Pardus 19.x ile Pardus 21 için tek komutta Wine 6.15 kurulumu

Pardus 21 Wine 6.15 kurulumu


sudo su

(Root olalım sonra aşağıdaki komutuları tek seferde kopyalayıp terminale yapıştıralım)


wget https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key && apt update && dpkg --add-architecture i386 && apt install software-properties-common && apt-key add winehq.key && echo 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/debian/ buster main'> /etc/apt/sources.list.d/winehq.list && apt update && apt install --install-recommends winehq-devel -y && rm winehq.key && exit

İşlem tamam :slight_smile:

Wine versiyonu kontrol edelim:
wine --version

Wine konfigrasyon ayarı için: (Tercihe göre Windows 7 yada Windows 10 olarak ayarlayın)
winecfg

4 Beğeni

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.