[Belgeler] Pardus 21.3'e başarılı docker yüklemek

Merhabalar,
Aşağıdaki komutlarla başarılı bir şekilde docker yüklemesini Pardus 21.3’e yapabildim ve buradan paylaşmak istedim.

Öncelikle yükleme öncesi gerekli paketlerin yüklemelerini sağlıyoruz.

sudo apt-get install \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release

Sonrasında docker’ın gpg anahtarını bilgisayarımıza kaydediyoruz.

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Ve docker yükleme kanalını sistemimize ekliyoruz.

echo \
  "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
  bullseye stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Docker kanalını yükledikten sonra uygulama listelerini güncelliyoruz.

sudo apt update

ve son olarak docker yüklemesini (docker compose dahil) yüklemesini aşağıdaki şekilde tamamlıyoruz.

sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

yükleme tamamlandığında başında sudo komutu olarak çalıştırabileceğimiz docker’ı, aktif kulanıcımızla sudo’suz kullanabilmek için aşağıdaki komut ile kullanımıcızı docker grubuna dahil edebilirsiniz(riskli olabilir, @sulincix 'in alttaki yorumunu inceleyebilirsiniz)

sudo usermod -aG docker <PARDUS_OTURUM_ADINIZ>

Özellikle doğru docker sürümün bulunması ve yüklenilmesi sırasında, pardus sürüm bilgisi(yirmibir) ile docker sunucularından uygulama listesi alamama(debian bullseye) gibi problemlerle karşılaştım, yapılması gereken doğru adımları bu yazıya dökmek istedim. Araştırmalarım sırasında okuduğum bazı linkleri aşağıda paylaşıyorum.

Bilginize sunarım.

2 Beğeni

Kullanıcıyı docker gurubuna almak kullanıcıya dolaylı yoldan root yetkisi vermek anlamına gelir.

Örneğin aşağıdaki komutla sisteme root olmadan zarar verebiliriz.

$ docker run -it --privileged -v /:/host alpine rm -rf /host/
2 Beğeni

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.