Oracle java kurulamıyor


(seydullah) #1

sudo apt-get install oracle-java8-installer dediğimizde aşağıdaki hatayı almaktayız;

HTTP isteği gönderildi, yanıt bekleniyor… 404 Not Found
2018-12-06 11:33:46 HATA 404: Not Found.

download failed
Oracle JDK 8 is NOT installed.
dpkg: oracle-java8-installer paketi işlenirken sorun yaşandı (–configure):
alt süreç post-installation betiği kuruldu 1 çıkış kodu ile sona erdi
İşleme sırasında hatalarla karşılaşıldı:
oracle-java8-installer
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


(𝗄𝖺𝖺𝗇) #2

Oracle JDK Yükleme (8u181) linini inceleyebilirsiniz.


(Mesut Canatan) #3

Otomatik Java Yükleyici Projesi (AJIP) ayrıca adresinde yazanları deneyebilirsiniz.


(system) kapatıldı #4

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.