Network manager çalışmıyor

sudo nm-applet komutu ile çalışıyor ama terminali kapatınca kapanıyor.

sudo nm-applet

(nm-applet:1569): dbind-WARNING **: 19:18:17.311: Error retrieving accessibility bus address: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.a11y.Bus was not provided by any .service files

(nm-applet:1569): Gtk-WARNING **: 19:18:17.369: Can’t set a parent on widget which has a parent

(nm-applet:1569): Gdk-CRITICAL **: 19:18:17.482: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion ‘window->update_and_descendants_freeze_count > 0’ failed

Selamün Aleyküm
ALT + F2 tuşlarına basıp nm-applet yazıp çalıştırabilir misiniz acaba?
Bu şekilde çalışıyor mu bi bakalım.

ALT + F2 tuşlarına basıp nm-applet yazınca çalışmıyor.
sadece pardusda değil lubuntu opensuse ile de denedim çalışmadı.

systemctl status NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; disabled; >
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
└─NetworkManager-ovs.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-12-17 21:04:10 +03; 9s a>
Docs: man:NetworkManager(8)
Process: 1679 ExecStart=/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon (code=exited, >
Main PID: 1679 (code=exited, status=1/FAILURE)
lines 1-8/8 (END)…skipping…
● NetworkManager.service - Network Manager
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service; disabled; vendor preset: disabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/NetworkManager.service.d
└─NetworkManager-ovs.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-12-17 21:04:10 +03; 9s ago
Docs: man:NetworkManager(8)
Process: 1679 ExecStart=/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1679 (code=exited, status=1/FAILURE)

Bilgisayar herhangi bir linux dağıtımını ükleyince network manager çalımıyor ve bu hataları alıyorum.
virtualboxda networkmanager düzgün çalışıyor ve hata vermiyor.

Xfce kullanıyorsanız nm-applet i başlangıca ekleyin otomatik açılır. Olmazsa systemd komutu vardı otomatik başlattırmak için, onu bilmiyorum pek systemd kullanmadım. Bir de connman deneyebilirsin bence. Bilmiyorum pardusta var mı ama, o da başka bir networkmanager programı.

nm-applet zaten ekli başlangıçta.systemd ile başlatılamıyor.
yukarıdaki hata oradan alıntı.

sudo systemctl restart NetworkManager.service
Bu komutu uyguladıktan sonra çıktıyı verebilir misiniz?

pardus@pardus:~$ sudo systemctl restart NetworkManager.service
[sudo] password for pardus:
pardus@pardus:~$ sudo systemctl restart NetworkManager.service
pardus@pardus:~$

ağ yönetimini etkinleştir kutucuğuda çalışmıyor.

wicd bağlantı hızını düşürüyor.
16mbs yerine 1.5 mbs maksimum hız.
panelde sistem çekmecesine network manager gibi eklenmiyor.Çok geç bağlanıyor.

root yetkisi ile NetworkManager -d komutu çalıştırın.
Size hata ile ilgili bir çıktı vermesi gerekli

sudo NetworkManager -d
[1608466354.0132] NetworkManager (version 1.10.6) is starting… (after a restart)
[1608466354.0133] Read config: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 10-dns-resolved.conf, no-mac-addr-change.conf) (run: 10-globally-managed-devices.conf) (etc: default-wifi-powersave-on.conf)
[1608466354.0173] manager[0x55fcf68b7050]: monitoring kernel firmware directory ‘/lib/firmware’.
[1608466354.0174] monitoring ifupdown state file ‘/run/network/ifstate’.
[1608466354.0623] hostname: hostname: using hostnamed
[1608466354.0624] hostname: hostname changed from (none) to “lubuntu”
[1608466354.0626] dns-mgr[0x55fcf68aa1a0]: init: dns=systemd-resolved, rc-manager=symlink, plugin=systemd-resolved
[1608466354.0634] rfkill1: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:06:00.3/usb3/3-4/3-4:1.0/ieee80211/phy1/rfkill1) (driver rtl8192cu)
[1608466354.0635] manager[0x55fcf68b7050]: rfkill: WiFi hardware radio set enabled
[1608466354.0635] manager[0x55fcf68b7050]: rfkill: WWAN hardware radio set enabled
[1608466354.0642] bus-manager: could not acquire the NetworkManager service as it is already taken
[1608466354.0642] failed to start the dbus service.
[1608466354.0643] exiting (error)

komutu çalıştırmadan önce killall NetworkManager yapabilir misiniz? Sanırım daemon çalışabiliyor.

sulincix yardımların için teşekkür ederim.

mac adresleri rastgele değiştiği için bağlanmıyormuş.

Sorun NetworkManager.conf ayar dosyasındaymış.

[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
satırını ekledim.

[ifupdown]
managed=true
satırındaki managed=false true yaptım. çalışmaya başladı.

False olunca kablolu kablosuz bütün cihazları görünmüyor.

Foruma ileti atamadım.Bulduğum çözümü yazmam geç oldu.

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.