Pardus en güncel mesa sürümü kurma

Mesa en son sürümü nasıl kurabilirim

21.2.5’ i kurmak istiyom

sudo apt install build-essential

sudo apt build-dep mesa libdrm2

sudo apt install llvm-11 llvm-11-dev clang-11 clang-format-11 clang-tools-11 libxvmc-dev libxcb-xvmc0-dev libvdpau-dev libomxil-bellagio-dev meson

sudo ln -s /usr/bin/llvm-config-11 /usr/bin/llvm-config

sudo nano /etc/apt/sources.list

aşağıdakileri ekleyin

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ sid main
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian sid main

daha sonra

sudo nano /etc/apt/preferences
aşağdaki şekilde düzenleyin

Package: *
Pin: release a=stable
Pin-Priority: 1000

Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 2

Package: libdrm2
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1001

Package: libdrm-*
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 1001

sudo apt update

sudo apt install libdrm2 libdrm-dev

cd ~/Downloads

git clone -b 21.2 git://anongit.freedesktop.org/mesa/mesa

cd mesa

mkdir build

cd build
şimdi mesayı derleyin
meson ..
şimdi yükleyin
sudo ninja install

make: *** No rule to make target ‘install’. Durdu.

bunla karşılaştım öncedende şu komutu uygularken bunu aldım

sudo apt install libdrm2 libdrm-dev
Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor… Bitti
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
Bazı paketler kurulamadı. Bu durum, olanaksız bir durum istemiş
olduğunuzu ya da kararsız (unstable) dağıtımı kullandığınızı ve
bazı paketlerin henüz oluşturulamamış ya da oluşturulmakta
olduğunu gösterir.
Aşağıdaki bilgiler durumu çözmenize yardımcı olabilir:

Aşağıdaki paketler karşılanmamış bağımlılıklara sahip:
libdrm-dev : Bağımlılıklar: libdrm-intel1 (= 2.4.107-8) ama 2.4.104-1 kurulacak
Bağımlılıklar: libdrm-radeon1 (= 2.4.107-8) ama 2.4.104-1 kurulacak
Bağımlılıklar: libdrm-nouveau2 (= 2.4.107-8) ama 2.4.104-1 kurulacak
Bağımlılıklar: libdrm-amdgpu1 (= 2.4.107-8) ama 2.4.104-1 kurulacak
E: Sorunlar giderilemedi, tutulan bozuk paketleriniz var.

En altta yazılanlar hatalı yanlışlıkla bir önceki Mesa sürümünün derlemesine bakarak düzenlemiştim, silmeyi unutmuşum hatayı düzelttim. Bende bir sorun olmadı.

Pardus tek komutta sid depodan mesayı güncelleme - YouTube birde böyle deneyin hocam

komutu uyguladım mesa kurulma ekranı gelmedi

Synaptic den sürüm kontrolü yapın hocam. Mesa 20 den 21 sürümüne geçmesi lazım.

komut eksik yanlış yazılmış galiba

YouTube videonun açıklamasinda yazılı olan komut.
Sid depoyu ekleyip kendinizde sudo apt install mesa* komutu ile guncelleyebilirsiniz. (Komutta sıkıntı yok şimdi baktım.)

Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor… Bitti
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
E: mesa paketi bulunamadı

bunla karşılaştım

en sağlıklısı bülent beyin verdiği komutlar bülent bey bunla karşılaştım

Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor… Bitti
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
E: mesa paketi bulunamadı

Mobilturka (bülentbey) paket bulunamadı hatası veriyor sudo apt install mesa* komutunu uyguladım

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.