Açılışta yetkili olarak komut çalıştırmak

Herkese merhaba. Pardus 19.1 üzerine SoftetherVpn server kurdum. Gayet iyi çalışıyor. Ama server açılışta devreye girmiyor. Pardus’un açılışında çalışmasını istediğim 2 komut var. Çok aradım ama bir türlü çözemedim. 1 komut cd /usr/local/vpnserver 2. komut ise ./vpnserver start ve yönetici olarak çalışması gerekiyor. Servis olarak çalışmasını’da denedim bir türlü yapamadım. Şimdiden teşekkürler.

En kolayı; komutlarını aşağıdaki örnekdeki gibi bash olarak hazırlayıp açılış dosyası olarak yaparsan çalışır.

#!/bin/sh
sh -c "echo "1234" | sudo -S systemctl stop ccpd.service"
sh -c "echo "1234" | sudo -S systemctl start ccpd.service"
sh -c "echo "1234" | sudo -S systemctl restart cups.service"

Not: Komutta bulunan 1234 yönetici parolası olacak.
Not: Servis olarak yapmak en sağlamıdır. Forumda örnekleri var.
Not: vpnserver için forumda mevcut çözüm var.

1 Beğeni

Öncelikle cevabınız için teşekkürler.Yazdıklarınızı denedim ama yapamadım. Başka bir kaynaktan bulduğum yöntemle yaptım. /usr/local/vpnserver klasörüne yetki verdim.
cd /usr/local/vpnserver/
chmod 600 *
chmod 700 vpncmd
chmod 700 vpnserver
/etc/init.d/ altına vpnserver dosyası oluşturdum…içeriğine

#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: vpnserver
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable Softether by daemon.
### END INIT INFO
DAEMON=/usr/local/vpnserver/vpnserver
LOCK=/var/lock/subsys/vpnserver
test -x $DAEMON || exit 0
case “$1” in
start)
$DAEMON start
touch $LOCK
;;
stop)
$DAEMON stop
rm $LOCK
;;
restart)
$DAEMON stop
sleep 3
$DAEMON start
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0

yazdım. Daha doğrusu kopyaladım.
Dosyaya yetki verdim.
chmod 755 /etc/init.d/vpnserver

Son olarak’da
mkdir /var/lock/subsys
update-rc.d vpnserver defaults
Komutlarını yazınca; bilgisayar yeniden başlayınca SoftetherVpn server otomatik olarak başladı.
Tabi burada yaptıklarımı, özellikle etc/init.d altına oluşturduğum dosyanın içeriğini çok fazla anlamadım. Biraz bilgi verebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.