Ahenk kısa aralıklarla offline oluyor

Merhaba, bir süredir lider ahenk mys test ediyorum. Şöyle bir durum ile karşılaştım, kısa aralıklarla Ahenk oline ve offline olyor bu aralıkta ahenk üzerinde hiç işlem yapmıyorum, servis açma kapaa fln gibi, offilne durumda haliyle görevler çalışmıyor mesela “yerel kullanıcılar” görevi. 5-10 dk sonra online oluyor ve görev çallışıyor bu duruma ilişkin lider-sunucu logu aşağıda gönderiyorum. Neden kaynaklı olabilir acaba?

Teşekkürler

2019-01-10 09:31:13,520 | INFO | qtp2067155805-99 | TaskController | 74 - lider-web - 1.1.0 | Request received. URL: ‘/lider/task/execute’ Body: {“dnList”:[“cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org”],“pluginName”:“local-user”,“pluginVersion”:“1.1”,“cronExpression”:null,“activationDate”:null,“timestamp”:1547101873445,“parameterMap”:null,“commandId”:“GET_USERS”,“dnType”:“AHENK”}
2019-01-10 09:31:13,528 | INFO | qtp2067155805-99 | TaskRequestProcessorImpl | 56 - lider-rest-impl - 1.1.0 | Request processed & authorized successfully. Delegating it to service router.
2019-01-10 09:31:13,529 | INFO | qtp2067155805-99 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Executing command: tr.org.liderahenk.localuser.commands.LocalUserCommand@45f9a14c
2019-01-10 09:31:13,533 | INFO | qtp2067155805-99 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Command executed successfully.
2019-01-10 09:31:13,536 | INFO | qtp2067155805-99 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Delegating request to task manager.
2019-01-10 09:31:13,554 | INFO | qtp2067155805-99 | TaskManagerImpl | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | DN type: AHENK, UID: prds
2019-01-10 09:31:13,554 | INFO | qtp2067155805-99 | TaskManagerImpl | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Sending task to agent with JID: prds
2019-01-10 09:33:59,726 | INFO | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | Presence of the user prds@im.mydomain.org/93404432585953384734530 changed to available.
2019-01-10 09:33:59,726 | INFO | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | User prds@im.mydomain.org/93404432585953384734530 is online.
2019-01-10 09:34:09,653 | INFO | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | Presence of the user prds@im.mydomain.org/85840867495539889304482 changed to unavailable.
2019-01-10 09:34:09,654 | WARN | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | User prds@im.mydomain.org/85840867495539889304482 is offline.
2019-01-10 09:34:32,861 | INFO | er@7f6ea4e5Timer | teInvalidatingHashSessionManager | 240 - org.ops4j.pax.web.pax-web-jetty - 4.3.0 | Timing out for 1 session(s) with id 1sk0z12tzss8yjjj4uzoy68c3
2019-01-10 09:36:32,862 | INFO | er@7f6ea4e5Timer | teInvalidatingHashSessionManager | 240 - org.ops4j.pax.web.pax-web-jetty - 4.3.0 | Timing out for 1 session(s) with id 96k4m5dkyk9jnsq01v9hu1iy
2019-01-10 09:59:46,079 | INFO | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | Presence of the user prds@im.mydomain.org/133397165137814380914562 changed to available.
2019-01-10 09:59:46,079 | INFO | d Executor 0 (0) | OnlineRosterListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | User prds@im.mydomain.org/133397165137814380914562 is online.
2019-01-10 10:02:42,552 | INFO | tp2067155805-100 | TaskController | 74 - lider-web - 1.1.0 | Request received. URL: ‘/lider/task/execute’ Body: {“dnList”:[“cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org”],“pluginName”:“local-user”,“pluginVersion”:“1.1”,“cronExpression”:null,“activationDate”:null,“timestamp”:1547103762501,“parameterMap”:null,“commandId”:“GET_USERS”,“dnType”:“AHENK”}
2019-01-10 10:02:42,563 | INFO | tp2067155805-100 | TaskRequestProcessorImpl | 56 - lider-rest-impl - 1.1.0 | Request processed & authorized successfully. Delegating it to service router.
2019-01-10 10:02:42,563 | INFO | tp2067155805-100 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Executing command: tr.org.liderahenk.localuser.commands.LocalUserCommand@45f9a14c
2019-01-10 10:02:42,564 | INFO | tp2067155805-100 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Command executed successfully.
2019-01-10 10:02:42,564 | INFO | tp2067155805-100 | ServiceRouterImpl | 59 - lider-router-impl - 1.1.0 | Delegating request to task manager.
2019-01-10 10:02:42,588 | INFO | tp2067155805-100 | TaskManagerImpl | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | DN type: AHENK, UID: prds
2019-01-10 10:02:42,588 | INFO | tp2067155805-100 | TaskManagerImpl | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Sending task to agent with JID: prds
2019-01-10 10:02:42,927 | INFO | Executor 469 (0) | TaskStatusListener | 43 - lider-messaging-xmpp - 1.1.0 | Task status message received from => prds@im.mydomain.org/133397165137814380914562, body => {“taskId”: 444, “responseMessage”: “Kullan\u0131c\u0131 listesi ba\u015far\u0131yla getirildi.”, “timestamp”: “10-01-2019 10:02”, “type”: “TASK_STATUS”, “responseCode”: “TASK_PROCESSED”, “contentType”: “APPLICATION_JSON”, “responseData”: {“users”: [{“user”: “root”, “home”: “/root”, “is_active”: “true”, “is_desktop_write_permission_exists”: “false”, “groups”: “root”, “is_kiosk_mode_on”: “false”}, {“user”: “meter”, “home”: “/home/meter”, “is_active”: “true”, “is_desktop_write_permission_exists”: “false”, “groups”: “meter, cdrom, floppy, sudo, audio, dip, video, plugdev, netdev, lpadmin, scanner”, “is_kiosk_mode_on”: “false”}]}}
2019-01-10 10:02:42,938 | INFO | Executor 469 (0) | TaskManagerImpl | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Sending the result with data!
2019-01-10 10:02:42,939 | INFO | ntAdminThread #8 | MailManagerNotifier | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Started handling mail sending.
2019-01-10 10:02:42,941 | INFO | tAdminThread #14 | PluginNotifier | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Sending task status message to plugins. Task: 444 Status: TASK_PROCESSED
2019-01-10 10:02:42,942 | INFO | tAdminThread #14 | PluginNotifier | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Handled task status.
2019-01-10 10:02:42,939 | INFO | tAdminThread #12 | LiderConsoleNotifier | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Sending task status message to Lider Console. Task: 444 Status: TASK_PROCESSED JID: lider_console
2019-01-10 10:02:42,943 | INFO | tAdminThread #12 | LiderConsoleNotifier | 69 - lider-taskmanager-impl - 1.1.0 | Handled task status.

Lider Arayüze de Ahenk’in sürekli online offline olduğu bilgisi düşüyor. Ahenk pardus 17.4 ve güncel

10:15:29 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
10:25:32 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
10:31:13 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
10:46:21 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
10:46:58 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
11:12:07 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
11:27:51 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
11:32:57 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
11:43:35 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
11:53:46 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
11:59:21 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
12:14:35 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
12:15:05 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
12:40:21 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
12:56:05 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
13:01:11 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
13:11:49 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
13:22:00 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
13:27:33 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
13:42:49 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
13:43:18 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu
14:08:35 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimiçi oldu
14:24:19 | [Bilgi] | cn=prds,ou=Ahenkler,dc=mydomain,dc=org çevrimdışı oldu

Kendi sorumu kendim cevaplayayım ki aynı durumda olanlar (bu durumdan geçmemek mümkün değil gibi) yeniden uğraşmasınlar, hatta sıkılıp terk etmesinler.

Kolay kurulum ejabberd mesajlaşma paketinin son sürümü olan 18 sürümünü kuruyor ve kurulum dökümantasyonunda sürüm 16 öneriliyor. ejabberd 18 ile ahenk sık sık çevrimdışı olurken, 16 sürümü ile çevrimdışı olma sorunu yok ve görevlerin sonuçları Lider Arayüze çok daha hızlı geliyor.

Bu durumda kolay kurulum neden sürüm 18 kuruyor? Sanırım kimse bilmiyor.

Saygılar

3 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.