Pardus - Active Directory Ayarları (Arşiv)

Domainname kısımlarında büyük-küçük harf ayrımına dikkat ediniz.

		Aşağıdaki paketlerin kurulumu yapılmalıdır.

	# apt-get install winbind krb5-config krb5-user libpam-krb5 libpam-script

libpam-mount ntp ntpdate winbind samba samba-common smbclient
libpam-winbind libnss-winbind resolvconf libpam-smbpass lightdm

	/etc/hosts dosyası;

 

127.0.1.1 hostname.domainname hostname 

şeklinde düzenlenir.(Bu hostname /etc/hostname ile aynı olmalıdır) (DNS de kayıtlı değilse En alta aşağıdaki satır eklenmelidir)

 dc_ip dchostname.domainname dchostname

 /etc/samba/smb.conf dosyasında ki netbios name kısmı, /etc/hosts,  hostname ile aynı olması gerekir.

 Not: Netbiosname, hosts ve hostname'e verilen isim ağda bir tane olmalıdır.

Aşağıdaki komut çalıştırılır;

# dpkg-reconfigure lightdm

Sonrasında ön tanımlı ekran yöneticisi olarak lightdm seçilmelidir.

(Tercihen LIGTHDM kullanılmıştır, ayarları yapılarak KDM vb de kullanılabilir.)

/etc/resolv.conf dosyasında;

dc’ye bağlı domain name server ip’si en üst de olmalıdır.;

nameserver ip_adresi

/etc/krb5.conf dosyasında;


default_realm satırı;

default_realm = domainname 

şeklinde;

realms satırı;

[realms] = 

DOMAINNAME = {

kdc = hostname.domainname 

admin_server = hostname.domainname 

}

domain_realm kısmının son iki satırı;

 DOMAINNAME = domainname

.DOMAINNAME = domainname

şeklinde olmalıdır.

/etc/samba/smb.conf dosyasında;


realm kısmı;

realm = domainname

şeklinde;

workgroup kısmı;

workgroup = WORKGROUP_ADRES

şeklinde olmalıdır.

/etc/ntp.conf dosyasında;
	
server ntp.ntpsunucuadresi

satırı değiştirilmelidir.

Daha sonra aşağıdaki komutlar sıra ile çalıştırılır

/etc/init.d/ntp stop

ntpdate ntp.ntpsunucuadresi

/etc/init.d/ntp start

	
net ads join -U dcadmin_kullaniciadi -k (Sonrasında şifre isteyecektir, şifre girerek devam ediniz)

	
net ads testjoin

Join is Ok yanıtı alındığında sunucuyu yeniden başlatın, kurulum sorunsuz bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

Ömer ÇAKMAK

1 Beğeni

domain kullanıcısıyla oturum açmayı başardım. Domainde admin olan kullanıcı ile oturum açsamda sudo su komutu verdiğimde girdiğim şifreyi kabul etmiyor.