BlueTooth Bağlantı Reddedildi Uyarısı


(Nuri Özdaş) #1

(proje.py:1336): WARNING **: Couldn’t connect to accessibility bus: Failed to connect to socket /tmp/dbus-KJsGzPz33w: Bağlantı reddedildi

Pythonda bluetooth uygulaması geliştiriyorum bağlantı kurulurken yukarıdaki uyarıyı alıyorum mint ve ubuntuda bu uyarıyı almıyorum bunun nedeni nedir? Bu sorunu nasıl aşarım?


(Gökhan Gurbetoğlu) #2

Derleme yapmadan önce komutun başına LANG=C ekleyip deneyebilir misiniz? Mesela:

LANG=C python proje.py

gibi. Bu çevre değişkenini (environment variable) C olarak ayarlamak (LANG=C) sistemin yerel dilini es geçip genel dil varsayımıyla çalıştırmasını sağlıyor. Bazen Türkçe karakterli sistemlerde bu şekilde derleme hatalarından kurtulabiliyoruz. Dilerseniz export LANG=C komutunu vererek o terminal penceresi kapanana kadar bu değeri tüm komutlar için sabitleyebilirsiniz. printenv LANG yazarak LANG değişkeninin değerini görebilirsiniz.
Bir de bu sayfada belirtildiği gibi sadece erişilebilirlikle ilgili bir uyarı olabilir. Oradaki çözümü de deneyebilirsiniz (yine değişken ataması: NO_AT_BRIDGE=1).


(system) #3