çoklu öykünücü problemi

openvpn ile bağlantı kurduğumda Initialization Sequence Completed yazdıktan sonra öykünücü komut satırına tekrar gelmiyor. yeni bir öykünücü ile aşağıdaki gibi açmaya çalışıyorum

mustafaulker@mustafaulker:~$ sudo xfce4-terminal -e “sudo openvpn pffw.ovpn”
[sudo] password for mustafaulker:
Oturum yöneticisine bağlanılamadı: Oturum yöneticisine bağlanırken hata oluştu: SESSION_MANAGER environment variable not defined

istediğim komut yazdığım öykünücüde tekrar komut satırına gelmesi

yeni açılan öykünücüde Initialization Sequence Completed oluyor ve pencere kapanmıyor.
Yeni açılan öykünücüde hiçbir sıkıntı yok.

mustafaulker@mustafaulker:~$ env | grep SESSION_MANAGER
SESSION_MANAGER=local/mustafaulker:@/tmp/.ICE-unix/1434,unix/mustafaulker:/tmp/.ICE-unix/1434

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.