Mağaza hatası alıyorum

(taha) #1

dpkg: google-chrome-stable paketi işlenirken sorun yaşandı (–configure):
bağımlılık sorunları - yapılandırılmadan bırakılıyor
İşleme sırasında hatalarla karşılaşıldı:
google-chrome-stable

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #2

Terminalden sudo apt -f install komutunu çalıştırınız.

1 Like

(system) kapatıldı #3

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.

0 Likes