Mozilla deposu ekleyerek Firefox, Firefox-Beta ve firefox-Nightly kurulumu

Debian veya Pardus sistemimize orjinal Mozilla deposu ekleyerek Firefox kurulumu yapmak için aşağıdaki komutu uçbirime yazmamız yeterli.

Mozilla deposunu eklemek ve sisteme Firefox kurmak için:

sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null
echo '
Package: *
Pin: origin packages.mozilla.org
Pin-Priority: 1000
' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla
sudo apt update && sudo apt install firefox firefox-l10n-tr -y

Firefox-Beta sürümü sistemimizde test etmek istersek:

sudo apt install firefox-beta firefox-beta-l10n-tr

Firefox-Nightly sürümü sistemimizde test etmek istersek:

sudo apt install firefox-nightly firefox-nightly-l10n-tr
4 Beğeni

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.