Lazarus, PostgreSQL, Field not found

Merhaba;
PostgreS de bir veritabanı ve tablo oluşturdum. Lazarusla aşağıdaki select cümlesi ile veri çekmeye çalışırken hata veriyor.

lazarus-postgresql-field-not-found

Ve sorun muhtemelen “i” karakterinden kaynaklanıyor. Veritabanının dili türkçe olduğu için filan mıdır?

CREATE DATABASE db_tecrube WITH OWNER u_tecrube 
  TEMPLATE template0 
  ENCODING 'UTF-8' 
  LC_COLLATE 'tr_TR.UTF-8' 
  LC_CTYPE = 'tr_TR.UTF-8';  

create table sch_tecrube.kullanicilar(
  okytno        serial     NOT NULL,
    constraint pk__kullanicilar__okytno primary key(okytno),  
  kullanici_ismi    varchar(100)  NOT NULL,
    constraint uk__kullanicilar__kullanici_ismi unique (kullanici_ismi),
  faal         boolean     NOT NULL  DEFAULT FALSE,
  olusturulma_tarihi  timestamp    NOT NULL  DEFAULT Now()
);

SELECT okytno, kullanici_ismi, faal, olusturulma_tarihi
FROM sch_tecrube.kullanicilar;

Dbeaver ile veritabanı oluşturarak deneme yapınız.

Merhaba
Dbeaver da sorun yok, php pdo ile sorun yok. Aslında Lazarus dışında hiç bir sorun yok.

Tek sorunum lazarus…

Selamlar.

Örnek bir veritabanı oluşturup denedim. Alan isimlerinde _ ve i karakterlerini de yazdım ama bir türlü hata alamadım :slight_smile:

sql cümlesinde kullandığınız tabloyu ve alan adlarını yanlış seçmediğinizi varsayıyorum.

Merhaba;
Lazarusda mı denediniz?

Evet lazarusda denedim.

Kaan hocam versiyon kaçtır?

Lazarus 2.0.0 versiyonu

İlginiz için teşekkür ediyorum.
Kurulumlara tekrar bakacağım.

Selamlar.

Bileşen bağlantılarını ve ayarlarını aşağıdaki ile kontrol edin:

pqconnection:
databasename
hostname
username
password
transaction
connected

Transaction:
database
active

query:
database
transaction
active

datasource:
dataset

dbgrid:
datasource

Sql cümleninizi select * from table şeklinde deneyiniz.

İşletim sistemini yeniden kurdum.
PostgreS, dbeaver ve Lazarusu da kurdum.
Netice böyle.

object Form1: TForm1
 Left = 337
 Height = 576
 Top = 215
 Width = 609
 Caption = 'Form1'
 LCLVersion = '2.0.0.4'
 object ZConnection1: TZConnection
  ControlsCodePage = cCP_UTF8
  AutoEncodeStrings = False
  Connected = True
  HostName = 'localhost'
  Port = 0
  Database = 'db_ali'
  User = 'u_ali'
  Password = 'abc'
  Protocol = 'postgresql'
  left = 42
  top = 27
 end
 object ZQuery1: TZQuery
  Params = <>
  left = 48
  top = 112
 end
 object ZTable1: TZTable
  Connection = ZConnection1
  TableName = 'public.kullanicilar'
  left = 200
  top = 27
 end
end

sqldb paletindeki bileşenleri kullanmayı deneyiniz.

Merhaba;
Denemediğim bileşen kalmadı.
Tekrar deneyim.

Bileşene alanları eklemek zorunda değilsiniz. Kodda kullanacaksanız fieldby şeklinde kullanabilirsiniz.
Not: Normalde SQLdb paletindeki bileşenlerde sorunsuz kullanıyorum.

Merhaba;

create table AA(
  okytno        serial     NOT NULL,
    constraint pk__AA__okytno primary key(okytno),  
  aaa    varchar(100)  NOT NULL,
    constraint uk__AA__aaa unique (aaa),
  bbb         boolean     NOT NULL  DEFAULT FALSE,
  ccc  timestamp    NOT NULL  DEFAULT Now()
);

insert into AA(aaa) values ('HASAN');
insert into AA(aaa) values ('HÜSEYİN');
insert into AA(aaa) values ('AHMED');

Aynı yapıyı böyle oluşturdum.
Netice:

Bu yapıda ne var bilemedim ama sanki bu “i” karakteriyle sorun var. bu lazarus veya bileşenler kafayı bunu takmışlar gibi. :slight_smile: