Bilgisayar çok ısınıyor

Bilgisayar çok ısınıyor. Ekran kartından kaynaklanıyor olabilir. Aşağıda ekran kartıyla ilgili istenen bilgileri verdim.

inxi -SMGxx

Özet

System: Host: deneme Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) dm: lightdm
Distro: Pardus GNU/Linux 17 (onyedi)
Machine: Device: laptop System: LENOVO product: 81BF v: Lenovo ideapad 520-15IKB
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK
UEFI: LENOVO v: 6JCN23WW date: 01/23/2018
Chassis: type: 10 v: Lenovo ideapad 520-15IKB
Battery BAT0: charge: 2.9 Wh 8.3% condition: 34.9/35.0 Wh (100%)
volts: 7.5/7.6
model: SANYO L16S2PB1 serial: 1022 status: Charging
Graphics: Card-1: Intel Device 5917 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5917
Card-2: NVIDIA Device 1d10 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1d10
Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.03hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT1.5
GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.6 Direct Rendering: Yes

onur@deneme:~$ glxinfo | grep render

Özet

direct rendering: Yes
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_query_renderer,
Extended renderer info (GLX_MESA_query_renderer):
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Kabylake GT1.5
GL_ARB_conditional_render_inverted, GL_ARB_conservative_depth,
GL_NV_conditional_render, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_packed_depth_stencil,
GL_ARB_compute_shader, GL_ARB_conditional_render_inverted,
GL_MESA_window_pos, GL_NV_blend_square, GL_NV_conditional_render,
GL_OES_element_index_uint, GL_OES_fbo_render_mipmap,
onur@deneme:~$ lspci | egrep ‘VGA|3D|Display’
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5917 (rev 07)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 1d10 (rev a1)

onur@deneme:~$ xrandr

Özet

Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 8192 x 8192
eDP-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1920x1080 60.03*+ 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
960x600 60.00
960x540 59.99
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
800x512 60.17
700x525 59.98
640x512 60.02
720x450 59.89
640x480 60.00 59.94
680x384 59.80 59.96
576x432 60.06
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)

onur@deneme:~$ cat /etc/X11/xorg.conf

Özet

cat: /etc/X11/xorg.conf: Böyle bir dosya ya da dizin yok

onur@deneme:~$ dpkg -l | egrep ‘nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx’

Özet

ii glx-alternative-nvidia 0.8.3~deb9u1 amd64 allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii nvidia-alternative 384.130-1 amd64 allows the selection of NVIDIA as GLX provider
ii nvidia-installer-cleanup 20151021+4 amd64 cleanup after driver installation with the nvidia-installer
ii nvidia-legacy-check 384.130-1 amd64 check for NVIDIA GPUs requiring a legacy driver

Benim bilgisayarımda da yüksek ısıya ile sorunum vardı, ekran kitleniyordu yani ekran donması oluyordu. Daha sonra bilgisayarın fanını temizeyip macunu değitirdikten sonra yüksek ısı ile igili bir sorun yaşamadım ayrıca aşırı bir kir çıktı. Bilgisayar : asus 61Njq laptop ürün , tabi riski göz önüne alarak bu işleri kendim yaptım, siz isterseniz uzman bir kişiye başvurabilirsiniz. Genelikle ısınmanın büyük sorunu buradan kaynaklaıyor.

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.