Easystroke programı kuramıyorum "sigc hatası"

Detaylara Özet’e tıklayarak erişebilirsiniz.

Özet

x@x:~/Masaüstü/easystroke-master$ make
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT water.o -MMD -MP -MF water.Po -o water.o -c water.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT annotate.o -MMD -MP -MF annotate.Po -o annotate.o -c annotate.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT win.o -MMD -MP -MF win.Po -o win.o -c win.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT composite.o -MMD -MP -MF composite.Po -o composite.o -c composite.cc
composite.cc: In constructor ‘Composite::Composite()’:
composite.cc:50:10: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int w = gdk_screen_width();
^~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:50:27: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int w = gdk_screen_width();
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:51:10: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int h = gdk_screen_height();
^~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:51:28: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int h = gdk_screen_height();
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:52:11: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
num_x = (gdk_screen_width() - 1)/N + 1;
^~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:52:28: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
num_x = (gdk_screen_width() - 1)/N + 1;
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:53:11: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
num_y = (gdk_screen_height() - 1)/N + 1;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
composite.cc:53:29: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
num_y = (gdk_screen_height() - 1)/N + 1;
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/color.h:35,
from prefdb.h:24,
from composite.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT prefs.o -MMD -MP -MF prefs.Po -o prefs.o -c prefs.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT fire.o -MMD -MP -MF fire.Po -o fire.o -c fire.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT grabber.o -MMD -MP -MF grabber.Po -o grabber.o -c grabber.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT main.o -MMD -MP -MF main.Po -o main.o -c main.cc
main.cc: In static member function ‘static void OSD::do_move()’:
main.cc:112:14: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int left = gdk_screen_width() - 10;
^~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/types.h:28,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm.h:24,
from gesture.h:20,
from win.h:18,
from main.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
main.cc:112:31: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int left = gdk_screen_width() - 10;
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm/types.h:28,
from /usr/include/gdkmm-3.0/gdkmm.h:24,
from gesture.h:20,
from win.h:18,
from main.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT shape.o -MMD -MP -MF shape.Po -o shape.o -c shape.cc
shape.cc: In constructor ‘Shape::Shape()’:
shape.cc:24:10: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int w = gdk_screen_width();
^~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from shape.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
shape.cc:24:27: warning: ‘gint gdk_screen_width()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int w = gdk_screen_width();
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from shape.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:108:6: note: declared here
gint gdk_screen_width (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~
shape.cc:25:10: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int h = gdk_screen_height();
^~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from shape.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
shape.cc:25:28: warning: ‘gint gdk_screen_height()’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
int h = gdk_screen_height();
^
In file included from /usr/include/gtk-3.0/gdk/gdk.h:50:0,
from shape.cc:16:
/usr/include/gtk-3.0/gdk/gdkmain.h:110:6: note: declared here
gint gdk_screen_height (void) G_GNUC_CONST;
^~~~~~~~~~~~~~~~~
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT handler.o -MMD -MP -MF handler.Po -o handler.o -c handler.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT stats.o -MMD -MP -MF stats.Po -o stats.o -c stats.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT gesture.o -MMD -MP -MF gesture.Po -o gesture.o -c gesture.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT prefdb.o -MMD -MP -MF prefdb.Po -o prefdb.o -c prefdb.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT actiondb.o -MMD -MP -MF actiondb.Po -o actiondb.o -c actiondb.cc
g++ -std=c++11 -Wall -DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -pthread -I/usr/include/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/giomm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairomm-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc+±2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/sigc+±2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include -O2 -MT actions.o -MMD -MP -MF actions.Po -o actions.o -c actions.cc
actions.cc: In constructor ‘TreeViewMulti::TreeViewMulti()’:
actions.cc:57:39: error: ‘group’ is not a member of ‘sigc’
get_selection()->set_select_function(sigc::group(&negate, sigc::ref(pending)));
^~~~
Makefile:74: recipe for target ‘actions.o’ failed
make: *** [actions.o] Error 1
x@x:~/Masaüstü/easystroke-master$

actions.cc:57:39: error: ‘group’ is not a member of ‘sigc’ get_selection()->set_select_function(sigc::group(&negate, sigc::ref(pending))); Makefile:74: recipe for target ‘actions.o’ failed make: *** [actions.o] Error 1

1 Beğeni

aşağıdaki linkten indirip kurabilirsin.

Easystroke_0.6.0

Kaynak:

http://mxrepo.com/mx/testrepo/pool/test/e/easystroke/

2 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.