LibreOffice Nedir? (Arşiv)


(yavuz) #1

LibreOffice

Özgürce kullanılabilen tam özellikli ofis verimlik takımıdır. Dosya biçimi belgeleriyayımlamak ve kabul etmek için gerekli bir dosya biçimi olarak dünya çapındaki devletlertarafından uyum sağlanmış bir açık standart biçimi olan Açık Belgedir. LibreOffice, MicrosoftOffice 'in birkaç sürümü dahil birçok diğer belge biçimlerinde de belgeleri açabilir ve kaydedebilir.LibreOffice aşağıdaki bileşenleri içerir:

Writer (Kelime İşlemci)

Mektuplar, kitaplar, raporlar, haber mektupları, broşürler ve diğer belgeleri oluşturmakiçin zengin özellikli bir araçtır. Writer belgelerine diğer bileşenlerden grafik ve nesnelerekleyebilirsiniz. Writer dosyaları HTML, XHTML, XML, PDF ve Microsoft Word dosyalarının bazısürümleri olarak dışa aktarabilir. Ayrıca e-posta istemcinize de bağlanabilir.

Calc (Hesap Tablosu)

Gelişmiş analiz, grafik, ve üst uç bir hesap tablosundan beklenen karar oluşturma özelliklerinin hepsini içinde barındırır. Finansal, istatistiksel ve matematiksel işleçler ve diğerleriiçin 300’ün üzerinde işlev barındırır. Senaryo Yöneticisi “Ne olur?” analizleri sunar. Calc diğer LibreOffice belgeleri ile bütünleşebilecek 2-B ve 3-B grafikler üretir. Microsoft Excel çalışmakitaplarını açabilir ve çalışabilirsiniz hatta onları Excel biçiminde kaydedebilirsiniz. Calc hesaptablolarını PDF ve HTML olarak dışa aktarabilir.

Impress (Sunum)

Özel efektler, canlandırma ve çizim araçları gibi tüm genel çoklu ortam sunum araçlarınısağlar. LibreOffice Draw ve Math bileşenlerinin gelişmiş grafik yetenekleri ile tümleşiktir. Slaytgösterisi Yazı Sanatı’nın özel efektli metinleri, ses ve video kliplerle daha da geliştirilmiş olabilir.Impress Microsoft PowerPoint dosya biçimi ile uyumludur ve çalışmanızı Macromedia Flash (SWF)dahil birçok grafik biçiminde de kaydedebilirsiniz.

Draw (Çizim)

Basit bir diyagramdan veya akış çizelgesinden 3-B çizime kadar her şeyi üretebileceğiniz birçizim aracıdır. Akıllı Bağlayıcılar özelliği size kendi bağlantı noktalarınızı tanımlamanıza imkanverir. LibreOffice’in diğer bileşenlerinin birinde kullanmak maksadıyla çizimler oluşturmak içinDraw’ı kullanabilirsiniz ve küçük resimler oluşturup onları Galeriye ekleyebilirsiniz. Draw birçokgenel dosya biçiminden grafikleri içeri
aktarabilir ve onları PNG, HTML ve Flash dahil 20’ninüzerinde farklı biçimlerde kaydedebilirsiniz.

Base (Veri Tabanı)

Basit bir arayüz ile günlük veritabanı işleri için araçlar sunar. Formlar, raporlar, sorgular,tablolar, görünümler ve ilişkiler oluşturabilir ve düzenleyebilir. Böylece bağlanmış bir veritabanınıyönetmek diğer sevilen veritabanı uygulamalarındaki ile neredeyse aynıdır. Base, bir şemagörünümünde ilişkileri düzenlemek ve analiz etmek gibi birçok yeni özellik sunuyor. BaseHSQLDB veritabanı motorunu varsayılan olarak kullanır. Ayrıca dBASE, Microsoft Access, MySQLveya Oracle veya ODBC uyumlu veya JDBC uyumlu veritabanlarını da kullanabilir. Base ANSI-92SQL’in alt kümesi için de destek sağlar.

Math (Formül Düzenleyici)

LibreOffice’in formül veya denklem düzenleyicisidir. Math’i sembolleri veya standart yazıtipi kümesinde bulunmayan karakterleri içeren karmaşık denklemler oluşturmak içinkullanabilirsiniz. Çoğunlukla Writer ve Impress dosyaları gibi diğer belgelerde formülleroluşturmak için kullanılırken Math bir tek başına çalışan bir araç gibi de çalışır.
Formülleri websayfalarına ve LibreOffice tarafından oluşturulmamış diğer belgelere dahil etmek için standartMatematiksel İşaretleme Dili (MathML) biçiminde kaydedebilirsiniz.

LibreOffice’in Avantajları
LibreOffice’in diğer ofis uygulamalarına göre bazı avantajları:

•Lisans bedeli yok.
Kullanıcılar LibreOffice’i ücretsiz olarak kullanmakta ve dağıtmaktaözgürdür. Birçok ofis uygulamasında ücretli olan bir çok ilave eklentiler (PDF olarak dışaaktarmak gibi) LibreOffice ile ücretsizdir. Şimdi ve gelecekte de gizli bir ücret bulunmuyor.

• Açık kaynak.
LibreOffice’in Açık Kaynak Lisanslarının her biri ile yazılımı dilediğiniz kadardağıtabilir, kopyalayabilir ve değiştirebilirsiniz.

• Çapraz platform.
LibreOffice değişik donanım mimarilerinde ve Microsoft Windows, MacOS X ve Linux gibi birçok işletim sisteminin altında çalışabilir.

• Geniş dil desteği.
LibreOffice kullanıcı arayüzü 40’ın üzerinde dili destekler ve LibreOfficeprojesi 70 dil ve lehçenin üzerinde yazım denetimi, heceleme ve eş anlamlılar sözlüğü sağlamaktadır. LibreOffice Karmaşık Metin Düzeni (CTL) ve Sağdan Sola (RTL) dil düzenlerinin (Urdu dili, İbranice ve Arapça) her ikisine de destekler.

• Bağıntılı kullanıcı arayüzü.
Tüm bileşenler kullanmayı ve öğrenmeyi kolaylaştıran“görünüş ve hisse” sahiptir.

• Bütünleşme.
LibreOffice’in tüm bileşenleri bir biriyle tam bir bütünlük içindedir.

– Tüm bileşenler genel bir imla denetçisi ve uygulama içinde sürekli kullanılan diğeraraçları paylaşır.
Örneğin, Writer ve Calc uygulamalarında çizim araçları bezerdirfakat Impress ve Draw
uygulamalarında ise daha gelişmiş olarak bulunur.

– Belirli bir dosyayı oluşturmak için kullanılacak uygulamayı bilmenize gerek yoktur.
Örneğin, bir Draw dosyasını Writer ile açabilirsiniz.

• En küçük birimde ayarlanabilirlik.
Genellikle bir seçeneği değiştirirseniz bu değişikliktüm bileşenleri etkiler. Ancak LibreOffice seçenekleri bileşen düzeyinde hatta belgedüzeyinde ayarlanabilir.

• Dosya uyumluluğu.
AçıkBelge biçimine ek olarak LibreOffice, Microsoft Office, HTML,XML, WordPerfect ve Lotus 1-2-3 dosya biçimleri dahil birçok genel dosya biçimlerindeaçma ve kaydetme desteğinin yanında PDF ve Flash’ı dışa aktarma yeteneklerine sahiptir.Bir uzantı kullama (var olan): Bazı PDF dosyalarını içe aktarmak ve düzenleme yeteneği.

• Üretici kilidi yok.
LibreOffice AçıkBelge ve OASIS (Yapılandırılmış Bilgi StandardınınGeliştirilmesi Kuruluşu) tarafından bir endüstri standardı olarak geliştirilmiş XML(Genişletilebilir İşaretleme Dili) dosya biçimini kullanır. Bu dosyalar kolayca açılabilir vebir metin
düzenleyici ile okunabilir ve çalışma çatıları açık ve yayımlanmıştır.

• Siz de sesinizi duyurun.
Geliştirme, yazılım hata düzeltmeleri ve dağıtım tarihleritopluluk güdümlüdür. Topluluğa katılabilir ve kullandığınız ürünün gidişatınıetkileyebilirsiniz. LibreOffice ve Belge
Vakfı hakkında daha fazla bilgiyi web sitelerinde bulabilirsiniz:

http://www.libreoffice.org/
ve
http://www.documentfoundation.org/


(system) #2