Lutris kullanımı

Ne yaptıysam olmadı. Oyunu silip tekrar kurdum. Lutrisi silip kurdum. Ama nafile. Ayrıca yeni oyunlarda kurulmuyor. Mesela lutris sitesinden Zula da install diyorum lutris açılıyor başkada bir şey olmuyor. Kurulum ekranı felan gelmiyor.

Bilgisixarınızın yerelinde wine yüklü mü? Yüklü ise türü(stable-devel-staging) ve sürümü nedir?

Bilgisayarda playonlinuxle birlikte kurulan wine var. Ayrıca lutriste resimde gösterdiğim.

Burada uyarı yapıyorlar. Gerekli bazı paketlerin sistemde olması gerekiyormuş. Yerel wine sürümü bu açıdan önemli. Yerelde kurulu olan Wine sayesinde gerekli paketler sisteme yüklenmiş oluyor.

Şu anda ne yapmam gerekiyor peki

Bu konuda anlatıldığı şekilde winehq-staging sürümünü kurunuz.

Değişen bir şey olmadı. :cry:

sudo apt instal inxi
inxi -F

İkinci komutun çıktısını burada paylaşır mısınız acaba?
(Çıktıyı mesaj olarak yapıştırdıktan sonra seçip CTRL + SHIFT + C yapın.)

1 Beğeni
yusuf@pardus:~$ inxi -F
System:  Host: pardus Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit)
      Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Pardus GNU/Linux 17 (onyedi)
Machine:  Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 15 Notebook PC v: 0897100000304100000610100
      Mobo: Hewlett-Packard model: 2166 v: 29.42
      UEFI [Legacy]: Insyde v: F.71 date: 03/13/2017
Battery  BAT0: charge: 14.1 Wh 100.0% condition: 14.1/14.1 Wh (100%)
CPU:    Dual core Intel Core i5-4200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
      clock speeds: max: 2600 MHz 1: 2564 MHz 2: 2566 MHz 3: 1111 MHz
      4: 1206 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M]
      Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
      Resolution: 1366x768@60.03hz
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
      GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.6
Audio:   Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.0-8-amd64
Network:  Card-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
      IF: wlo1 state: up mac: 0c:8b:fd:2a:cb:9b
      Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
      driver: r8169
      IF: eno1 state: down mac: a0:48:1c:11:6f:e5
Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (28.1% used)
      ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 254G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
      ID-2: swap-1 size: 8.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:  System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:   Processes: 192 Uptime: 1:18 Memory: 827.0/7921.8MB
      Client: Shell (bash) inxi: 2.3.5 
yusuf@pardus:~$

Grafik yongası için hangi sürücüyü kurdunuz?
Nouveau mu kurulu yoksa Nvidia’nın sahipli sürücüsü mü?

Benim bildiğim Nvidia’nın kendi sürücüsü yüklü. Nasıl bakıcam hangisinin yüklü olduğuna_

Eğer bumblebee kurulu ise uçbirimde optirun lutris -d komutu ile açmaya çalışın.
Çıktıyı bir önceki gibi kod etiketi içinde paylaşın.

yusuf@pardus:~$ optirun lutris -d
Özet
[ 499.969389] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 499.969425] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.

Birde ben uygulamaları optirun ile açarken senin verdiğin komutu değil aşağıdaki komutu kullanıyorum. Çıktısı da şu şekilde.

yusuf@pardus:~$ optirun -vv lutris
Özet
[ 542.610780] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 542.611253] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 542.611274] [DEBUG]Active configuration:
[ 542.611289] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 542.611294] [DEBUG] X display: :8
[ 542.611305] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: 
[ 542.611314] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 542.611318] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 542.611325] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 542.611330] [DEBUG] VGLrun extra options: 
[ 542.611338] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 542.611411] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 543.479685] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 543.479704] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 543.479711] [DEBUG]Socket closed.
[ 543.479727] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 543.479734] [DEBUG]Killing all remaining processes.

Oyunlar yinede çalışmadı.

Şu kısımlarda sorun var gibi :thinking:
Lutris’e -d parametresini ekleyince daha fazla detay verir.
@kaan hocam sorun grafik sürücülerinde anladığım kadarıyla. Pardus’da Nvidia Prime kurulumu ile ilgili bir anlatım yapabilir misiniz acaba?
Belki doğrudan nvidia grafik yongası ile açılırsa sorun gider gibime geliyor.

1 Beğeni

Komudu girdikten sonra lutris açıldı lol açmaya çalıştım ama açılmadı yine.

yusuf@pardus:~$ optirun lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-27 14:56:41,895 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,569 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
ERROR  2019-01-27 14:56:42,849 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/runtime): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 14:56:42,872 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,876 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,877 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
ERROR  2019-01-27 14:56:43,018 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,068 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,068 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-27 14:56:43,565 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,566 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,568 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,568 [http]:GET https://lutris.net/api/games
ERROR  2019-01-27 14:56:43,706 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/util/resources.py", line 45, in fetch_icons
  results = api.get_games(game_slugs=missing_media_slugs)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 102, in get_games
  response_data = get_game_api_page(game_slugs, page)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 93, in get_game_api_page
  len(response_data.get('results')), page)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
INFO   2019-01-27 14:56:51,364 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,532 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-27 14:56:51,669 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,669 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEESYNC': '0', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINEARCH': 'win64', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b'}}
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,670 [thread]:Command env: WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" DRI_PRIME="1" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" MESA_GLTHREAD="true" WINEESYNC="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEDEBUG="-all" WINEARCH="win64" 
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,670 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
[ 4463.567253] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-27 14:56:53,815 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-27 14:56:53,815 [thread]:Processes monitored: optirun (15225:Z)
DEBUG  2019-01-27 14:56:55,791 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-27 14:56:59,802 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-27 14:57:01,799 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-27 14:57:03,794 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-27 14:57:05,796 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-27 14:57:05,796 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,677 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,678 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-27 14:57:07,679 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,680 [game]:League of Legends stopped at Paz, 27 Oca 2019 14:57:07
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,801 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,802 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,802 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [thread]:Killing all remaining processes

Aşağıdaki komut ile denediğimde ise şöyle bir hata veriyor:

yusuf@pardus:~$ optirun -vv lutris
Çıktı
[ 4801.198468] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4801.198953] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 4801.198976] [DEBUG]Active configuration:
[ 4801.198984] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4801.198992] [DEBUG] X display: :8
[ 4801.198999] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[ 4801.199007] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 4801.199020] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 4801.199039] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 4801.199054] [DEBUG] VGLrun extra options: 
[ 4801.199075] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 4801.199206] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 4802.334974] [INFO]Response: Yes. X is active.

[ 4802.334992] [INFO]Running application using primus.
[ 4802.335129] [DEBUG]Process lutris started, PID 15546.
WARNING 2019-01-27 15:02:30,741 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
ERROR  2019-01-27 15:02:31,367 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/runtime): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 15:02:31,367 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
ERROR  2019-01-27 15:02:31,520 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 15:02:31,792 [lutriswindow]:Setting up view for first run
ERROR  2019-01-27 15:02:31,941 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/util/resources.py", line 45, in fetch_icons
  results = api.get_games(game_slugs=missing_media_slugs)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 102, in get_games
  response_data = get_game_api_page(game_slugs, page)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 93, in get_game_api_page
  len(response_data.get('results')), page)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
INFO   2019-01-27 15:02:34,327 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:34,396 [runner]:Runtime disabled by system configuration
[ 4806.293463] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
WARNING 2019-01-27 15:02:48,521 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-27 15:02:48,521 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:50,403 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:57,415 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-27 15:02:57,427 [application]:Shutting down Lutris
[ 4829.374226] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 4829.374255] [DEBUG]Socket closed.
[ 4829.374272] [DEBUG]Killing all remaining processes.

Dikkatimi çeken şu oldu . Nedir şu eksik olan.

[ 4806.293463] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.

Şu komutuları teker teker dener misiniz acaba?

 1. env LC_ALL=C optirun -c yuv lutris -d
 2. env LC_ALL=C optirun -c rgb lutris -d
 3. env LC_ALL=C optirun -c jpeg lutris -d
 4. env LC_ALL=C optirun -c xv lutris -d
 5. env LC_ALL=C optirun -c proxy lutris -d

Hiçbir şey değişmedi. Çalışmıyor hala.

 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c yuv lutris -d
Çıktı
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
WARNING 2019-01-28 12:10:08,624 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,292 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,906 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,906 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,909 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:10:09,924 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,926 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,926 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,143 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,143 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:10:10,727 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,728 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,729 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,730 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:10:11,331 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:10:12,375 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,474 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:10:12,610 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,610 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEARCH': 'win64', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINEESYNC': '0', 'DRI_PRIME': '1', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEDEBUG': '-all', 'MESA_GLTHREAD': 'true'}}
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,611 [thread]:Command env: SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEDEBUG="-all" WINEESYNC="0" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" MESA_GLTHREAD="true" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 537.528703] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:10:14,769 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:10:14,769 [thread]:Processes monitored: optirun (2637:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:10:16,747 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:10:20,748 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:10:22,749 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:10:24,749 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:10:26,750 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:10:26,751 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,882 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,883 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,883 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,960 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,961 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,961 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,617 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,617 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:10:28,618 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,618 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:10:28
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,749 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,750 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,750 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,754 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,754 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,755 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:10:31,173 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:10:31,179 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c rgb lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:12:25,625 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:12:25,952 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,446 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,447 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,447 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,448 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,448 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,450 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,450 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:12:31,451 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,454 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,455 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,595 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,595 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:12:31,977 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,978 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,979 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,980 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:12:32,399 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:12:35,311 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,331 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:12:35,382 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,383 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEESYNC': '0', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine'}}
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Command env: MESA_GLTHREAD="true" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEDEBUG="-all" WINEESYNC="0" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" DRI_PRIME="1" WINEARCH="win64" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 680.299887] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:12:37,515 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:12:37,515 [thread]:Processes monitored: optirun (3167:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:12:39,525 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:12:43,534 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:12:45,517 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:12:47,518 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:12:49,547 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:12:49,547 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,676 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,677 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,677 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,680 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,681 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,681 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,390 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,390 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:12:51,392 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,394 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:12:51
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:13:04,560 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:13:04,569 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c jpeg lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:14:29,644 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:14:29,982 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:14:30,420 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,422 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,422 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,562 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,562 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:14:30,970 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,971 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,972 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,972 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:14:31,326 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:14:44,094 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,107 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:14:44,165 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,166 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEDEBUG': '-all', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEESYNC': '0'}}
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,167 [thread]:Command env: WINEDEBUG="-all" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEESYNC="0" MESA_GLTHREAD="true" 
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,167 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
[ 809.083692] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:14:46,317 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:14:46,317 [thread]:Processes monitored: optirun (3440:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:14:48,298 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:14:52,317 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:14:54,302 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:14:56,315 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:14:58,323 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:14:58,323 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,450 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,450 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,451 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,454 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,454 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,455 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,174 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,174 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:15:00,175 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,176 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:15:00
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,310 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,311 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,311 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:15:12,001 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:15:12,007 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c xv lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:18:54,755 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,091 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,559 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:18:55,559 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,561 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,561 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,709 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,710 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:18:56,019 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,020 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,022 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,023 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:18:56,330 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:18:58,007 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,057 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:18:58,105 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,106 [game]:Launching League of Legends: {'env': {'__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEARCH': 'win64', 'DRI_PRIME': '1', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINEESYNC': '0', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine'}, 'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe']}
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Command env: __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" MESA_GLTHREAD="true" WINEESYNC="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEDEBUG="-all" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 1063.023046] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:19:00,235 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:19:00,236 [thread]:Processes monitored: optirun (3726:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:19:02,233 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:19:06,239 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:19:08,237 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:19:10,236 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:19:12,238 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:19:12,238 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,361 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,362 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,362 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,112 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,113 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:19:14,113 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,113 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:19:14
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,243 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,244 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,244 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:19:19,920 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:19:19,979 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c proxy lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:20:46,809 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,139 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,549 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,550 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,551 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,551 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,552 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,552 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,554 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:20:47,554 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,557 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,557 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,697 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,697 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:20:59,637 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,676 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:20:59,711 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,711 [game]:Launching League of Legends: {'env': {'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEESYNC': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDEBUG': '-all', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b'}, 'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe']}
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,712 [thread]:Command env: WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" MESA_GLTHREAD="true" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEARCH="win64" WINEESYNC="0" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEDEBUG="-all" DRI_PRIME="1" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" 
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,712 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
[ 1184.628490] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:21:01,839 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:21:01,839 [thread]:Processes monitored: optirun (3997:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:21:03,841 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:21:07,840 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:21:09,843 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:21:11,842 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:21:13,848 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:21:13,848 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,972 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,973 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,973 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,718 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,719 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:21:15,719 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,720 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:21:15
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [thread]:Killing all remaining processes
ERROR  2019-01-28 12:21:17,648 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error _ssl.c:704: The handshake operation timed out>
INFO   2019-01-28 12:21:17,649 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,650 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,651 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,651 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:21:18,160 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:21:52,169 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:21:52,176 [application]:Shutting down Lutris