Otomatik güncellemeyi açma

Böyle bir şey mümkün mü? Mesela chatgpt ye sordum bu chatGPT çok zaman yanılıyor, bu cevabı doğru mu acaba?
Pardus 21’de otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Ctrl+Alt+T tuş kombinasyonunu kullanarak veya uygulama menüsünden "Terminal"i aratarak terminali açın.
  2. Aşağıdaki komutu girin ve Enter tuşuna basarak Yazılım Kaynakları yapılandırma dosyasını metin düzenleyicisinde açın:

sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades

Metin düzenleyicide, dosyanın içeriğini göreceksiniz. Varsayılan olarak aşağıdaki gibi görünmelidir:

APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "0";
APT::Periodic::AutocleanInterval "0";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "0";

Otomatik güncellemeleri etkinleştirmek için bu değerleri değiştirmemiz gerekiyor.

  • Dosyadaki değerleri aşağıdaki gibi değiştirin:
  • APT::Periodic::Update-Package-Lists değerini “1” olarak ayarlayın. Bu, paket listeleri için otomatik güncellemeleri etkinleştirir.
  • APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages değerini “1” olarak ayarlayın. Bu, güncellenebilir paketlerin indirilmesini etkinleştirir.
  • APT::Periodic::AutocleanInterval değerini “7” olarak ayarlayın. Bu, sistemdeki paket önbelleklerinin otomatik olarak temizlenmesini 7 gün sonra yapmasını sağlar.
  • APT::Periodic::Unattended-Upgrade değerini “1” olarak ayarlayın. Bu, paketlerin otomatik olarak yükseltilmesini etkinleştirir.Bu değişiklikleri yaptıktan sonra, dosya aşağıdaki gibi görünmelidir:
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
  • Değişiklikleri kaydetmek için Ctrl+O tuş kombinasyonunu kullanın ve ardından Ctrl+X tuş kombinasyonunu kullanarak metin düzenleyiciden çıkın.
  • Son olarak, aşağıdaki komutu terminalde çalıştırarak değişiklikleri uygulayın:

sudo systemctl enable --now unattended-upgrades.service

Bu komut, otomatik güncellemeleri yönetecek olan “unattended-upgrades” servisini etkinleştirir ve başlatır.

Artık Pardus 21 sisteminiz düzenli olarak güncellemeleri kontrol edecek ve arka planda otomatik olarak yükleyecektir. Sisteminizin en son güvenlik düzeltmeleri ve geliştirmelerle güncel kalması için bu özelliği etkin tutmanız önerilir.

Debian belgelerine bakabilirsiniz.

Güvenlik güncellemeleri dışındaki güncellemeleri otomatik kurmanız sisteminizi daha güvenli kılmaz. Düşük bir ihtimal olsa da sisteminizi kararsız hale getirme ihtimali de vardır.

Debian için güvenlik güncellemelerini açmak konusunda şöyle bir yazıya denk geldim. Sadece güvenlik güncelemelerini açmak için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum.

Sisteminizi sunucu olarak mı kullanıyorsunuz?

Bu konu son yanıttan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.