Bilgisayar adını değiştirme

Bilgisayar adını deneme olarak değiştirmek için;

sudo su
nano /etc/hostname

açılan editörde yazanı silip deneme yazınız. CTRL-O - ENTER - CTRL-X

hostname deneme
nano /etc/hosts

açılan editörde localhost yanında yazan bilgisayar adını silip deneme yazınız. CTRL-O - ENTER - CTRL-X

Terminali kapattığınızda değişmiş olacaktır.

5 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.