Bash: Deney ortamı – Regex deney ortamı


(yok) #1

Ney?
sed, awk, grep gibi komutlar ile denemeler yapabilmek için bir ortam oluşturur. “Ortam” deney dosyaları ve kısıtlı çalışan bir bash kabuğundan oluşuyor.

Şu konuya da göz atabilirsiniz: 5.000.000 işlem 1 Satır

Amaç?

 • Gösteren ve uygulayan kişinin aynı dosyalar ile çalışmasını sağlamak.
 • Uygulayan kişinin kısıtlı bir ortamda çalışması.

Kısıtlı Ortam?
bash kabuğunun özel bir modu – rbash veya bash --restricted ile girilir. Bu modda, özellikler ve komutlar kısıtlanmıştır. Çalışma ortamının özelliklerini kontrol etmek ve mesela yeni başlayan kullanıcıların hata yapma olasılığını minimize etmek için kullanılıyor.

Deney Dosyaları?
Isimler, Atasözleri, Türkçe-Ingilizce kelimeler ve birkaç (tek-renk) Resim den oluşan bazı deney dosyaları.


Kur:

0parse-all.txt'nin içeriğini işlettiğinizde, gerekli betikler ve klasörler oluşturulur.

Işletmek için iki seçeneğiniz var:

 1. dosya: 0parse-all.txt dosyasını indirdikten sonra, bir terminal-penceresi'nde çalıştırarak.

  bash 0parse-all.txt
  
  Göster

 2. kod-kutusu: Aşağıdaki “Kod-Kusunda” ki tüm satırları kopyalayıp bir terminal-penceresi'ne yapıştırarak.

  Göster

  Kod-Kutusu
  #!/usr/bin/env bash
  ## -- vi:ft=sh:
  
  ## -- evvel
  desk=$(xdg-user-dir DESKTOP)
  baz=$desk/dene-regex
  mkdir $baz 2> /dev/null
  cd $baz
  dr_bashrc=$baz/bashrc dr_denebash=$baz/dene.bash dr_deneayar=$baz/dene.ayar dr_dosyabash=$baz/dosya.bash dr_dosyaayar=$baz/dosya.ayar
  
  ## -- bashrc
  cat <<-"EOF0" > bashrc
  #!/usr/bin/env bash
  
  # temiz ayar:
  unalias -a
  
  # dene ayar:
  . "${BASH_SOURCE%/*}"/dene.ayar
  export PS1="\[\033[00;30;43m\]Pardus \[\033[00m\] "
  export PATH=$d_komut:$HOME/bin/dene-regex
  
  # ev:
  cd $baz
  
  # komut:
  lakap(){
    # YAP: Girdi denetimi
    [[ -d $d_komut ]] && /bin/rm -r $d_komut/
    /bin/mkdir $d_komut
  
    for k in ${izinli_komutlar[@]} ; do
      if [[ ! -L $k ]] ; then
        if type -P /bin/$k &> /dev/null ; then
          /bin/ln -s /bin/$k $d_komut/$k
        elif type -P /usr/bin/$k &> /dev/null ; then
          /bin/ln -s /usr/bin/$k $d_komut/$k
        else
          echo "HATA: $k komutunun yeri doğru belirtilmeli"
        fi
      fi
    done
  
    /bin/ln -s /bin/rm $d_komut/.bunu_kullanma_rm
  
    alias grep="grep --color=always"
  }
  lakap
  
  # denetle:
  # kısıtlı mod
  shopt -q restricted_shell && dar=1 && printf '\033[1;33;40m\n%s\n\033[0m\n' 'Kısıtlı "regex deneme" modundasınız.'
  
  # toparla:
  trap ".bunu_kullanma_rm -r $d_komut ; printf '\033[1;33;40m\n%s\n\033[0m\n' 'Regex deneme modundan çıktınız.' " 0
  EOF0
  ## -- dene.bash
  cat <<-"EOF0" > dene.bash
  #!/usr/bin/env bash
  
  desk=$(xdg-user-dir DESKTOP)
  deneayar=$desk/dene-regex/dene.ayar
  # deneayar="${BASH_SOURCE%/*}/dene.ayar"
  . "$deneayar"
  
  # yardımcılar:
  yardim() {
    echo "
    Opsiyonlar:
      -y | -? | --yardım Yardım.
      -t | --temizle   Denek dosyalarını yenile.
      -k | --kalıcı    Başlatıcı ve ayar dosyalarını kalıcı olarak yerleştir ve bitir.
  
    Örnekler:
      $bet
      $bet --temizle
      $bet --yardım
      $bet --kalıcı
    "
  }
  
  # DOSYA:
  # deney klasörü ve içeriğini yenile
  temizle() {
    # if [ "$1" -eq "$1" ] 2> /dev/null ; then
    if [[ "$1" == 1 ]] ; then
      c=e
    else
      local c
      printf '%s\n%s' "$1" "$2"
      read c
    fi
  
    if [ $c = e ] ; then
      printf '%s\n%s\n' '"Evet" dediniz.' "Deney dosyaları yenilendi!"
      "$baz/./dosya.bash"
    else
      printf '%s\n%s\n' '"Hayır" dediniz.' "Deney dosyaları yenilanmedi!"
      exit 0
    fi
  }
  
  # KALICI
  kalici(){
    # uçbirimden veya menüden çalıştırabilmek için
  
    # dizinler
    denebinkal="$HOME/.local/bin/dene-regex/${denebin##*/}"
    local dd="${denebinkal%/*}"
    local dm="${denemasa%/*}"
    [ ! -d "$dd" ] && mkdir -p "$dd"
    [ ! -d "$dm" ] && mkdir -p "$dm"
  
    # patika
    # if echo $PATH | grep -q "$dd" ; then
    if grep -q "$dd" "$kabukayar" ; then
      :
    else
      echo -e "\n# dene-regex program patikasını ekle\nexport PATH=\$PATH:$dd" >> "$kabukayar"
    fi
  
    # uçbirim çalıştırıcı
    # YAP: - uninstall-temizliğinde sil.
    denebinkal="${denebinkal%.*}"
    [ ! -e "$denebinkal" ] && ln -s "$denebin" "${denebinkal}"  # local-dene -> baz-dene.bash
    # chmod ug+x "$denebin"
  
    # masaüstü çalıştırıcı
    [ -e "$denemasa" ] && rm "$denemasa"
    cat -- > "$denemasa" <<EOF
  [Desktop Entry]
  Name=dene-regex
  Comment=Regex deney ortamı ve dosyaları oluşturur
  Exec=xfce4-terminal --command='bash "$denebin"'
  Icon=utilities-terminal
  Terminal=false
  Type=Application
  Categories=Application;
  EOF
  }
  
  # ARGÜMAN:
  # (( $# <= 0 )) && printf '%s %s\n' "Ipucu: Yardım için '-y' opsiyonunu kullanın:" "$bet -y"
  
  # argümanları işle
  while : ; do
    case $1 in
      -y|-\?|--yardım)
        yardim
        exit 0
        ;;
      -t|--temizle)
        temizle "Deney dosyalar yenileniyor." "Devam edilsinmi? (e/h)"
        shift
        ;;
      -k|--kalıcı)
        kalici
        exit 0
        shift
        ;;
      -?*)
        printf 'IPTAL: Opsiyon "%s" tanımlanamadı!\n' "$1" >&2
        ;;
      *)        # Opsiyon kalmadı
        break
    esac
  
    shift
  done
  
  # DENETIM
  
  # dosya: deney dosyaları yenile
  [ ! -d "$d_denek" ] && temizle 1 && echo "$d_denek"
  
  # KISITLI:
  
  # kısıtlı kabuk ortamı
  /bin/rbash --rcfile "$baz/bashrc"
  EOF0
  ## -- dene.ayar
  cat <<-"EOF0" > dene.ayar
  #!/usr/bin/env bash
  
  # Desktop | Masaüstü | ...
  desk=$(xdg-user-dir DESKTOP)
  # temel
  export baz=$desk/dene-regex
  # kullanıma açık/izinli komutlar
  d_komut="$baz/komut"
  # deney dosyalar
  d_denek="$baz/denek"
  
  # ayarlar
  export deneayar="$baz/dene.ayar"
  kabukayar=$HOME/.bashrc
  
  # çalıştırıcılar
  denebin="$baz/dene.bash"  # '--kalıcı' opsiyonunda değişir!
  denemasa="$HOME/.local/share/applications/dene-regex.desktop"
  
  # betik ismi
  bet=$(basename "$BASH_SOURCE")
  
  # KOMUT:
  # izinli komutlar:
  # kullanmak istediğiniz komut'un ismini bu listeye ekleyin
  izinli_komutlar=(
  clear
  ls
  cat
  grep
  sed
  awk
  find
  locate
  less
  more
  mkdir
  )
  EOF0
  ## -- dosya.bash
  cat <<-"EOF0" > dosya.bash
  #!/usr/bin/env bash
  
  . $deneayar
  
  # vars:
  dosbaz="$baz/denek"
  ctf="$baz/dosya.ayar"   # isim
  lmark=4
  
  # generate files/dirs from yaml-like list
  genden () {
    # YAP:
    # - dosya kaynaklı içerik yerleştirme
    # - patika bağlamında içerik belirleme: '2018/ali' ve '2017/ali' dosyalarına farklı içerik
  
    local dm=(
      "-vberkant=Berkant'ın dosyası"
      "-vdeniz=Deniz'ın dosyası"
      "-vyakup=Yakup'un dosyası"
      "-vkarmaisimler=Aybüke\nAytuğ\nAli\nAyşe\nBerkant\nDeniz\nMuhammed\nMert\nMertcan"
      "-visimlera=Abid    | 4 | Erkek\nAbidin   | 6 | Erkek\nAbir    | 4 | Erkek\nAbır    | 4 | Erkek\nAbıru   | 5 | Kız\nAbit    | 4 | Erkek\nAbiye   | 5 | Kız\nAcabay   | 6 | Erkek\nAcabey   | 6 | Erkek\nAça    | 3 | Kız\nAçalya   | 6 | Kız\nAçangül  | 7 | Kız\nAcarbey  | 7 | Erkek\nAcarbike  | 8 | Kız\nAdam    | 4 | Erkek\nAdamış   | 6 | Erkek\nAdni    | 4 | Erkek\nAdniye   | 6 | Kız\nAfife   | 5 | Kız\nAfif    | 4 | Erkek\nAğanbegim | 9 | Kız\nAğanbegüm | 9 | Kız\nAğanbike  | 8 | Kız\nAkal    | 4 | Erkek\nAkalın   | 6 | Erkek Kız\nAkanay   | 6 | Erkek Kız\nAkaner   | 6 | Erkek\nAkarsel  | 7 | Erkek\nAkarsu   | 6 | Erkek Kız\nAkbaşak  | 7 | Erkek Kız\nAkbaş   | 5 | Erkek\nAkhan   | 5 | Erkek\nAkhanım  | 7 | Kız\nAlakurt  | 7 | Erkek\nAlakuş   | 6 | Erkek Kız\nAlçın   | 5 | Erkek\nAlçin   | 5 | Kız\nAlime   | 5 | Kız\nAlim    | 4 | Erkek\nAlım    | 4 | Kız\nAlp    | 3 | Erkek\nAlpermiş  | 8 | Erkek\nAlpertunga | 10 | Erkek\nAlpgiray  | 8 | Erkek\nAlphan   | 6 | Erkek\nAlsoy   | 5 | Erkek Kız\nAlsu    | 4 | Kız\nAltınnur  | 8 | Kız\nAltınok  | 7 | Erkek\nAmber   | 5 | Kız\nAmile   | 5 | Kız\nAmil    | 4 | Erkek\nAngıl   | 5 | Erkek\nAngın   | 5 | Erkek Kız\nAngış   | 5 | Erkek\nArife   | 5 | Kız\nArif    | 4 | Erkek\nArkan   | 5 | Erkek\nArkay   | 5 | Kız\nArukan   | 6 | Erkek\nArukız   | 6 | Kız\nAsalbegim | 9 | Kız\nAsalbegüm | 9 | Kız\nAsan    | 4 | Erkek\nAşan    | 4 | ErkekÂsan | Kız\nAsile   | 5 | Kız\nAsil    | 4 | Erkek\nAsılgül  | 7 | Kız\nAsıma   | 5 | Kız\nAşkınay  | 7 | Erkek\nAşkıner  | 7 | Erkek\nAşkın   | 5 | Erkek Kız\nAslı    | 4 | Kız\nAslım   | 5 | Kız\nAslınur  | 7 | Kız\nAsliye   | 6 | Kız\nAtaan   | 5 | Erkek\nAtabay   | 6 | Erkek\nAtabek   | 6 | Erkek\nAtabey   | 6 | Erkek\nAtabörü  | 7 | Erkek\nAtacan   | 6 | Erkek\nAtaç    | 4 | Erkek\nAtagül   | 6 | Kız\nAtagün   | 6 | Erkek\nAtasagun  | 8 | Erkek\nAtasan   | 6 | Erkek\nAtasay   | 6 | Erkek\nAtik    | 4 | ErkekÂtik | Kız\nAtila   | 5 | Erkek\nAtlıhan  | 7 | Erkek\nAtmaca   | 6 | Erkek\nAtom    | 4 | Erkek\nAvar    | 4 | Erkek\nAvcı    | 4 | Erkek\nAvhan   | 5 | Erkek\nAvkan   | 5 | Erkek\nAvni    | 4 | Erkek\nAvniye   | 6 | Kız\nAya    | 3 | Kız\nAyal    | 4 | Kız\nAyalp   | 5 | Erkek\nAyaltın  | 7 | Erkek Kız\nAyana   | 5 | Kız\nAyanç   | 5 | Erkek\nAyanfer  | 7 | Kız\nAyaşan   | 6 | Kız\nAyas    | 4 | Erkek Kız\nAybala   | 6 | Kız\nAybanu   | 6 | Kız\nAybar   | 5 | Erkek\nAybars   | 6 | Erkek\nAybaş   | 5 | Erkek\nAybay   | 5 | Erkek\nAybet   | 5 | Kız\nAybey   | 5 | Erkek\nAybige   | 6 | Kız\nAybike   | 6 | Kız\nAybirgen  | 8 | Kız\nAybir   | 5 | Kız\nAybüge   | 6 | Kız\nAybüke   | 6 | Kız\nAydanur  | 7 | Kız\nAydar   | 5 | Erkek Kız\nAydemir  | 7 | Erkek\nAydınyol  | 8 | Erkek\nAydoğan  | 7 | Erkek Kız\nAydoğdu  | 7 | Erkek\nAyferi   | 6 | Kız\nAyferim  | 7 | Kız\nAyfer   | 5 | Kız\nAygen   | 5 | Kız\nAygerim  | 7 | Kız\nAygök   | 5 | Kız\nAygöl   | 5 | Kız\nAygüner  | 7 | Erkek\nAygün   | 5 | Erkek Kız\nAygünkız  | 8 | Kız\nAyhanım  | 7 | Kız\nAyhatun  | 7 | Kız\nAyık    | 4 | Erkek\nAyilkin  | 7 | Kız\nAyla    | 4 | Kız\nAylan   | 5 | Erkek Kız\nAylanur  | 7 | Kız\nAylin   | 5 | Kız\nAyman   | 5 | Erkek\nAymaral  | 7 | Kız\nAymelek  | 7 | Kız\nAyselen  | 7 | Kız\nAysel   | 5 | Kız\nAysema   | 6 | Kız\nAysen   | 5 | Kız\nAyşen   | 5 | Kız\nAyşenur  | 7 | Kız\nAysere   | 6 | Kız\nAyseren  | 7 | Kız\nAyser   | 5 | Kız\nAyseven  | 7 | Kız\nAysever  | 7 | Erkek\nAysev   | 5 | Erkek Kız\nAytek   | 5 | Erkek Kız\nAytekin  | 7 | Erkek\nAytemiz  | 7 | Erkek Kız\nAytemur  | 7 | Erkek\nAzize   | 5 | Kız\nAziz    | 4 | Erkek\nAzrak   | 5 | Erkek\nAzra    | 4 | Kız\nAzze    | 4 | Kız"
      "-visimlerb=Babürşah | 8 | Erkek\nBacı   | 4 | Kız\nBadegül  | 7 | Kız\nBade   | 4 | Kız\nBağdaç  | 6 | Erkek\nBağdagül | 8 | Kız\nBağdaş  | 6 | Erkek\nBağlan  | 6 | Kız\nBâhire  | 6 | Kız\nBahir   | 5 | Erkek\nBâhir   | 5 | Erkek\nBahise  | 6 | Kız\nBahri   | 5 | Erkek\nBahriye  | 7 | Kız\nBahtiyar | 8 | Erkek Kız\nBakanay  | 7 | Erkek Kız\nBalbal  | 6 | Erkek\nBalbay  | 6 | Erkek\nBalbey  | 6 | Erkek\nBalca   | 5 | Kız\nBalcan  | 6 | Erkek\nBaldan  | 6 | Kız\nBaldemir | 8 | Erkek\nBaler   | 5 | Erkek\nBalhan  | 6 | Erkek\nBalıbaş  | 7 | Erkek\nBalibey  | 7 | Erkek\nBalıbey  | 7 | Erkek\nBalı   | 4 | Erkek\nBalım   | 5 | Erkek Kız\nBalın   | 5 | Kız\nBalkan  | 6 | Erkek\nBalk   | 4 | Erkek\nBalkı   | 5 | Erkek Kız\nBalkın  | 6 | Kız\nBalkır  | 6 | Erkek Kız\nBalkış  | 6 | Erkek\nBalkız  | 6 | Kız\nBalkoç  | 6 | Erkek\nBasak   | 5 | Erkek\nBaşak   | 5 | Kız\nBaşal   | 5 | Erkek\nBasri   | 5 | Erkek\nBasriye  | 7 | Kız\nBatı   | 4 | Erkek Kız\nBatıhan  | 7 | Erkek\nBatıray  | 7 | Erkek\nBatır   | 5 | Erkek\nBatırhan | 8 | Erkek\nBattal  | 6 | Erkek\nBatucem  | 7 | Erkek\nBatu   | 4 | Erkek\nBatuhan  | 7 | Erkek\nBaturalp | 8 | Erkek\nBaturay  | 7 | Erkek\nBatur   | 5 | Erkek\nBaturhan | 8 | Erkek\nBeder   | 5 | Kız\nBedia   | 5 | Kız\nBedi   | 4 | Erkek\nBedihe  | 6 | Kız\nBedih   | 5 | Erkek\nBedir   | 5 | Erkek\nBedirhan | 8 | Erkek\nBedirnisa | 9 | Kız\nBedis   | 5 | Kız\nBediz   | 5 | Erkek Kız\nBedreka  | 7 | Kız\nBedrettin | 9 | Erkek\nBedri   | 5 | Erkek\nBedriye  | 7 | Kız\nBedük   | 5 | Erkek\nBeğenç  | 6 | Erkek\nBegim   | 5 | Kız\nBegüm   | 5 | Kız\nBehçet  | 6 | Erkek\nBehice  | 6 | Kız\nBehiç   | 5 | Erkek\nBehin   | 5 | Kız\nBehire  | 6 | Kız\nBehiye  | 6 | Kız\nBehlül  | 6 | Erkek\nBehmen  | 6 | Erkek\nBehnane  | 7 | Kız\nBehnan  | 6 | Erkek\nBelma   | 5 | Kız\nBelmen  | 6 | Kız\nBenal   | 5 | Erkek\nBenam   | 5 | Erkek\nBenan   | 5 | Erkek Kız\nBenay   | 5 | Kız\nBenazir  | 7 | Erkek\nBender  | 6 | Erkek\nBendeş  | 6 | Erkek\nBenek   | 5 | Kız\nBener   | 5 | Erkek\nBenevşe  | 7 | Kız\nBengialp | 8 | Erkek\nBengibay | 8 | Erkek\nBengi   | 5 | Erkek Kız\nBengigül | 8 | Kız\nBengisan | 8 | Erkek Kız\nBengisoy | 8 | Erkek\nBengisu  | 7 | Erkek Kız\nBerceste | 8 | Kız\nBercis  | 6 | Kız\nBereket  | 7 | Erkek Kız\nBeren   | 5 | Erkek Kız\nBerfin  | 6 | Erkek Kız\nBerfu   | 5 | Kız\nBerge   | 5 | Erkek\nBergin  | 6 | Erkek\nBergüzar | 8 | Kız\nBeria   | 5 | Kız\nBeri   | 4 | Erkek\nBerin   | 5 | Erkek Kız\nBeriye  | 6 | Kız\nBerkal  | 6 | Erkek\nBerkan  | 6 | Erkek\nBerkant  | 7 | Erkek\nBerkay  | 6 | Erkek\nBerke   | 5 | Erkek Kız\nBerkel  | 6 | Erkek\nBerker  | 6 | Erkek\nBeşer   | 5 | Erkek\nBeşgül  | 6 | Kız\nBesime  | 6 | Kız\nBesim   | 5 | Erkek\nBetik   | 5 | Erkek Kız\nBetil   | 5 | Kız\nBetim   | 5 | Erkek\nBetülay  | 7 | Kız\nBetül   | 5 | Kız\nBeyazıt  | 7 | Erkek\nBeyzade  | 7 | Erkek\nBeyza   | 5 | Kız\nBeyzat  | 6 | Erkek\nBezek   | 5 | Kız\nBezen   | 5 | Kız\nBezmiâlem | 9 | Kız\nBican   | 5 | Erkek\nBidar   | 5 | Kız\nBidayet  | 7 | Kız\nBige   | 4 | Kız\nBigüm   | 5 | Kız\nBihan   | 5 | Kız\nBihan   | 5 | Kız\nBihine  | 6 | Kız\nBihterin | 8 | Kız\nBihter  | 6 | Kız\nBike   | 4 | Kız\nBilâl   | 5 | Erkek\nBilan   | 5 | Erkek\nBilay   | 5 | Erkek Kız\nBilbaşar | 8 | Erkek\nBilbay  | 6 | Erkek\nBileda  | 6 | Erkek\nBilek   | 5 | Erkek\nBilender | 8 | Erkek\nBilen   | 5 | Erkek Kız\nBilnur  | 6 | Erkek\nBilsay  | 6 | Erkek\nBilsen  | 6 | Erkek Kız\nBilsev  | 6 | Kız\nBilsin  | 6 | Kız\nBiltaş  | 6 | Erkek\nBiltay  | 6 | Erkek\nBilyap  | 6 | Erkek\nBirce   | 5 | Erkek Kız\nBirçek  | 6 | Kız\nBirdal  | 6 | Erkek Kız\nBirge   | 5 | Erkek Kız\nBirgen  | 6 | Kız\nBirgi   | 5 | Erkek\nBirgit  | 6 | Erkek\nBirgül  | 6 | Kız\nBirgün  | 6 | Kız\nBirhan  | 6 | Erkek Kız\nBiricik  | 7 | Kız\nBirim   | 5 | Kız\nBiriz   | 5 | Erkek Kız\nBirkan  | 6 | Erkek\nBirke   | 5 | Kız\nBirkök  | 6 | Erkek\nBirmen  | 6 | Erkek\nBirnaz  | 6 | Kız\nBirnur  | 6 | Kız\nBoyer   | 5 | Erkek\nBoy    | 3 | Erkek\nBoylan  | 6 | Erkek\nBoylu   | 5 | Erkek\nBoynak  | 6 | Erkek\nBoyraz  | 6 | Erkek\nBoysal  | 6 | Erkek\nBoysan  | 6 | Erkek\nBozan   | 5 | Erkek\nBozat   | 5 | Erkek\nBozay   | 5 | Erkek\nBozbağ  | 6 | Erkek\nBozbala  | 7 | Erkek\nBozbaş  | 6 | Erkek\nBozbay  | 6 | Erkek\nBozbey  | 6 | Erkek\nBozbora  | 7 | Erkek\nBucak   | 5 | Erkek\nBudak   | 5 | Erkek\nBudunal  | 7 | Erkek\nBudunalp | 8 | Erkek\nBudun   | 5 | Erkek\nBuğday  | 6 | Kız\nBüğdüz  | 6 | Erkek\nBüge   | 4 | Erkek Kız\nBüget   | 5 | Erkek\nBuğra   | 5 | Erkek\nBüte   | 4 | Kız\nBütün   | 5 | Erkek Kız\nBuyan   | 5 | Erkek\nBuyrukalp | 9 | Erkek\nBuyrukata | 9 | Erkek\nBuyrukbay | 9 | Erkek"
      "-vtureng=acımak      | 6 | » ache 4 » bepainful 9 » hurt 4\nacındırmak    | 10 | » excitepity 10\nacıtmak     | 7 | » hurt 4\nalkışlamak    | 10 | » acclaim 7 » applaud 7 » clap 4\nalmak      | 5 | » get 3 » layholdof 9 » pickup 6 » take 4 » have 4 » receive 7\nalmanak     | 7 | » almanac 7\nbalkon      | 6 | » balcony 7\nbalon      | 5 | » balloon 7\nbüyük elçi    | 9 | » ambassador 10\nbüyük kilise   | 11 | » cathedral 9\nbüyük zil    | 8 | » cymbal 6\ndomuz eti    | 8 | » pork 4\ndomuz pastarması | 15 | » bacon 5\ndüşmek      | 6 | » drop 4 » fall 4\ndüşünmek     | 8 | » think 5\nerkek domuz   | 10 | » boar 4\nerkek kardeş   | 11 | » brother 7\ngöbek      | 5 | » abdomen 7 » belly 5 » tummy 5\ngöndermek    | 9 | » send 4 » transmit 8\ngörmek      | 6 | » see 3\ngüzel koku    | 9 | » aroma 5 » flavour 7\ngüzel sanat   | 10 | » art 3\nhiçbir yerde   | 11 | » nowhere 7\nhiçbir şey    | 9 | » nothing 7\nkabul edilebilir | 15 | » acceptable 10\nkabul etmek   | 10 | » accept 6 » receive 7 » take 4 » takein 6\nkaplan      | 6 | » tiger 5\nkaptan      | 6 | » captain 7\nkartal      | 6 | » eagle 5\nkartpostal    | 10 | » postcard 8\nkesin      | 5 | » accurate 8 » ontime 6 » prompt 6 » punctual 8\nkeskin      | 6 | » acerbic 7 » bitter 6\nkulak      | 5 | » ear 3\nkullanmak    | 9 | » employ 6 » use 3 » makeuseof 9\nkılıç      | 5 | » sword 5\nkırlangıç    | 9 | » swallow 7\nnefes alma    | 9 | » breath 6\nnefes almak   | 10 | » breathe 7\nsevmek      | 6 | » love 4\nseçmek      | 6 | » choose 6 » elect 5 » pickout 7\ntarak      | 5 | » comb 4\ntaramak     | 7 | » comb 4\ntavan      | 5 | » ceiling 7\ntavşan      | 6 | » rabbit 6 » hare 4\ntoplamak     | 8 | » collect 7 » gather 6 » pickup 6\ntoprak      | 6 | » earth 5 » land 4 » soil 4\nyazmak      | 6 | » write 5\nyaşamak     | 7 | » bealive 7 » live 4\nyürümek     | 7 | » march 5 » walk 4\nyüzmek      | 6 | » float 5 » swim 4"
      )
  
    mapfile -t comm < <( awk "${dm[@]}" -v dosbaz=$dosbaz '
  
    BEGIN{
      FS="[[:space:]:]*$"
    }
  
    # transliterate `ş` -> `s`, ` ` -> ``, ...
    function translit(){
      r=""
      split(gensub(/^(.*)\.[^\.]*$/, "\\1", "g", $0), ascii, /[şŞıçÇğĞ[:blank:]]|[^[:alnum:]]/, seps)
      for (as in ascii){
        if(seps[as]!~/[şŞıçÇğĞ]/){
          seps[as]=""
        }
        r = r ascii[as] seps[as]
      }
      c="echo "gensub(/\"/, "", "g", r)" | iconv -f utf-8 -t ascii//translit"; while ( c | getline r ){print r }
      return r
    }
  
    {
      # girinti
      gkh=4
      bos=(match($1, /\S/)-1)
      g=int( (bos + (gkh-1)) / gkh )
      # sil: ön-boşlar
      sub(/^[[:space:]]+/, "", $0)
      # dize
      d=$1
      # im: (im k)lasör
      if ($0~/^.*:\s*$/){
        imk=1; dm=0
      } else {
        imk=0; dm=0
  
        ddm=translit()
  
        if(length(SYMTAB[ddm])!=0){
          dm=1
          dmic=SYMTAB[ddm]
        }
      }
    }
  
    {
      # anahtar: (g)irinti
      if (g==0){
        hamal=dosbaz"/"d
      } else if (g==sg){
        sub(/[^\\\/]+[\\\/]*$/, d, hamal)
      } else if (g>sg){
        hamal=hamal"/"d
      } else if (g<sg){
        ks=(sg-g)+1
        hamal=gensub("(/[^/]+){"ks"}$", "", "g", hamal)"/"d
      }
    }
  
    {
      if (imk==0){
        if (dm==1){
          dosic=dosic" echo \""dmic"\" > \""hamal"\";"
        } else {
          dos=dos" \""hamal"\""
        }
      } else {
        diz=diz" \""hamal"\""
      }
      sg=g
    }
  
    END {
      if(hata!=1){
        system("mkdir -pv " diz)
        system("touch " dos)
        system(dosic)
      }
  
    }
    ' < <(sed '/^#\|^$/d' $ctf)
    )
  }
  genden
  
  # base64 resim:
  res64 () {
    # base64 vars:
    local res__yellow_50__png='iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyAQMAAAAk8RryAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEX//wD///+LefOdAAAAAWJLR0QB/wIt3gAAAAd0SU1FB+ICEQsSH/yU4XQAAAAOSURBVBjTY2AYBYMJAAABkAABxZvbSQAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxOC0wMi0xN1QwODoxODozMSswMzowMH/Go+gAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTgtMDItMTdUMDg6MTg6MzErMDM6MDAOmxtUAAAAAElFTkSuQmCC' res__turquoise3_50__png='iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADIAAAAyAQMAAAAk8RryAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEUAxc3///8AC86tAAAAAWJLR0QB/wIt3gAAAAd0SU1FB+ICEQsSH/yU4XQAAAAOSURBVBjTY2AYBYMJAAABkAABxZvbSQAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxOC0wMi0xN1QwODoxODozMSswMzowMH/Go+gAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTgtMDItMTdUMDg6MTg6MzErMDM6MDAOmxtUAAAAAElFTkSuQmCC' res__yellow_100__png='iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkAQMAAABKLAcXAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEX//wD///+LefOdAAAAAWJLR0QB/wIt3gAAAAd0SU1FB+ICEQsSH/yU4XQAAAAUSURBVDjLY2AYBaNgFIyCUUBPAAAFeAABKXG5/AAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxOC0wMi0xN1QwODoxODozMSswMzowMH/Go+gAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTgtMDItMTdUMDg6MTg6MzErMDM6MDAOmxtUAAAAAElFTkSuQmCC' res__turquoise3_100__png='iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkAQMAAABKLAcXAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAACBjSFJNAAB6JgAAgIQAAPoAAACA6AAAdTAAAOpgAAA6mAAAF3CculE8AAAABlBMVEUAxc3///8AC86tAAAAAWJLR0QB/wIt3gAAAAd0SU1FB+ICEQsSH/yU4XQAAAAUSURBVDjLY2AYBaNgFIyCUUBPAAAFeAABKXG5/AAAACV0RVh0ZGF0ZTpjcmVhdGUAMjAxOC0wMi0xN1QwODoxODozMSswMzowMH/Go+gAAAAldEVYdGRhdGU6bW9kaWZ5ADIwMTgtMDItMTdUMDg6MTg6MzErMDM6MDAOmxtUAAAAAElFTkSuQmCC' res__yellow_50__jpg='/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAAyADIDAREAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAn/xAAUEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYJ/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8AoKyqXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//2Q==' res__turquoise3_50__jpg='/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAAyADIDAREAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX/xAAUEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcJ/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8AurGz3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf/Z' res__yellow_100__jpg='/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCABkAGQDAREAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAn/xAAUEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYJ/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8AoKyqXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD//2Q==' res__turquoise3_100__jpg='/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCABkAGQDAREAAhEBAxEB/8QAFQABAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAX/xAAUEAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/8QAFgEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcJ/8QAFBEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/aAAwDAQACEQMRAD8AurGz3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAf/Z'
  
    # değişken ismi, değişken içeriği, resim ismi
    local dis="" dic="" ris="" rout="$dosbaz/resim"
    [ ! -d "$rout" ] && mkdir $rout
    for v in ${!res__*} ; do
      dic="${!v}" ; dis=(${v//__/ }) ; ris="${dis[1]}.${dis[2]}" ;
      echo "$dic" | base64 -d --ignore-garbage > "$rout/$ris"
    done
  }
  res64
  EOF0
  ## -- dosya.ayar
  cat <<-"EOF0" > dosya.ayar
  # Syntax:
  # girinti-sayısı == dosya-katmanı:
  #    ➊  ➋  ➌
  #    1-4|5-8|9-12| ...
  # kabul edilen harfler:
  #    tüm harfler
  
  kişiler (senelere göre):
    2018:
      berkant
      deniz
      yakup
    2017:
      berkant
      deniz
      yakup
  
  türkçe ingilizce:
    tur-eng.txt
  
  isimler:
    karma isimler.txt
    isimler a.txt
    isimler b.txt
    boş dosya 2.txt
  EOF0
  ## -- ahir
  chmod ug+x $dr_bashrc $dr_denebash $dr_deneayar $dr_dosyabash $dr_dosyaayar
  ./dene.bash
  # clear
  
  

Kullan:

 • Kısıtlı moddan çık:

  Ctrl-D (Control ve d tuşları) kullanarak çikabilirsiniz

 • Opsiyonlar:

  dene.bash --yardim # yardım mesajı gösterir
  dene.bash --temizle # deney-dosyaları yeniden oluşturulur
  dene.bash --kalıcı # kalıcı şekilde kur: `dene-regex.desktop` ve `dene` oluşturulur
  
  Göster: Opsiyonlar

 • --kalıcı

  Kalıcı olarak kurduğunuzda, terminal-penceresinden dene komut’unu kullanarak ve whisker-menu'yu kullanarak çalıştırabilirsiniz.

  Göster: Kalıcı şekilde kur

  Göster: Desktop panel-kısayolu oluştur


Ayarla:

“Anahtar Teslim” bir program değil bu! Yani, “kullanıcı deneyiminden” ziyade “işlevsellik” odaklı bir altyapı hakim. Bu sebepten dolayı “Kullanım” açıklamaları fakir.

Ayar yapabileceğiniz üç yer


Devamı?

Sırada

 • Deney-Satırları oluşturmak
 • Betik-Eklemeleri yapmak

Şimdilik bitti


(system) #2