Pardus 17.2 Postresql-10 ve PgAdmin4 kurulumu


(Ayhan) #1

Şu an Pardus 17.2 deposunda postgresql 10 ve PdAdmin 4 paketleri bulunmadığından kurulum için aşağıdaki adımlar izlenir:

1-)sudo bash -c “echo deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list”
2-)wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
3-)sudo apt -y update
4-)apt-get install postgresql-10 pdadmin4
5-)sudo -u postgres psql
6-) CREATE DATABASE veritabaniAdi;
7-)CREATE USER veritabaniKullaniciAdi WITH PASSWORD ‘Password’;
8-)GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE veritabaniAdi TO veritabaniKullaniciAdi;
9-)\q
Veritabanı sunucusu ile erişecek IP farklı ise aşağıdaki adımlar uygulanır:
“sudo nano /etc/postgresql/10/main/pg_hba.conf” ile pg_hba.conf dosyası açılarak aşağıdaki satır eklenir. 172.16.0.10 yerine veritabanı sunucusuna erişecek ip adresi veya bloğu girilmelidir.
“host all all 172.16.0.10/32 md5”

“sudo nano /etc/postgresql/10/main/postgresql.conf” ile postgresql.conf dosyası açılarak listen_addresses = ‘localhost’ satırı aşağıdaki şekilde veya sadece erişecek IP yazılmak suretiyle düzenlenir.
listen_addresses = '*'

“sudo systemctl restart postgresql.service” ile servis yeniden başlatılır.

İyi çalışmalar.


(Ali KOCA) #2

Merhaba;
Çok güzel bir anlatım olmuş.

Selamlar.


(system) #3

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.