[ANLATIM] Oracle Java 8 Sistem Çapında Kural Tanımlama

Oracle Java 8’e Sistem Çapında Kural Tanımlama

Kurumlarda genele uygulanması gereken Java yapılandırmaları olduğunda sistem çapında uygulanması daha işlevsel oluyor.

Oracle Java 8’de de sistem çapında kullanılacak yapılandırmalar /etc/.java/ dizini altında bulunuyor.
Aşağıdaki gibi 3 adet dosya oluşturmak gerekiyor.

 • deployment.config
  Bu dosyaya genel yapılandırma bilgilerini giriliyor.

 • deployment.properties
  Uygulanmasını istediğimiz kuralları, değerleri ile beraber bu dosyaya giriliyor.
  Diğer kurallara buradan ulaşabilirsiniz.
  Deployment Configuration File and Properties

 • exception.sites
  İstisna tutulmak istenen bağlantılar tam adres şeklinde girilmesi gerekiyor.
  Mesela, https://www.deneme.com ile bu önek sahibi tüm bağlantılarda, https://www.deneme.com/imza.php ile sadece bu bağlantıya istisna uygulanır.
  http ve https protokolünde farklılık varsa onu da belirtmek gerekir.

Dizin Ağacı ve Dosya İçerikleri

/etc/.java/deployment/
├── deployment.config
├── deployment.properties
└── security
  └── exception.sites

deployment.config

# Sistem çapında yapılan yapılandırmaları uygulamaya zorlar.
deployment.system.config.mandatory=True 

# Yapılandırmaların bulunduğu dosyanın tam konumu. Dosya konumunun baş kısmına file:// ekini koymak gerekiyor.
deployment.system.config=file:///etc/.java/deployment/deployment.properties 

deployment.properties

# İstisna bağlantıların bulunduğu dosyanın tam konumunu belirtiyoruz. file:// önekine gerek yok.
deployment.user.security.exception.sites=/etc/.java/deployment/security/exception.sites

exception.sites

# İstisna olarak eklenmek istenen bağlantılar, satır satır yazılacak.
http://signer.vadi.com.tr
https://deneme.com/imza.php
6 Beğeni

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.