Dosya uzantısı ismi?


(Ben TYPLIN) #1

Kendi dosya uzantımı yapmayı düşünüyorum içince T ve N Harfi olacak şekilde bir uzantı ismi bulmaya çalışıyorum…


(Mehmet AKDEMİR) #2

Tam olarak açıklar mısınız?


(Ben TYPLIN) #3

.Deb gibi Örneğin .typnspp