Bash script paket kurulumunda otomatik onaylama (E / H)


(Fatih Kabakçı) #1

Merhaba arkadaşlar, bir script içinde birden fazla paket kurmak istiyorum. Bu esnada "Devam Etmek istiyor musunuz? (E/H) " sorusunda otomatik olarak E cevabı verdirmek istiyorum. Ancak başarılı olamadım.
Örnek:
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt install gdebi
.
.
.
Yukarda gdebi den sonra soruyor. otomatik evet olarak devam etmesini istiyorum.

Teşekkür ederim.


(𝗄𝖺𝖺𝗇) #2

Komutta -y parametresini kullanın.


(system) #3