Liderahenk.ldif şemasını Ldap'a import etmek

LiderAhenk şemalarını içeren liderahenk.ldif dosyası;

sudo wget https://github.com/Pardus-LiderAhenk/lider-ahenk-installer-console/blob/master/lider-installer/conf/liderahenk.ldif && sudo cp liderahenk.ldif /tmp

adresinden indirilerek /tmp klasörü altına kopyalanır. Daha sonra;

ldapadd -x -f /tmp/liderahenk.ldif -D "cn=admin,cn=config" -w $CNCONFIGADMINPASSWD

komutu ile ldif ldap’a yüklenir. Burada “cn=admin,cn=config” config kullanıcısı, $CNCONFIGADMINPASSWD yapılandırma(konfigürasyon) kullanıcısı şifresidir. Örneğin;

ldapadd -x -f /tmp/liderahenk.ldif -D "cn=admin,cn=config" -w SIFRE

şeklinde olmalıdır.

Bu dosya Apache Directory Studio ile ldap’a bağlanarakta sisteme yüklenebilir. Yeni bir bağlantı açılarak “cn=admin,cn=config” config kullanıcısı ve şifre ile tanımlanır.

ldap-ldif-import-1

Base DN olarak “cn=config” tanımlanır.

olcDatabase={0}config üzerine sağ tıklayarak Import’a tıklanır.

LDIF File > Browse ile ldif dosyası gösterilir ve Finish butonuna tıklanır.

ldap-ldif-import-4

Bu işlemlerden sonra ldif şeması ldap’a eklenmiş olur. Ldap yeniden başlatılmalı, bunun için aşağıdaki komut uçbirimde çalıştırılmalıdır;

sudo systemctl restart slapd.service

NOT : Ldap yeniden başlatılmaz ise lider nesne sınıfları ldap düğümleri oluşturulurken görüntülenmeyecektir.

4 Beğeni