Pardus Paketi Hazırlanması

Merhabalar,

Otomatik olarak kendi paketlerimi yükleyecek bir pardus paketi hazırlamak istiyorum. Install kısmından sonra ister bash çalıştırayım bunu nasıl yapabilirim?

İyi çalışmalar dilerim.

Selamün Aleyküm
Eğer yükleyeceğini tüm yazılımlar Pardus’un deposunda varsa çok basit. Bir komut ile halledilir.

Kuracağınız yazılımın paket adı ne ise onu yazmanız yeterli. Tek seferde birden fazla paketi kurmak için paket isimlerinin arasına boşluk koymak yeterli.

Örnek

sudo apt install paket1 paket2 paket3

Selametle…

Merhaba Halil Bey;
Pardus 17 zamanında formattan sonra kurulum için gerekli paketleri kurmak beni yorduğu için böyle bir bash scripti yazmıştım halen işimide görüyor tek sıkıntısı script sadece iyi durum senaryosu kısmındadır bir hata döner ise hatayı telafi edecek bir sorgu sistemi yok.
Bazı script ve servis oluşturan kısımlar var onlar vpn ile evimdeki sunucuma bağlanmak için kullanıyordum onlarıda aynen aktarıyorum.

#!/bin/bash
anabaslik=37
baslik=22
kodlar=11
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mroot değil iseniz sistem sizden root girişi ister…”
sleep 2
tput setaf $anabaslik; figlet -ct -f slant KURULUM SISTEMI V 1 .0. 1
tput setaf $kodlar; sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get install figlet cowsay sl -y
clear
clear
clear
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mSistem kurulumuna başlanmıştır lütfen arkanıza yaslanınız…”
sleep 2
clear
tput setaf $anabaslik; figlet -ct -f slant MERHABA $USER
sleep 3
tput setaf $baslik; echo “Gerekli sistem paketleri kuruluyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo apt-get install cifs-utils smbclient ssh sshfs gdebi curl apt-transport-https php7.0 php-mysql libapache2-mod-php7.0 openvpn phpmyadmin zlib* -y
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mnvidia optimus için gerekli paketler kuruluyor…”
sleep 2
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mOptimus sistemi kurulumuna başlanıyor…”
sleep 2
tput setaf $baslik; echo “Bumblebee paketi indiriliyor ve kuruluyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo apt-get install bumblebee-nvidia primus -y
tput setaf $baslik; echo “i386 mimarisi ekleniyor, indiriliyor ve kuruluyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo dpkg --add-architecture i386 && sudo apt-get update && sudo apt-get install bumblebee-nvidia primus primus-libs:i386 -y
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mGoogle Chrome kurulumuna başlanıyor…”
sleep 2
tput setaf $baslik; echo “Google Chrome indiriliyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo rm google-chrome-stable_current_amd64.deb
wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
tput setaf $baslik; echo “Google Chrome kuruluyor”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
tput setaf $baslik; echo “Bağımlılıklar gideriliyor”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo apt --fix-broken install -y
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mAtom text editorü kurulumuna başlanıyor…”
sleep 2
tput setaf $baslik; echo “Atom text editorü indiriliyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo rm atom-amd64.deb
wget https://atom.io/download/deb
sudo mv deb atom-amd64.deb
tput setaf $baslik; echo “Atom text editorü kuruluyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo gdebi atom-amd64.deb
tput setaf $baslik; echo “sync-settings paketi yükleniyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; apm install sync-settings
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mvirtualbox kurulumuna başlanıyor…”
sleep 2
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mvirtualbox anahtarlar indirilip sistme ekleniyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mvirtualbox Depo listesi oluşturuluyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar;sudo sh -c ‘echo “deb Index of http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian stretch contrib” > /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list’
sudo apt-get update
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mvirtualbox kurulum işlemi gerçekleşiyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo apt-get install virtualbox-5.2 -y
sudo apt-get install dkms -y
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mvirtualbox genişletme paketi yükleniyor…”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo rm Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.4-119785.vbox-extpack
wget download.virtualbox.org/virtualbox/5.2.4/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.4-119785.vbox-extpack
sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.4-119785.vbox-extpack
tput setaf $baslik; echo “Temizlik işlemi gerçekleşiyor”
sleep 2
tput setaf $kodlar; sudo rm google-chrome-stable_current_amd64.deb atom-amd64.deb Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.2.4-119785.vbox-extpack
tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mUsb anahtar için UDEV usb kural seti ekleniyor…”
sleep 2
#udev usb vendor için mount code
sudo touch /etc/udev/rules.d/10-usb.rules
sudo chmod 777 /etc/udev/rules.d/10-usb.rules
tput setaf $kodlar; sudo echo ‘ACTION==“add”, SUBSYSTEM==“usb_device”, SYSFS{idVendor}==“0781”, SYSFS{idProduct}==“5571”, RUN+="openvpn.service’ > /etc/udev/rules.d/10-usb.rules

vpn servis

sudo chmod 775 /etc/udev/rules.d/10-usb.rules
sudo chmod u+x /etc/udev/rules.d/10-usb.rules

tput setaf $anabaslik; echo “Bağlantı sistemi Servisi kuruluyor”
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mServisler kaydediliyor…”
sudo touch /etc/systemd/system/bagla.service
sudo chmod 777 /etc/systemd/system/bagla.service
sudo tput setaf $kodlar; echo "[Unit]
Description=bagla

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=no
ExecStart=/usr/local/bin/bagla

[Install]
WantedBy=multi-user.target" > /etc/systemd/system/bagla.service
sudo chmod 775 /etc/systemd/system/bagla.service
sudo chmod u+x /etc/systemd/system/bagla.service
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mServis Dosyaları oluşturuldu…”
tput setaf $kodlar; echo -e “Bağlantı Klasörleri oluşturuluyor”
sudo mkdir /mnt/data
sudo chmod 777 /mnt/data
sudo mkdir /mnt/html
sudo chmod 777 /mnt/html
tput setaf $kodlar; echo -e “Bağlantı Klasörleri oluşturuldu”
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mServis kaydetme işlemi gerçekleşti…”
tput setaf $baslik; echo -e “\e[1mScript dosyası oluşturuluyor…”
sudo touch /usr/local/bin/bagla
sudo chmod 777 /usr/local/bin/bagla
tput setaf $kodlar; echo ’
#!/bin/bash
bordertop () {
local str="$*" # Put all arguments into single string
local len=${#str}
local i
for (( i = 0; i < 80; ++i )); do
tput setaf 4; printf “-”
done
printf “\n”

tput setaf 6; printf “$str \n”

}

borderbottom () {
local str="$*" # Put all arguments into single string
local len=${#str}
local i

tput setaf 6; printf “$str \n”

 for (( i = 0; i < 80; ++i )); do
 tput setaf 4;  printf "-"
 done

printf “\n”
}
temizle(){

clear
clear
clear
clear

}
temizle
/usr/games/cowsay -f dragon “Bağlantı Sistemine Hoş Geldin Sisteme Yönlendiriliyorsun!!”
sleep 3
temizle
tput setaf 14; figlet -ct -f slant BAGLANTI SISTEMI V 1 .0. 1

bordertop " 1- Evdeyim, sadece dosyalar bağlansın…"
tput setaf 6;echo " 2- Evde değilim, ve sadece vpn bağlantısı olsun…"
borderbottom " 3- Evde değilim, vpn ve dosya sistemi bağlansın…"
tput setaf 6;echo " 4- DB Server ssh bağlantısı yapmak istiyorum…(Aktif değil)"
tput setaf 6;echo " 5- Web Server ssh bağlantısı yapmak istiyorum…(Aktif değil)"
tput setaf 6;echo " 6- File Server ssh Bağlantısı yapmak istiyorum…(Aktif değil)"
borderbottom " 7- Data Server ssh Bağlantısı yapmak istiyorum…(Aktif değil)"
echo “press a for about”

printf "Lütfen seçiminizi yapınız: "; read secenek
case $secenek in
1)

     temizle
     tput setaf 14; figlet -ct -f slant DOSYA BAGLANTISI

     tput setaf 12; printf "Lütfen dosya sistemi şifrenizi giriniz: "; read -s pass
      sudo mount.cifs //10.1.10.4/data /mnt/data/ -o username=ziya,password=$pass
      sudo sshfs -o password_stdin,allow_other ziya@10.1.10.3:/var/www/html /mnt/html <<< "$pass"
      echo ""
      ;;
     2)
     temizle
      tput setaf 14; figlet -ct -f slant VPN BAGLANTISI
     tput setaf 14; figlet -ct -f slant VPN SISTEMI
     cd /media/ziya/key/pfSense-udp-1194-syhgorath/
     sudo openvpn --config pfSense-udp-1194-syhgorath.ovpn

      ;;
     3)
     xfce4-terminal -x bash -c " tput setaf 14; figlet -ct -f slant VPN SISTEMI; tput setaf 9; cd /media/ziya/key/pfSense-udp-1194-syhgorath/;
     sudo openvpn --config pfSense-udp-1194-syhgorath.ovpn"

     tput setaf 12; printf "Lütfen dosya sistemi şifrenizi giriniz: "; read -s pass
     sleep 30
     sl
     sleep 5
      sudo mount.cifs //10.1.10.4/data /mnt/data/ -o username=ziya,password=$pass
      sudo sshfs -o password_stdin,allow_other ziya@10.1.10.3:/var/www/html /mnt/html <<< "$pass"
      echo ""

      ;;
      a)
      tput setaf 15;  /usr/games/cowsay -f dragon-and-cow "This script is writtern by Ziya YEŞİLBAHÇE"
      ;;
     *)
      echo Hatali secenek
      ;;
 esac

’ > /usr/local/bin/bagla
sudo chmod 775 /usr/local/bin/bagla
sudo chmod u+x /usr/local/bin/bagla
tput setaf $baslik; echo “Dosya Bağlantı Sistemi kurulumu bitmiştir…”

tput setaf $anabaslik; echo “Yeniden Başlatma Prosedürleri Servisi yükleniyor”
sudo touch /etc/systemd/system/yeniden.service
sudo chmod 777 /etc/systemd/system/yeniden.service
tput setaf $kodlar; echo "[Unit]
Description=yeniden

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=no
ExecStart=/usr/local/bin/yeniden

[Install]
WantedBy=multi-user.target" > /etc/systemd/system/yeniden.service
sudo chmod 775 /etc/systemd/system/yeniden.service
sudo chmod u+x /etc/systemd/system/yeniden.service
tput setaf $baslik; echo “Yeniden Başlatma scriptleri yükleniyor”

sudo touch /usr/local/bin/yeniden
sudo chmod 777 /usr/local/bin/yeniden
tput setaf $kodlar; echo '#!/bin/bash
sudo umount /mnt/data
sudo umount /mnt/html
sudo umount /media/$USER/26290632-e382-410d-8672-6a737e6f7c51
reboot
’ > /usr/local/bin/yeniden
sudo chmod 775 /usr/local/bin/yeniden
sudo chmod u+x /usr/local/bin/yeniden
tput setaf $baslik; echo “Kapatma Prosedürleri Servisi yükleniyor”

sudo touch /etc/systemd/system/kapat.service
sudo chmod 777 /etc/systemd/system/kapat.service
tput setaf $kodlar; echo "[Unit]
Description=kapat

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=no
ExecStart=/usr/local/bin/kapat

[Install]
WantedBy=multi-user.target" > /etc/systemd/system/kapat.service
sudo chmod 775 /etc/systemd/system/kapat.service
sudo chmod u+x /etc/systemd/system/kapat.service
tput setaf $baslik; echo “Kapatma scriptleri yükleniyor”

sudo touch /usr/local/bin/kapat
sudo chmod 777 /usr/local/bin/kapat
tput setaf $kodlar; echo '#!/bin/bash
sudo umount /mnt/data
sudo umount /mnt/html
sudo umount /media/$USER/26290632-e382-410d-8672-6a737e6f7c51
shutdown now
’ > /usr/local/bin/kapat
sudo chmod 775 /usr/local/bin/kapat
sudo chmod u+x /usr/local/bin/kapat

tput setaf $anabaslik; echo -e “\e[1mSistem kurulumu bitmiştir sistem 5 saniye içinde yeniden başlatılacak isterseniz ctr+c ile yeniden başlatma işlemini durdurablirsiniz…”
sleep 5
sudo reboot

Pek matah bir şey değil hatta bayağı bir eksiği var lakin size bir fikir verebilir.
Teşekkürler İyi Çalışmalar

1 Beğeni

Kemal hocam merhabalar,

Sanırım kendimi çok fazla ifade edemedim. :slight_smile: Kusura bakmayın ben autoinstall ettirmek istiyorum. Yani elimi sürmek istemiyorum. Direk otomatik olarak her istediğimi kendi yapsın istiyorum. Minimum 20gb alan veya %50 si şu %20 si şu %30 u şu olsun diyebileceğim şekilde birşeyler denemek istiyorum. Yardımlarınız için çok teşekkürler.

Sorumun cevabını bu sabah araştırırken buldum. Sizlere fikir olması açısından aşağıda paylaşıyorum. Netinstall kısmındaki preseed ile bu yapılabiliyormuş sanırım bu birilerinin işine yarar diye düşünüyorum. :slight_smile:

https://www.debian.org/releases/squeeze/example-preseed.txt

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 30 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.