snd_hda_ext_core 28672 1 snd_soc_skl
snd_soc_acpi_intel_match 24576 1 snd_soc_skl
snd_soc_acpi 16384 2 snd_soc_acpi_intel_match,snd_soc_skl
snd_hda_codec_hdmi 57344 1
snd_soc_core 253952 1 snd_soc_skl
snd_hda_codec_realtek 122880 1
snd_compress 24576 1 snd_soc_core
snd_hda_codec_generic 86016 1 snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel 45056 7
snd_hda_codec 151552 4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core 94208 7 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_skl
snd_hwdep 16384 1 snd_hda_codec
snd_pcm 114688 9 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_soc_core,snd_soc_skl,snd_hda_core
snd_timer 36864 1 snd_pcm
snd 94208 22 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm
soundcore 16384 1 snd
berkill@pardus:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC256 Analog [ALC256 Analog]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 10: HDMI 4 [HDMI 4]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
berkill@pardus:~$ ^C
berkill@pardus:~$

Aşağıdaki komutları çalıştırarak sistemi yeniden başlatınız ve test ediniz:

rm -r ~/.config/pulse/*
rm -r ~/.pulse*
sudo apt install --reinstall pulseaudio pavucontrol linux-base 

Teşekkürler Kaan, sorun çözüldü

Bu konu son cevaptan 3 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.