Pardus Güncelleme Sorunu

sudo apt update && sudo apt-get dist-upgrade komutuyla güncelleme istediğimde
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) hayası alıyorum. Aynı zamanda paket güncelleyicide sürekli hata veriyor. Acaba ne yapmalıyım.

Çalışan uygulamaları kapatıp terminalde,

sudo apt -f install

dener misiniz?

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

hatasını aldım.

Hata sadece bundan mı oluşuyor?

sudo dpkg --configure -a

deneyiniz.

firmware-b43legacy-installer paketi post-installation betiği kuruldu alt süreci 1 hatalı çıkış kodu ile sona erdi
İşleme sırasında hatalarla karşılaşıldı:
firmware-b43legacy-installer

son satır bu şekilde.

sudo apt remove firmware-b43legacy-installer

dpkg: uyarı: firmware-b43legacy-installer kaldırılırken ‘/lib/firmware/b43legacy’ dizini boş olmadığı için kaldırılmadı

son durum

Kaldırmış ve dizin boş olmadığı için silinememiş olabilir. update tekrar dener misiniz?

pardus@pardus:~$ sudo apt update && sudo apt-get dist-upgrade

Özet

Aynı: 1 Index of /pardus/ ondokuz InRelease
Aynı: 2 Index of /guvenlik/ ondokuz InRelease
Yoksay:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Aynı: 4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
Tüm paketler güncel.
Paket listeleri okunuyor… Bitti
Bağımlılık ağacı oluşturuluyor
Durum bilgisi okunuyor… Bitti
Yükseltme hesaplanıyor… Bitti
Aşağıdaki paketler otomatik olarak kurulmuş ve artık bu paketlere gerek duyulmuyor:
arc-theme dh-python docbook-xml fonts-noto-hinted gcj-6-jre-lib
gir1.2-gnomekeyring-1.0 gnome-themes-standard gnome-user-docs
gnome-user-guide icedtea-netx iputils-arping libass5 libavcodec57:i386
libavdevice57 libavfilter6 libavformat57 libavresample3 libavresample3:i386
libavutil55:i386 libbind9-140 libblas-common libbluray1
libboost-chrono1.62.0 libboost-date-time1.62.0 libboost-filesystem1.62.0
libboost-iostreams1.62.0 libboost-locale1.62.0 libboost-system1.62.0
libboost-thread1.62.0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13
libcomerr2:i386 libdns162 libevent-2.0-5 libfile-copy-recursive-perl
libgcj-bc libgcj-common libgcj17 libgcr-3-common libgegl-0.3-0 libgfortran3
libgl1-mesa-glx:i386 libglew2.0 libgnome-desktop-3-12 libgtksourceview2.0-0
libgtksourceview2.0-common libgutenprint2 libhunspell-1.4-0 libical2
libicu57:i386 libidn11:i386 libilmbase12 libisc160 libisccc140 libisccfg140
libjim0.76 liblivemedia57 liblouis12 liblouisutdml7 liblwres141
libmagickcore-6.q16-3 libmagickcore-6.q16-3-extra libmagickwand-6.q16-3
libncurses5:i386 libnfs8 libntfs-3g871 libopencv-calib3d2.4v5
libopencv-contrib2.4v5 libopencv-core2.4v5 libopencv-features2d2.4v5
libopencv-flann2.4v5 libopencv-gpu2.4v5 libopencv-highgui2.4-deb0
libopencv-imgproc2.4v5 libopencv-legacy2.4v5 libopencv-ml2.4v5
libopencv-objdetect2.4v5 libopencv-ocl2.4v5 libopencv-photo2.4v5
libopencv-stitching2.4v5 libopencv-superres2.4v5 libopencv-ts2.4v5
libopencv-video2.4v5 libopencv-videostab2.4v5 libopenexr22 libpcre16-3
libperl5.24 libpoppler64 libpostproc54 libprotobuf-lite10 libpython3.5
libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib libqpdf17 libqrencode3 librarian0
libraw15 libreoffice-ogltrans librhino-java librtaudio5a libsac-java-gcj
libsane-extras libsane-extras-common libsndio6.1:i386 libsodium18 libsox2
libspeexdsp1:i386 libsrtp0 libsuitesparseconfig4 libswresample2:i386
libswscale4 libtagsoup-java libtinfo5:i386 libtxc-dxtn-s2tc
libtxc-dxtn-s2tc:i386 libupnp6 libva-drm1:i386 libva-wayland1
libva-x11-1:i386 libva1:i386 libvpx4:i386 libwebpmux2:i386 libx264-148:i386
libx265-95:i386 libxfont1 murrine-themes orage orage-data python3-distutils
python3-lib2to3 python3.5 python3.5-minimal qpdf rarian-compat rename
sgml-base sgml-data tcpd xfce4-mount-plugin xml-core
Bu paketleri kaldırmak için ‘sudo apt autoremove’ komutunu kullanın.
0 paket yükseltilecek, 0 yeni paket kurulacak, 0 paket kaldırılacak ve 0 paket yükseltilmeyecek.

sanırım günceleme bitmiş.

1 Beğeni

Sisteminiz güncel görünüyor…

1 Beğeni

İlginiz için sagolun.
Sistemi 17.5 den yükselttim. Acaba dedim bundan mı kaynaklandı.

Bu konu son cevaptan 10 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.