Lutris kullanımı

Değişen bir şey olmadı. :cry:

sudo apt instal inxi
inxi -F

İkinci komutun çıktısını burada paylaşır mısınız acaba?
(Çıktıyı mesaj olarak yapıştırdıktan sonra seçip CTRL + SHIFT + C yapın.)

1 Beğeni
yusuf@pardus:~$ inxi -F
System:  Host: pardus Kernel: 4.9.0-8-amd64 x86_64 (64 bit)
      Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Pardus GNU/Linux 17 (onyedi)
Machine:  Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 15 Notebook PC v: 0897100000304100000610100
      Mobo: Hewlett-Packard model: 2166 v: 29.42
      UEFI [Legacy]: Insyde v: F.71 date: 03/13/2017
Battery  BAT0: charge: 14.1 Wh 100.0% condition: 14.1/14.1 Wh (100%)
CPU:    Dual core Intel Core i5-4200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
      clock speeds: max: 2600 MHz 1: 2564 MHz 2: 2566 MHz 3: 1111 MHz
      4: 1206 MHz
Graphics: Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
      Card-2: NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M]
      Display Server: X.Org 1.19.2 drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
      Resolution: 1366x768@60.03hz
      GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile
      GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.6
Audio:   Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
      Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.9.0-8-amd64
Network:  Card-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
      IF: wlo1 state: up mac: 0c:8b:fd:2a:cb:9b
      Card-2: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
      driver: r8169
      IF: eno1 state: down mac: a0:48:1c:11:6f:e5
Drives:  HDD Total Size: 1000.2GB (28.1% used)
      ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 909G used: 254G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
      ID-2: swap-1 size: 8.52GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:  System Temperatures: cpu: 42.0C mobo: N/A
      Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:   Processes: 192 Uptime: 1:18 Memory: 827.0/7921.8MB
      Client: Shell (bash) inxi: 2.3.5 
yusuf@pardus:~$

Grafik yongası için hangi sürücüyü kurdunuz?
Nouveau mu kurulu yoksa Nvidia’nın sahipli sürücüsü mü?

Benim bildiğim Nvidia’nın kendi sürücüsü yüklü. Nasıl bakıcam hangisinin yüklü olduğuna_

Eğer bumblebee kurulu ise uçbirimde optirun lutris -d komutu ile açmaya çalışın.
Çıktıyı bir önceki gibi kod etiketi içinde paylaşın.

yusuf@pardus:~$ optirun lutris -d
Özet
[ 499.969389] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 499.969425] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.

Birde ben uygulamaları optirun ile açarken senin verdiğin komutu değil aşağıdaki komutu kullanıyorum. Çıktısı da şu şekilde.

yusuf@pardus:~$ optirun -vv lutris
Özet
[ 542.610780] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 542.611253] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 542.611274] [DEBUG]Active configuration:
[ 542.611289] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 542.611294] [DEBUG] X display: :8
[ 542.611305] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: 
[ 542.611314] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 542.611318] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 542.611325] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 542.611330] [DEBUG] VGLrun extra options: 
[ 542.611338] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 542.611411] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 543.479685] [INFO]Response: No - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 543.479704] [ERROR]Cannot access secondary GPU - error: [XORG] (EE) Failed to load module "mouse" (module does not exist, 0)

[ 543.479711] [DEBUG]Socket closed.
[ 543.479727] [ERROR]Aborting because fallback start is disabled.
[ 543.479734] [DEBUG]Killing all remaining processes.

Oyunlar yinede çalışmadı.

Şu kısımlarda sorun var gibi :thinking:
Lutris’e -d parametresini ekleyince daha fazla detay verir.
@kaan hocam sorun grafik sürücülerinde anladığım kadarıyla. Pardus’da Nvidia Prime kurulumu ile ilgili bir anlatım yapabilir misiniz acaba?
Belki doğrudan nvidia grafik yongası ile açılırsa sorun gider gibime geliyor.

1 Beğeni

Komudu girdikten sonra lutris açıldı lol açmaya çalıştım ama açılmadı yine.

yusuf@pardus:~$ optirun lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-27 14:56:41,895 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,569 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
ERROR  2019-01-27 14:56:42,849 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/runtime): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 14:56:42,872 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,876 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-27 14:56:42,877 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
ERROR  2019-01-27 14:56:43,018 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,068 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,068 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-27 14:56:43,565 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,566 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,568 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-27 14:56:43,568 [http]:GET https://lutris.net/api/games
ERROR  2019-01-27 14:56:43,706 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/util/resources.py", line 45, in fetch_icons
  results = api.get_games(game_slugs=missing_media_slugs)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 102, in get_games
  response_data = get_game_api_page(game_slugs, page)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 93, in get_game_api_page
  len(response_data.get('results')), page)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
INFO   2019-01-27 14:56:51,364 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,532 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-27 14:56:51,669 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,669 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEESYNC': '0', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINEARCH': 'win64', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b'}}
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,670 [thread]:Command env: WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" DRI_PRIME="1" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" MESA_GLTHREAD="true" WINEESYNC="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEDEBUG="-all" WINEARCH="win64" 
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,670 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,671 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-27 14:56:51,672 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
[ 4463.567253] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-27 14:56:53,815 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-27 14:56:53,815 [thread]:Processes monitored: optirun (15225:Z)
DEBUG  2019-01-27 14:56:55,791 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-27 14:56:59,802 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-27 14:57:01,799 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-27 14:57:03,794 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-27 14:57:05,796 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-27 14:57:05,796 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:57:05,915 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-27 14:57:06,008 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,677 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,678 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-27 14:57:07,679 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,680 [game]:League of Legends stopped at Paz, 27 Oca 2019 14:57:07
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,801 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,802 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,802 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-27 14:57:07,806 [thread]:Killing all remaining processes

Aşağıdaki komut ile denediğimde ise şöyle bir hata veriyor:

yusuf@pardus:~$ optirun -vv lutris
Çıktı
[ 4801.198468] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4801.198953] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 4801.198976] [DEBUG]Active configuration:
[ 4801.198984] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 4801.198992] [DEBUG] X display: :8
[ 4801.198999] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[ 4801.199007] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 4801.199020] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 4801.199039] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 4801.199054] [DEBUG] VGLrun extra options: 
[ 4801.199075] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 4801.199206] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 4802.334974] [INFO]Response: Yes. X is active.

[ 4802.334992] [INFO]Running application using primus.
[ 4802.335129] [DEBUG]Process lutris started, PID 15546.
WARNING 2019-01-27 15:02:30,741 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
ERROR  2019-01-27 15:02:31,367 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/runtime): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 15:02:31,367 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
ERROR  2019-01-27 15:02:31,520 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
INFO   2019-01-27 15:02:31,792 [lutriswindow]:Setting up view for first run
ERROR  2019-01-27 15:02:31,941 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games): <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:720)>
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/util/resources.py", line 45, in fetch_icons
  results = api.get_games(game_slugs=missing_media_slugs)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 102, in get_games
  response_data = get_game_api_page(game_slugs, page)
 File "/usr/lib/python3/dist-packages/lutris/api.py", line 93, in get_game_api_page
  len(response_data.get('results')), page)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'get'
INFO   2019-01-27 15:02:34,327 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:34,396 [runner]:Runtime disabled by system configuration
[ 4806.293463] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
WARNING 2019-01-27 15:02:48,521 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-27 15:02:48,521 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:50,403 [runner]:Runtime disabled by system configuration
INFO   2019-01-27 15:02:57,415 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-27 15:02:57,427 [application]:Shutting down Lutris
[ 4829.374226] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 4829.374255] [DEBUG]Socket closed.
[ 4829.374272] [DEBUG]Killing all remaining processes.

Dikkatimi çeken şu oldu . Nedir şu eksik olan.

[ 4806.293463] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.

Şu komutuları teker teker dener misiniz acaba?

 1. env LC_ALL=C optirun -c yuv lutris -d
 2. env LC_ALL=C optirun -c rgb lutris -d
 3. env LC_ALL=C optirun -c jpeg lutris -d
 4. env LC_ALL=C optirun -c xv lutris -d
 5. env LC_ALL=C optirun -c proxy lutris -d

Hiçbir şey değişmedi. Çalışmıyor hala.

 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c yuv lutris -d
Çıktı
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
WARNING 2019-01-28 12:10:08,624 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,292 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,906 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,906 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,907 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,908 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,909 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:10:09,924 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,926 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:10:09,926 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,143 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,143 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:10:10,727 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,728 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,729 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:10:10,730 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:10:11,331 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:10:12,375 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,474 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:10:12,610 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,610 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEARCH': 'win64', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINEESYNC': '0', 'DRI_PRIME': '1', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEDEBUG': '-all', 'MESA_GLTHREAD': 'true'}}
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,611 [thread]:Command env: SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEDEBUG="-all" WINEESYNC="0" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" MESA_GLTHREAD="true" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,612 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:10:12,613 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 537.528703] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:10:14,769 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:10:14,769 [thread]:Processes monitored: optirun (2637:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:10:16,747 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:10:20,748 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:10:22,749 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:10:24,749 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:10:26,750 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:10:26,751 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,882 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,883 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,883 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,960 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,961 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:10:26,961 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,617 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,617 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:10:28,618 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,618 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:10:28
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,749 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,750 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,750 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,754 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,754 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:10:28,755 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:10:31,173 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:10:31,179 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c rgb lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:12:25,625 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:12:25,952 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,446 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,447 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,447 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,448 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,448 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,449 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,450 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,450 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:12:31,451 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,454 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,455 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,595 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,595 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:12:31,977 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,978 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,979 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:12:31,980 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:12:32,399 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:12:35,311 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,331 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:12:35,382 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,383 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEESYNC': '0', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine'}}
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Command env: MESA_GLTHREAD="true" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEDEBUG="-all" WINEESYNC="0" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" DRI_PRIME="1" WINEARCH="win64" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,384 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:35,385 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 680.299887] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:12:37,515 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:12:37,515 [thread]:Processes monitored: optirun (3167:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:12:39,525 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:12:43,534 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:12:45,517 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:12:47,518 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:12:49,547 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:12:49,547 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,676 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,677 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,677 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,680 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,681 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:12:49,681 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,390 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,390 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:12:51,392 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,394 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:12:51
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,526 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:12:51,530 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:13:04,560 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:13:04,569 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c jpeg lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:14:29,644 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:14:29,982 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,418 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,419 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:14:30,420 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,422 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,422 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,562 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,562 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:14:30,970 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,971 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,972 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:14:30,972 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:14:31,326 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:14:44,094 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,107 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:14:44,165 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,166 [game]:Launching League of Legends: {'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe'], 'env': {'WINEDEBUG': '-all', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEESYNC': '0'}}
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,167 [thread]:Command env: WINEDEBUG="-all" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEESYNC="0" MESA_GLTHREAD="true" 
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,167 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,168 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:14:44,169 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
[ 809.083692] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:14:46,317 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:14:46,317 [thread]:Processes monitored: optirun (3440:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:14:48,298 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:14:52,317 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:14:54,302 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:14:56,315 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:14:58,323 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:14:58,323 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,450 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,450 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,451 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,454 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,454 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:14:58,455 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,174 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,174 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:15:00,175 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,176 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:15:00
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,307 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,310 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,311 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:15:00,311 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:15:12,001 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:15:12,007 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c xv lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:18:54,755 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,091 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,557 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,558 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,559 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:18:55,559 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,561 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,561 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,709 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:18:55,710 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:18:56,019 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,020 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,022 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:18:56,023 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:18:56,330 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:18:58,007 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,057 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:18:58,105 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,106 [game]:Launching League of Legends: {'env': {'__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEARCH': 'win64', 'DRI_PRIME': '1', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', 'WINEESYNC': '0', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine'}, 'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe']}
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Command env: __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" MESA_GLTHREAD="true" WINEESYNC="0" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEDEBUG="-all" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" 
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,107 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:18:58,108 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
[ 1063.023046] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:19:00,235 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:19:00,236 [thread]:Processes monitored: optirun (3726:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:19:02,233 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:19:06,239 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:19:08,237 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:19:10,236 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:19:12,238 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:19:12,238 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,361 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,362 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,362 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:19:12,366 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,112 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,113 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:19:14,113 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,113 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:19:14
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,243 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,244 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,244 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:19:14,248 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 12:19:19,920 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:19:19,979 [application]:Shutting down Lutris
 1. yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -c proxy lutris -d
Çıktı
WARNING 2019-01-28 12:20:46,809 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,139 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,549 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,550 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,551 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,551 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,552 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,552 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,553 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,554 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 12:20:47,554 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,557 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,557 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,697 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 12:20:47,697 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 12:20:59,637 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,676 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 12:20:59,711 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,711 [game]:Launching League of Legends: {'env': {'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINEARCH': 'win64', 'WINEESYNC': '0', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDEBUG': '-all', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b'}, 'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe']}
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,712 [thread]:Command env: WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" MESA_GLTHREAD="true" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" WINEARCH="win64" WINEESYNC="0" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINEDEBUG="-all" DRI_PRIME="1" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" 
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,712 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,713 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 12:20:59,714 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
[ 1184.628490] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 12:21:01,839 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 12:21:01,839 [thread]:Processes monitored: optirun (3997:Z)
DEBUG  2019-01-28 12:21:03,841 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 12:21:07,840 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:21:09,843 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 12:21:11,842 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 12:21:13,848 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 12:21:13,848 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,972 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,973 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,973 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:21:13,977 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,718 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,719 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 12:21:15,719 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,720 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 12:21:15
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,848 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 12:21:15,852 [thread]:Killing all remaining processes
ERROR  2019-01-28 12:21:17,648 [http]:Unable to connect to server (https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca): <urlopen error _ssl.c:704: The handshake operation timed out>
INFO   2019-01-28 12:21:17,649 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,650 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,651 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 12:21:17,651 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 12:21:18,160 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 12:21:52,169 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 12:21:52,176 [application]:Shutting down Lutris

Bir de şunu dener misiniz acaba?

env LC_ALL=C optirun -vv -c yuv lutris -d

Geçiş sorunu yaşıyor anladığım kadarıyla. Ekran sürücüsü olduğu için siyah ekrana düşürtmeden hallettirmeye çalışıyorum.

Ekleme:

Şu çıktıyı da paylaşır mısınız acaba?

Önce bu komut ile yazılımı kurun.
sudo apt install lshw

Çıktısı paylaşılacak komut
sudo lshw -c display

Hala çalışmıyor. :sleepy:

yusuf@pardus:~$ env LC_ALL=C optirun -vv -c yuv lutris -d
Çıktı
[ 176.037752] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 176.038287] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 176.038301] [DEBUG]Active configuration:
[ 176.038305] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 176.038310] [DEBUG] X display: :8
[ 176.038313] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/i386-linux-gnu/nvidia:/usr/lib/nvidia
[ 176.038318] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 176.038322] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 176.038333] [DEBUG] VGL Compression: yuv
[ 176.038345] [DEBUG] VGLrun extra options: 
[ 176.038355] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus:/usr/lib/primus:/usr/lib32/primus
[ 176.072869] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 177.573765] [INFO]Response: Yes. X is active.

[ 177.573787] [INFO]Running application using primus.
[ 177.573906] [DEBUG]Process lutris started, PID 2154.
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
WARNING 2019-01-28 17:45:42,645 [application]:This version of Gtk doesn't support set_option_context_summary
DEBUG  2019-01-28 17:45:43,511 [http]:GET https://lutris.net/api/runtime
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,625 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-i686 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:38 2019, remote created on Wed Jan 23 19:31:29 2019)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,626 [runtime]:Runtime Ubuntu-18.04-x86_64 is already up to date (locally updated on Mon Jan 28 04:16:30 2019, remote created on Wed Jan 23 19:30:47 2019)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,635 [runtime]:Runtime x360ce is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:34 2019, remote created on Sat Dec 15 11:33:12 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,635 [runtime]:Runtime dumbxinputemu is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:43 2019, remote created on Sat Dec 15 11:32:50 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,636 [runtime]:Runtime gamecontrollerdb is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Sat Dec 15 09:35:14 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,636 [runtime]:Runtime winetricks is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:35 2019, remote created on Sun Nov 25 20:25:58 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,636 [runtime]:Runtime steam is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:22:03 2019, remote created on Sat Nov 3 03:11:04 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,636 [runtime]:Runtime lib64 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:21:12 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:56 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,636 [runtime]:Runtime lib32 is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 19:19:46 2019, remote created on Mon Oct 8 03:29:40 2018)
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,637 [runtime]:Runtime p7zip is already up to date (locally updated on Sun Jan 13 17:27:30 2019, remote created on Tue Oct 25 02:34:44 2016)
INFO   2019-01-28 17:45:44,643 [lutriswindow]:Connected to lutris.net as YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,645 [api]:Fetching game library
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,646 [http]:GET https://lutris.net/api/games/library/YusufHoca
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,862 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.steam/steam/steamapps
DEBUG  2019-01-28 17:45:44,862 [steam]:Watching Steam folder /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/winesteam/prefix64/drive_c/Program Files (x86)/Steam/steamapps
INFO   2019-01-28 17:45:45,477 [lutriswindow]:Setting up view for first run
DEBUG  2019-01-28 17:45:45,478 [lutriswindow]:Syncing 12 icons
DEBUG  2019-01-28 17:45:45,480 [resources]:Requesting missing icons from API for 1 games
DEBUG  2019-01-28 17:45:45,480 [http]:GET https://lutris.net/api/games
INFO   2019-01-28 17:45:52,040 [api]:Loaded 1 games from page 1
INFO   2019-01-28 17:45:52,104 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,260 [wineprefix]:Virtual desktop: None
INFO   2019-01-28 17:45:52,383 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,384 [game]:Launching League of Legends: {'env': {'MESA_GLTHREAD': 'true', 'WINEDEBUG': '-all', 'WINEARCH': 'win64', 'WINE': '/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', 'DRI_PRIME': '1', 'WINEDLLOVERRIDES': 'msvcp140=n,b', '__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS': '0', 'WINEPREFIX': '/home/yusuf/Games/league-of-legends', 'WINEESYNC': '0'}, 'command': ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine', '/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe']}
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,385 [thread]:Command env: MESA_GLTHREAD="true" WINEPREFIX="/home/yusuf/Games/league-of-legends" WINEESYNC="0" WINEDEBUG="-all" SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY="0" WINE="/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" WINEARCH="win64" DRI_PRIME="1" WINEDLLOVERRIDES="msvcp140=n,b" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS="0" 
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,385 [thread]:Running command: "optirun" "-b" "virtualgl" "/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine" "/home/yusuf/Games/league-of-legends/drive_c/Riot Games/League of Legends/LeagueClient.exe"
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable MESA_GLTHREAD to true
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable WINEPREFIX to /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable WINEESYNC to 0
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable WINEDEBUG to -all
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable SDL_VIDEO_FULLSCREEN_DISPLAY to 0
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable WINE to /home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wine
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,386 [thread]:Storing environment variable WINEARCH to win64
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,387 [thread]:Storing environment variable DRI_PRIME to 1
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,387 [thread]:Storing environment variable WINEDLLOVERRIDES to msvcp140=n,b
DEBUG  2019-01-28 17:45:52,387 [thread]:Storing environment variable __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS to 0
[ 190.298968] [ERROR]Accel/display bridge virtualgl is not installed.
DEBUG  2019-01-28 17:45:54,571 [thread]:Start process monitoring
DEBUG  2019-01-28 17:45:54,571 [thread]:Processes monitored: optirun (2340:Z)
DEBUG  2019-01-28 17:45:56,513 [thread]:Processes monitored: none
DEBUG  2019-01-28 17:46:00,517 [thread]:Thread aborting in 3 cycle
DEBUG  2019-01-28 17:46:02,514 [thread]:Thread aborting in 2 cycle
DEBUG  2019-01-28 17:46:04,516 [thread]:Thread aborting in 1 cycle
WARNING 2019-01-28 17:46:06,516 [thread]:Thread aborting now
INFO   2019-01-28 17:46:06,516 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,641 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,642 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,642 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,721 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,722 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 17:46:06,722 [thread]:No children left in thread
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,393 [game]:Game thread stopped
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,393 [game]:Game thread still running, stopping it (state: running)
INFO   2019-01-28 17:46:08,394 [runner]:Runtime disabled by system configuration
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,395 [game]:League of Legends stopped at Mon, 28 Jan 2019 17:46:08
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,523 [wine]:Killing all wine processes: ['/home/yusuf/.local/share/lutris/runners/wine/staging-3.18-x86_64/bin/wineserver', '-k']
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,523 [wine]:	Wine prefix: /home/yusuf/Games/league-of-legends
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,523 [wine]:	Wine arch: win64
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,528 [wine]:Waiting for wine processes to terminate
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,528 [thread]:Restoring environment
DEBUG  2019-01-28 17:46:08,528 [thread]:Killing all remaining processes
INFO   2019-01-28 17:46:21,771 [application]:Shutting down Lutris
INFO   2019-01-28 17:46:21,779 [application]:Shutting down Lutris
[ 219.747446] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 219.747483] [DEBUG]Socket closed.
[ 219.747504] [DEBUG]Killing all remaining processes.
yusuf@pardus:~$ sudo lshw -c display
Çıktı
 *-display         
    description: VGA compatible controller
    product: Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 2
    bus info: pci@0000:00:02.0
    version: 09
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
    configuration: driver=i915 latency=0
    resources: irq:42 memory:b5000000-b53fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:6000(size=64) memory:c0000-dffff

@kaan hocamın paylaştığı konuyu incelediniz mi?

Zaten sadece buna baktım. Diğerlerine bakmadım.:smiley:

Mağaza açılmıyor

yusuf@pardus:~$ sudo pardus-store
Çıktı
[sudo] password for yusuf: 
QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context, neither GLX nor EGL are enabled
Failed to create OpenGL context for format QSurfaceFormat(version 2.0, options QFlags(), depthBufferSize 24, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize 8, stencilBufferSize 8, samples -1, swapBehavior 2, swapInterval 1, profile 0) 
İptal edildi

Aynı şekilde Steam de çalışmıyordu. Aşağıdaki komutları girerek Steam’ın çalışmasını sağladım. Ancan Cihazın performansı düştü sanki.

Ekran%20g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCs%C3%BC_2019-01-28_19-04-39

sudo apt-get purge bumblebee* nvidia* bbswitch* primus* virtualgl*
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/bumblebee*
sudo rm -f /etc/apt/sources.list.d/graphics-drivers*
sudo apt-get update
sudo update-grub

Bir sitede bunları yapmam gerektiği yazıyordu (OpenGL GLX hatası için).

Yanlış anlaşılmasın sorun hala çözülmedi.