Pardus için KRACK Yaması

Pardus Debian tabanlı olduğu için Debian Krack için yama yayınlayınca bunu Pardus kullanıcıları da aldı mı?

Aşağıdaki komut ile wpasupplicant paketinin versiyonunu görebilir, Linkten güncel versiyon karşılaştırması yapabilirsiniz. Sisteminiz güncel ise aynı versiyonda olduğunu görebilirsiniz.

sudo dpkg -s wpasupplicant

Wheezy- Pardus 2013
Jessie - KDE 5.1. - XFCE Kurumsal - ETAP
Stretch - Pardus 17

1 Beğeni