C++ ‘interruptDescriptorTable’ was not declared in this scope hatası

Merhaba, C++ ‘interruptDescriptorTable’ was not declared in this scope hatası alıyorum çözümü nedir? interrupts.cpp kodunu ve ekran görüntüsünü Atıyorum. interrupts.cpp kodu: `#include “interrupts.h”

void printf(char* str);

static void SetInterruptDescriptorTableEntry(
uint8_t interruptNumber,
uint16_t codeSegmentSelectorOffset,
void (*handler) (),
uint8_t DescriptorPrivlegeLevel,
uint8_t DescriptorType)

{
uint8_t const IDT_DESC_PRESENT = 0x80;

interruptDescriptorTable[interruptNumber].handlerAdressLowBits = ((uint32_t)handler) & 0xFFFF;
interruptDescriptorTable[interruptNumber].handlerAdressHighBits = (((uint32_t)handler) >> 16) & 0xFFFF;
interruptDescriptorTable[interruptNumber].gdt_codeSegmentSelector = codeSegmentSelectorOffset;
interruptDescriptorTable[interruptNumber].access = IDT_DESC_PRESENT | DescriptorType | ((DescriptorPrivlegeLevel&3) << 5);
interruptDescriptorTable[interruptNumber].reserved = 0;
}

InterruptManager::InterruptManager(GlobalDescriptorTable* gdt)
: picMasterCommand(0x20),
picMasterData(0x21),
picSlaveCommand(0xA0),
picSlaveData(0xA1)

{
uint16_t CodeSegment = gdt->CodeSegmentSelector();
const uint8_t IDT_INTERRUPT_GATE = 0xE;

for(uint16_t i = 0; i < 256; i++)
SetInterruptDescriptorTableEntry(i, CodeSegment, &IgnoreInterruptRequest, 0, IDT_INTERRUPT_GATE);

SetInterruptDescriptorTableEntry(0x20, CodeSegment, &HandleInterruptRequest0x00, 0, IDT_INTERRUPT_GATE);
SetInterruptDescriptorTableEntry(0x21, CodeSegment, &HandleInterruptRequest0x01, 0, IDT_INTERRUPT_GATE);

picMasterCommand.Write(0x11);
picSlaveCommand.Write(0x11);

picMasterData.Write(0x20);
picSlaveData.Write(0x28);

picMasterData.Write(0x04);
picSlaveData.Write(0x02);

picMasterData.Write(0x01);
picSlaveData.Write(0x01);

picMasterData.Write(0x00);
picSlaveData.Write(0x00);

InterruptDescriptorTablePointer idt;
idt.size = 256 * sizeof(GateDescriptor) - 1;
idt.base = (uint32_t)interruptDescriptorTable;
asm volatile("lidt %0" : : "m" (idt));

}

InterruptManager::~InterruptManager()
{
}

void InterruptManager::Activate()
{
asm(“sti”);
}

uint32_t InterruptManager::handleInterrupt(uint8_t interruptNumber, uint32_t esp)
{

printf(" INTERRUPT");

return esp;

}
`

Ekran Görüntüsü:
Ekran görüntüsü 2022-05-13 203229

Bu hata değişkene erişememekten kaynaklanıyor.

Mesela:

int main()
{
  if (true)
  {
    int i = 5;
  } // bu satırdan sonra i değişkeni silinmiş olur
  
  std::cout << i << std::endl;

  return 0;
}

Böyle bir kod aşağıdaki hatayı verir:

main.cpp:18:18: error: ‘i’ was not declared in this scope
  18 |   std::cout << i << std::endl;
   |         ^

Bunu çözmenin yolu ise değişkeni erişilebilir yerlerde kullanmak:

int main()
{
  if (true)
  {
    int i = 5;
    std::cout << i << std::endl; // "5"
  }
  
  return 0;
}

C++'ta Variable Scope terimini öğrenirseniz meseleyi kavrarsınız: Variable Scope in C++

1 Beğeni

Merhaba!

Kodun tamamını görmemiz gerekiyor (interrupts.h da). Bahsi geçen değişken ya hiç deklare edilmemiş yada başka bir yerde deklare edilmiş/tanımlanmış olabilir. Belki tanımını yaparken bir harf hatası yapmışsınızdır.

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.