Etkileşimli tahta sesi az geliyor

Bir etkileşimli tahtanın sesi diğerlerine göre oldukça az nasıl düzeltebilirim?