Pardus mysql root sifresi degistirme adim adim

Pardus 19.2 de denenmistir.

en basit yontemle mysql root sifresi degistirme:
sudo mysql_secure_installation

New password:
Re-enter new password:

ustteki yontem ise yaramazsa asagidaki yontemi deneyiniz…

mysql veritabanini durdurun.
sudo service mysql stop

klasor olusturup yetki verelim.
sudo mkdir -p /var/run/mysqld
sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld

servisi el ile baslatin.
sudo /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables --skip-networking &

sifre olmadan oturum acalim.
mysql -u root

mysql>

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

sonraki adim root sifresini degistirelim

mysql> USE mysql;
Database changed

mysql> UPDATE user SET authentication_string=PASSWORD(“yenisifremiz”) WHERE User=‘root’;

Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 1

mysql> UPDATE user SET plugin=“mysql_native_password” WHERE User=‘root’;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0

MySQL den cikalim.

mysql> quit

mysql prosedurunu durduralim.
sudo pkill mysqld

MYSQL sunucusunu baslatalim:

sudo service mysql start

yeni sifremiz ile giris yapabilmeliyiz.
mysql -u root --password=yenisifremiz

kolay gelsin.

2 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.