AMD'nin Desteğini Kestiği Grafik Yongaları


(Kemal Oktay Aktoğan) #1

Selamün Aleyküm
Bu grafik yongası için ne yapabilirim?
Aşırı verimsiz. Age of Empires 2 bile oynarken ısınıp kapanıyor.
Çözüm üretilebilirse desteği kesilmiş kartları içinde faydalı olacaktır.

oktay454@KOA:~$ inxi -SMGxx
System:  Host: KOA Kernel: 4.9.0-6-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
      Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.30) dm: lightdm
      Distro: Pardus GNU/Linux 17 (onyedi)
Machine:  Device: laptop System: LENOVO product: 20071 v: Lenovo G565
      Mobo: LENOVO model: Guam BIOS: LENOVO v: 36CN17WW(V2.03) date: 07/15/2010
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]
      bus-ID: 01:05.0 chip-ID: 1002:9712
      Display Server: X.Org 1.19.2 driver: radeon Resolution: 1366x768@59.99hz
      GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.49.0 / 4.9.0-6-amd64, LLVM 3.9.1)
      GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.6 Direct Rendering: Yes

oktay454@KOA:~$ glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer, 
  GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer, 
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS880 (DRM 2.49.0 / 4.9.0-6-amd64, LLVM 3.9.1)
  GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth, 
  GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil, 
  GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth, 
  GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fog_distance, 
  GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap, 

oktay454@KOA:~$ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880M [Mobility Radeon HD 4225/4250]

oktay454@KOA:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 8192 x 8192
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
  1366x768   59.99*+
  1280x720   59.86 
  1152x768   59.78 
  1024x768   59.92 
  800x600    59.86 
  848x480    59.66 
  720x480    59.71 
  640x480    59.38 

oktay454@KOA:~$ cat /etc/X11/xorg.conf
cat: /etc/X11/xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok

oktay454@KOA:~$ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii radeon-profile              20161221-0            amd64    Application to read current clocks of ATi Radeon cards (xf86-video-ati and fglrx)

(system) #2

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.