Eğitim iş ortağı ağı

Eğitim iş ortağı ağı kurulmasıyla ilgili önerilerim şu yöndedir evet eğitim verecek şirketler , dernekler ve vakıflar olacak veya kamu kurumları da bu kategoriye dahil olabilir Telegram grubumuz olan Telegram: Contact @gnupardus grubumuzda konuşulurken bu konu başlığını açmayı kararlaştırdık şu mesajı aktarıyorum :

Tek seferlik ürün veya hizmet de satabilirler , süreli kariyer kart gibi 2 yıl içinde şu kadar eğitime katılabilirsin de olabilir , senelik abonelik ile eğitim de olabilir , 3 yıllık abonelik de olabilir

Yani gelir modelini tartışmaya açmak istiyorum seçenekleri nasıl çoğaltabiliriz ?