Pardus <linux/init.h>: no such file or directory

Linux sürücüsü yazmak istiyordum ama hata veriyor. Compiler: gcc, Editor: Sublime Text

linux-headers paketini kurar mısınız?
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

Çalışmadı <linux/init.h>: no such file or directory

Çalışması gerektiğini düşünüyorum :slight_smile: Mesela benim bir Ubuntu kurulumumda şu şekilde çalışıyor:

% find /usr -path "*linux/init.h"
/usr/src/linux-hwe-5.8-headers-5.8.0-63/include/linux/init.h
/usr/src/linux-hwe-5.8-headers-5.8.0-55/include/linux/init.h
/usr/src/linux-headers-5.4.0-80/include/linux/init.h
% echo "#include <linux/init.h>" | cc -x c -fsyntax-only -isystem /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/include -isystem /usr/src/linux-headers-$(uname -r)/arch/x86/include  -DMODULE -D__KERNEL__ - && echo $?
0

Bu komut dizisinde anlamaya çalıştığımız şey, C derleyicisinin linux/init.h dosyasını bulup bulamadığı. Sonuç 0, yani işlem başarılı.

Nerede çalışmıyor; IDE’de mi yoksa make işlemi sırasında mı?

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.