Pardus 19 için mysql phpmyadmin apache2 kurulumu

belge.pardus.org.tr adresinden kurulumu sorunsuz bir şekilde yaptım lakin phpmyadmin’e giriş yapamıyorum? Bir şifremi tanımlamam gerekiyor nasıl? Yoksa varsayılan olarak bir şifre varmı? şifresiz root olarak bağlanmayı denedim olmadı.

<VirtualHost *:9000>

ServerAdmin kaan@localhost

DocumentRoot /opt/phpMyAdmin

<Directory /opt/phpMyAdmin >

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride none

Require all granted

< /Directory >

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR} /error_phpmyadmin .log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR} /access_phpmyadmin .log combined

< /VirtualHost >

burada olduğu gibi kullanıcı adımıda değiştirdim.

Terminalden;
sudo mysql -u root -p komutunu çalıştırın.

sql satırına aşağıdaki komutları sırayla çalıştırın:

CREATE USER 'kullanıcıadı' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'parola' ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı' @ 'localhost' ;
FLUSH PRIVILEGES ;
exit;

Aşağıdaki komutlar ile test edebilirsiniz:
Terminalden: mysql -u kullanıcıadı -p
Tarayıcıdan: http://localhost/phpmyadmin

sudo mysql -u root -p çıktının sonucu yine parola istiyor.

Önceki mesajımda kullanıcılara parola oluşturarak giriş yapabilirsiniz.

sql komut satırına ulaşamıyorum hata veriyor.
mysq-komut-satiri

sudo mysql -u root -p komutunda root parolasını gireceksiniz.

Aşağıdaki komut ile istediğiniz kullanıcıyı ekleyeceksiniz:

CREATE USER 'kullanıcıadı' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'parola' ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'kullanıcıadı' @ 'localhost' ;
FLUSH PRIVILEGES ;
exit;

Dediğiniz gibi kullanıcı oluşturmaya çalışıyorum çıktı bu şekilde oluyor.
konsol-hata

Tamam doğru. Tarayıcıdan giriş yapabilirsiniz.

sql çıktısındaki hata;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that correspon
ds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ‘‘localhost’ IDENTIFIE
D BY ‘…’’ at line 1

bu hatadan kaynaklanabilir mi?Nedir?

kullanıcı adı şifre ile giriş yaptığımda phpmyadmin bağlantı hatası alıyorum.

Tırnak işaretlerinde yanlışlık yapıyorsunuz.
Formatsız şekilde yazıyorum:

CREATE USER ‘kullanıcıadı’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘parola’;
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO ‘kullanıcıadı’@‘localhost’ ;
FLUSH PRIVILEGES ;
exit;

@kaan bey bütün hata tırnak işaretlerinden kaynaklanıyormuş sizede zahmet verdim şimdi herşey yolunda tşk ederim.

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 3 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.