Pardus 19 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu

(Mustafa PARLAK) #1

belge.pardus.org.tr adresinden kurulumu sorunsuz bir şekilde yaptım lakin phpmyadmin’e giriş yapamıyorum? Bir şifremi tanımlamam gerekiyor nasıl? Yoksa varsayılan olarak bir şifre varmı? şifresiz root olarak bağlanmayı denedim olmadı.

<VirtualHost *:9000>

ServerAdmin kaan@localhost

DocumentRoot /opt/phpMyAdmin

<Directory /opt/phpMyAdmin >

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride none

Require all granted

< /Directory >

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR} /error_phpmyadmin .log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR} /access_phpmyadmin .log combined

< /VirtualHost >

burada olduğu gibi kullanıcı adımıda değiştirdim.

0 Likes

(𝗄𝖺𝖺𝗇) #2

Terminalden;
sudo mysql -u root -p komutunu çalıştırın.

sql satırına aşağıdaki komutları sırayla çalıştırın:

CREATE USER 'kullanıcıadı' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'parola' ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı' @ 'localhost' ;
FLUSH PRIVILEGES ;
exit;

Aşağıdaki komutlar ile test edebilirsiniz:
Terminalden: mysql -u kullanıcıadı -p
Tarayıcıdan: http://localhost/phpmyadmin

0 Likes