Paket Yönetimi için apt-get ve apt-cache temel Komutları

Paket Yönetimi için apt-get ve apt-cache temel Komutları

Ravi Saive

apt-get ve apt-cache komutlarını, uçbirim satırından kullanarak yazılım paketlerini nasıl çabuk kurup, kaldırırır, günceller ve ararız.

Debian tabanlı sistemlerde paket yönetimini gerçekleştirmenize yardımcı olacak, bazı yararlı komutları paylaşacağım.

apt-get komutu nedir?

apt-get komut satırı aracı, yeni yazılım paketlerinin yüklenmesini, mevcut yazılım paketlerinin kaldırılmasını, mevcut yazılım paketlerinin yükseltilmesini ve hatta tüm işletim sistemini yükseltmek için kullanılır.

apt-cache komutu nedir?

apt-cache komut satırı aracı apt( Advanced Packaging Tool ), yazılım paketi önbelleğini aramak için kullanılır. Basit bir deyişle, bu araç yazılım paketlerini aramak, paketlerin bilgilerini toplamak için kullanılır ayrıca Debian tabanlı sistemlerde hangi paketlerin kuruluma hazır olduğunu aramak için kullanılır.

1. Tüm Mevcut Paketler Nasıl Listelenir?

apt-cache pkgnames

2. Yazılımın Adı ve Açıklamasını Nasıl Öğrenilir?

apt-cache search paketin-adı

apt-cache search gthumb gibi…

‘gthumb‘ ile başlayan tüm paketleri bulmak ve listelemek için ;

apt-cache search gthumb

  1. Paket Bilgilerini Nasıl Kontrol Edilir?

Örneğin;

kısa bir açıklama ifadesiyle birlikte paketin bilgilerini kontrol etmek istiyorsanız (sürüm numarası, toplamları, boyutu, kurulu boyutu, kategoriyi vb.)

apt-cache show paket-adı apt-cache show gthumb gibi… 353f8c1d079348417c2180319bdde09

4. Belirli Paketlerin Bağımlılıklarını Nasıl Kontrol Edilir?

apt-cache showpkg paket-adı apt-cache showpkg gthumb gibi…

5. Önbellek İstatistikleri Nasıl Kontrol Edilir?

apt-cache stats

Önbellekte bulunan paket sayısı da görünecektir.

6. Sistem Paketlerini Güncelleme

update komutu, paket dizin dosyalarını /etc/apt/sources.list dosyasın da belirtilen kaynaklardan ,yeniden senkronize etmek için kullanılır.Yeni sürümler varsa yüklemeyi önerir.

sudo apt-get update

7. Yazılım Paketlerini Yükseltme

sudo apt-get upgrade

***** upgrade ***** komutu, sistemde yüklü olan tüm yazılım paketlerini yükseltmek için kullanılır. Hiç bir koşulda, şu anda kurulu paketler kaldırılmaz , yükseltme bağımlılıkları için yüklenmemiş paketler kurulmaz.

Sistem güncellemesi için ,dist-upgrade komutunu kullanın.

sudo apt-get dist-upgrade

  1. Paketler Nasıl Kurulur ?

install elemanıyla çalışılır.

Örneğin;

sudo apt-get install netcat

9. Birden Çok Paketi Aynı Komutta Nasıl Yükleyebilirim?

Örneğin,

nethogs ve goaccess paketlerini aynı komutta yüklemek için;

sudo apt-get install nethogs goaccess

10. Özel Karakter Kullanarak Paket Yüklenir?

Adında “name” İfadesi bulunan paketlerin hepsi “’” ve “*” özel karakterleriyle

tek komutta şöyle yüklenebilir;

sudo apt-get install ‘name

11. Yükseltme olmadan Paketler nasıl kurulur?

“–no-upgrade” elemanıyla çalışılır.

sudo apt-get install gthumb --no-upgrade

komutunun kullanılması, önceden kurulmuş paketlerin yükseltilmesini engelleyecektir.

12. Yalnızca Belirli Paketleri Yükseltme

“–only upgrade” sadece önceden kurulmuş paketleri yükseltir ve yeni paketler

yüklenmez.

sudo apt-get install gthumb –only-upgrade

gthumb ve kurulu paketler yüklenir ,yeni paket kurulmaz.

13. İstediğimiz sürüm nasıl yüklenir?

Paketlerin belirli bir sürümünü yüklemek istediğimizi varsayalım, paket adıyla “=” elemanı kullanın ve istenen sürümü ekleyin.

sudo apt-get install gthumb=2.3.6-3ubuntu1 gibi…

14. Ayar Dosyalarını Silmeden Paketler Nasıl Kaldırılır?

Ayar dosyalarını silmeden kaldırmak için (daha sonra aynı ayarı kullanmak için).

“remove” elemanını kullanın.

sudo apt-get remove gthumb gibi…

15. Paketler tüm ayarlarıyla nasıl silinir?

“purge” elemanını kullanın.

sudo apt-get purge gthumb gibi…

Her iki komutu beraber de kullanabilirsiniz.

sudo apt-get remove --purge gthumb gibi…

16. Disk Alanını Nasıl Temizleyebiliriz?

“clean” elemanı, indirilen .deb paketlerini yerel depodan temizleyerek disk alanını boşaltmak için kullanılır.

sudo apt-get clean

17. Sadece Kaynak Paket Kodunu Nasıl İndiririz?

Belirli bir paketin yalnızca kaynak kodunu indirmek için,

" download-only source " elemanını paket-adı ekleyerek kullanın.

sudo apt-get –download-only source gthumb

18.Paketi Nasıl İndirebilir ve Açabilirim?

Bir paketin kaynak kodunu belirli bir dizine indirmek ve açmak için ;

source ” elemanı kullanılır.

sudo apt-get source paket-adı

sudo apt-get source gthumb

19. Paketi Nasıl İndirebilir, Açabilir ve Derleyebiliriz?

Kaynak kodu, “-- compile ” , “ source ” elemanları,beraber kullanılarak, indirebilir, paketten çıkarabilir ve derleyebilirsiniz.

sudo apt-get –compile source gthumb gibi…

-0.5

20. Paketi Yüklemeden Nasıl İndiririz?

download ‘ elemanıyla, herhangi bir paketi kurmadan indirebilirsiniz.

sudo apt-get download gthumb gibi…

21. Paket Değişiklikleri Günlüğünü Nasıl Kontrol Edebilirim?

changelog ” elemanı kullanın.

sudo apt-get changelog gthumb gibi…

22. Bozuk Bağımlılıkları Nasıl Kontrol Ederiz?

check elemanı tanılama aracıdır.

Paket önbelleğini tanımlamak ve bozuk bağımlılıkları kontrol etmek için kullanılır.

sudo apt-get check

23. Bağımlılıkları Nasıl Araştırabilirim?

" build-dep " elemanı, sistemdeki yerel depoları arar ve paket

bağımlılıklarını yükler. Paket yerel depoda mevcut değilse, bir hata kodu döndürür.

sudo apt-get build-dep paket-adı

sudo apt-get build-dep gthumb gibi…

24. Paket Önbelleğini Nasıl Temizleyebiliriz?

autoclean ”elemanıyla;

sudo apt-get autoclean

25. Yüklü Paketler Bağımlılıklarıyla Nasıl Silinebilir?

Örneğin,

sudo apt-get autoremove paket-adı

yüklü bir paketi bağımlılıklarıyla kaldıracaktır.

sudo apt-get autoremove gthumb gibi…

sudo apt-get autoremove

kaldırılmış paketlerin ,kullanılmayan bağımlılıklarını kaldırır.

13 Beğeni

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.