Mağaza runtime hatası

Pardus Mağazayı Uç birimde açtığım zaman şu hatayı aldım
QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to ‘/tmp/runtime-root’

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.