Bash: /etc/bash.bashrc: satır 1: beklenmeyen dizgecik `(' yakınında sözdizimi hatası

Figlet uygulamasını kullanıp terminale isim yazmaya çalıştıktan sonra terminal her açılışta aşağıdaki hatayı veriyor. Nasıl temizleriz?

bash: /etc/bash.bashrc: satır 1: beklenmeyen dizgecik (' yakınında sözdizimi hatası bash: /etc/bash.bashrc: satır 1: # System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.’

sudo mousepad /etc/bash.bashrc komutunu çalıştırın ve açılan editörde bulunan ilk satırda ki System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells. kelimesinin başına # işareti koyarak kaydedip kapatın.
Şu Şekilde gözükmesi gerekiyor:
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

1 Beğeni

Başında vardı zaten. Çıktı şöyle,

# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#  ;;
#*)
#  ;;
#esac

# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
#  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
#  . /etc/bash_completion
# fi
#fi

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
	function command_not_found_handle {
	    # check because c-n-f could've been removed in the meantime
        if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
		  /usr/lib/command-not-found -- "$1"
          return $?
        elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
		  /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
          return $?
		else
		  printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
		  return 127
		fi
	}
#fi
1 Beğeni

En alt satırda bulunan fi den önceki # işaretini silip kaydediniz.

1 Beğeni

Bu şekliyle düzeltip kayıt ettim yine değişmedi.

# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#  ;;
#*)
#  ;;
#esac

# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
#  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
#  . /etc/bash_completion
# fi
#fi

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
	function command_not_found_handle {
	    # check because c-n-f could've been removed in the meantime
        if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
		  /usr/lib/command-not-found -- "$1"
          return $?
        elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
		  /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
          return $?
		else
		  printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
		  return 127
		fi
	}
fi

bastaki satira if ve fi ekle yani

if [ -z "$PS1" ] && return
fi

sondaki fi de dedigi gibi # olmYacak

bende yeni yeni ogreniyorum ama ilk satirda

#!/bin/bash

olmasi da gerekebilir.

Hayır gerekmemektedir.

Arkadaşlar sorunu şöyle çözdüm. Masaüstü Pardus sistemindeki /etc/bash.bashrc dosyasını kopyaladım. Sonra sudo thunar ile dizüstüne yapıştırdım sorun çözüldü. Tabi masaüstünde de pardus yüklü olmasaydı ne yaprdım hala bilmiyorum. En son ki düzelmiş hali.

# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.

# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
# but only if not SUDOing and have SUDO_PS1 set; then assume smart user.
if ! [ -n "${SUDO_USER}" -a -n "${SUDO_PS1}" ]; then
 PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi

# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
#  PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#  ;;
#*)
#  ;;
#esac

# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
#  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
#  . /etc/bash_completion
# fi
#fi

# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
	function command_not_found_handle {
	    # check because c-n-f could've been removed in the meantime
        if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
		  /usr/lib/command-not-found -- "$1"
          return $?
        elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
		  /usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
          return $?
		else
		  printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
		  return 127
		fi
	}
fi

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.