Komut Satırından USB belleğe format (Arşiv)

Özellikle ‘dd’ komutu ile usb belleğe yazıldıktan sonra tekrar düzenlemek için yada Gparted ile sağlıklı bir şekilde biçimlendirilemediği durumlarda kullanılır.

USB belleğinizi takmadan önce Uçbirim (konsol) açarak aşağıdaki komutu girin.

$lsblk

Usb belleğinizi taktıktan sonra

$lsblk

resimde görüldüğü üzere “sdb” bizim USB belleğimiz.

Eğer USB belleğimiz sisteme bağlanmışsa, sistemden ayırmak için;

$sudo umount /dev/sdb1

Fat32 dosya sistemine çevirmek için

$sudo mkfs.vfat -n ‘Pardus’ -I /dev/sdb

Komutları anlamak

mkfs

Linux dosya sistemini sabit disk üzerine yapılandırmak için kullanılır. Cihaz argümanı aygıt adı (örneğin / dev / hda1, / dev / sdb2), ya da dosya sistemi içerecek normal bir dosya olduğunu belirtilir. Argüman boyutu blok sayısı dosya sistemi için kullanılır.

vfat

Sürücüyü FAT32 olarak biçimlendirir, diğer dosya sistemi biçimleri ise şöyledir mkfs.bfs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkfs.minix, mkfs.msdos, mkfs.vfat, mkfs.xfs, mkfs.xiafs vb.

-n

Dosya sistemi birim adını ayarlar . Bu bende varsayılan olarak “Pardus”. Vereceğimiz birim adı en fazla 11 karakter en fazla uzunluğunda olabilir. Eğer -n kullanmazsanız birim adı boş olacaktır.

-I

Sabit disk varsayılan olarak bölümlenmiş dizinleri üzerinde değişikliğe varsayılan olarak izin vermez. Bu sayede bunu yapmak mümkündür.

1 Beğeni