Inkscape dışa aktarma

inkscape te çalışmayı jpg kaydetme nasıl oluyor?

Terminalden sudo apt install imagemagick komutu ile gerekli paketleri yükleyin.
GitHub - giacmir/Inkscape-JPEG-export-extension: This is a small extension that allows to export a selection directly in jpeg format from inkscape. Actually this simply create a tmp png and then convert it to jpeg using imagemagick. linkindeki dosyayı indirin.
Sıkıştırılmış dosyayı çıkartın ve içinden çıkan jpegexport ismindeki 2 dosyayı kopyalayıp
/home/$USER/.config/inkscape/extensions/ dizinine yapıştırın.
Inkscape açın Eklentiler - Dışarı Aktar - JPEG Export seçeneği ile uygulayın.
Export Path kutucuğuna tam yolu girin. Örnek: /home/kaan/Masaüstü/deneme.jpg
İsterseniz arkaplan rengini Background color seçeneği ile belirleyin.
Export whole page kutucuğunu işaretleyin.

4 Beğeni

bunlara gerek duyulmuyor diyor.
sudo apt autoremove

Saygıyla

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.