Mkdir In komutu

bil3@pardus$ mkdir firma/hesaplar
bil3@pardus Is firma
Yukarıdaki konsol komut satırında hangi işlemler yapılmıştır.

mkdir firma dizin içerisinde hesaplar isimli bir dizin oluşturur ve

Is firma komutu ile firma dizininin içerisindeki dosya ve dizinleri listeler.

2 Beğeni

Bu komut diziminde firma dizini öncelikle oluşturuldu mu? Eğer var olduğunu varsayarsak ve girdiniz gibi olduğunu varsayarsak -p parametresi kullanmak daha uygun olur. Yapılmak istenen firma dizinin alt dizini hesaplar dizini oluşturma

bil3@pardus$ mkdir -p firma/hesaplar

ls komutu varsayılan ortamdaki dizin ve dosyaları listeler.

1 Beğeni

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.