Lazarus, PostgreSQL, Field not found

(Ali KOCA) #1

Merhaba;
PostgreS de bir veritabanı ve tablo oluşturdum. Lazarusla aşağıdaki select cümlesi ile veri çekmeye çalışırken hata veriyor.

lazarus-postgresql-field-not-found

Ve sorun muhtemelen “i” karakterinden kaynaklanıyor. Veritabanının dili türkçe olduğu için filan mıdır?

CREATE DATABASE db_tecrube WITH OWNER u_tecrube 
  TEMPLATE template0 
  ENCODING 'UTF-8' 
  LC_COLLATE 'tr_TR.UTF-8' 
  LC_CTYPE = 'tr_TR.UTF-8';  

create table sch_tecrube.kullanicilar(
  okytno        serial     NOT NULL,
    constraint pk__kullanicilar__okytno primary key(okytno),  
  kullanici_ismi    varchar(100)  NOT NULL,
    constraint uk__kullanicilar__kullanici_ismi unique (kullanici_ismi),
  faal         boolean     NOT NULL  DEFAULT FALSE,
  olusturulma_tarihi  timestamp    NOT NULL  DEFAULT Now()
);

SELECT okytno, kullanici_ismi, faal, olusturulma_tarihi
FROM sch_tecrube.kullanicilar;
0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #2

Dbeaver ile veritabanı oluşturarak deneme yapınız.

0 Likes

(Ali KOCA) #3

Merhaba
Dbeaver da sorun yok, php pdo ile sorun yok. Aslında Lazarus dışında hiç bir sorun yok.

Tek sorunum lazarus…

Selamlar.

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #4

Örnek bir veritabanı oluşturup denedim. Alan isimlerinde _ ve i karakterlerini de yazdım ama bir türlü hata alamadım :slight_smile:

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #5

sql cümlesinde kullandığınız tabloyu ve alan adlarını yanlış seçmediğinizi varsayıyorum.

0 Likes

(Ali KOCA) #6

Merhaba;
Lazarusda mı denediniz?

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #7

Evet lazarusda denedim.

0 Likes

(Ali KOCA) #8

Kaan hocam versiyon kaçtır?

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #9

Lazarus 2.0.0 versiyonu

0 Likes

(Ali KOCA) #10

İlginiz için teşekkür ediyorum.
Kurulumlara tekrar bakacağım.

Selamlar.

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #11

Bileşen bağlantılarını ve ayarlarını aşağıdaki ile kontrol edin:

pqconnection:
databasename
hostname
username
password
transaction
connected

Transaction:
database
active

query:
database
transaction
active

datasource:
dataset

dbgrid:
datasource

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #12

Sql cümleninizi select * from table şeklinde deneyiniz.

0 Likes

(Ali KOCA) #13

İşletim sistemini yeniden kurdum.
PostgreS, dbeaver ve Lazarusu da kurdum.
Netice böyle.

0 Likes

(Ali KOCA) #14
object Form1: TForm1
 Left = 337
 Height = 576
 Top = 215
 Width = 609
 Caption = 'Form1'
 LCLVersion = '2.0.0.4'
 object ZConnection1: TZConnection
  ControlsCodePage = cCP_UTF8
  AutoEncodeStrings = False
  Connected = True
  HostName = 'localhost'
  Port = 0
  Database = 'db_ali'
  User = 'u_ali'
  Password = 'abc'
  Protocol = 'postgresql'
  left = 42
  top = 27
 end
 object ZQuery1: TZQuery
  Params = <>
  left = 48
  top = 112
 end
 object ZTable1: TZTable
  Connection = ZConnection1
  TableName = 'public.kullanicilar'
  left = 200
  top = 27
 end
end
0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #15

sqldb paletindeki bileşenleri kullanmayı deneyiniz.

0 Likes

(Ali KOCA) #16

Merhaba;
Denemediğim bileşen kalmadı.
Tekrar deneyim.

0 Likes

(Ali KOCA) #17

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #18

Bileşene alanları eklemek zorunda değilsiniz. Kodda kullanacaksanız fieldby şeklinde kullanabilirsiniz.
Not: Normalde SQLdb paletindeki bileşenlerde sorunsuz kullanıyorum.

0 Likes

(Ali KOCA) #19

Merhaba;

create table AA(
  okytno        serial     NOT NULL,
    constraint pk__AA__okytno primary key(okytno),  
  aaa    varchar(100)  NOT NULL,
    constraint uk__AA__aaa unique (aaa),
  bbb         boolean     NOT NULL  DEFAULT FALSE,
  ccc  timestamp    NOT NULL  DEFAULT Now()
);

insert into AA(aaa) values ('HASAN');
insert into AA(aaa) values ('HÜSEYİN');
insert into AA(aaa) values ('AHMED');

Aynı yapıyı böyle oluşturdum.
Netice:

0 Likes

(Ali KOCA) #20

Bu yapıda ne var bilemedim ama sanki bu “i” karakteriyle sorun var. bu lazarus veya bileşenler kafayı bunu takmışlar gibi. :slight_smile:

0 Likes