Pardus ashmen_linux ve binder_linux çekirdek modülleri nasıl yüklenir?

Merhaba ben Pardus 21 Gnome yükledim ve en son sürüme yükseltdim.
Ben Waydroid kurmak istiorum ama bunun için ashmen_linux ve binder_linux çekirdek modeülleri kurulu olalıymış Pardus da kurulu oluyor mu olmuyorsa nasıl kurcam lütfen yardım edin.

1 Beğeni

pardus debian karşılığı bullseye.

Ubuntu/Debian and derivatives
Install Pre-requisites
sudo apt install curl ca-certificates -y
 Install Waydroid

* **Add the repo to your** **`sources.list`** *(for droidian & ubports, this step can be skipped)* Replace `DISTRO="jammy"` with your current target. Options: **focal** , **jammy** , **ubuntu-devel** , **bookworm** , **bullseye** , **sid**

export DISTRO="jammy"

sudo curl --proto '=https' --tlsv1.2 -Sf https://repo.waydro.id/waydroid.gpg --output /usr/share/keyrings/waydroid.gpg

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/waydroid.gpg] https://repo.waydro.id/ $DISTRO main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/waydroid.list

sudo apt update

* **Install waydroid:**

sudo apt install waydroid -y

Then start Waydroid from the applications menu.

https://waydro.id/
https://docs.waydro.id/usage/install-on-desktops

export DISTRO="jammy" jammy yazan yere bullseye yazmalısın.

1 Beğeni

1
Waydroid hata mesajı da bu

https://docs.waydro.id/usage/install-on-desktops

Bu sayfayı translate ile aç.
Troubleshooting yazan yerden sonraki işlemleri yaptın mı?
ilki systemctl kullanmadan başlatma sonraki alıntı yapmadığım yerden sonraki systemctl ile başlatma anlatılıyor.
waydroid Container servisini başlatman gerekiyor yazıyor.
vndbinder sorunu hala devam ederse onun çözümünü bulamadım sayfada.

##

Troubleshooting

###

Manually Starting Waydroid

To start Waydroid without systemctl, you need to follow a few simple steps

**Start the container first:**

sudo waydroid container start

**And in a new terminal tab, start the waydroid session (without** ***sudo*** **):**

waydroid session start

After that starts and you see "Android with user 0 is ready", it is safe to launch an app from the applications menu, or

Bu konu son yanıttan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni yanıt girilmesine izin verilmiyor.